Bron: Mohammad Al-Jaber 
Al Mayadeen Engels 25 januari 2024 ~~~.

Jemen wordt veroordeeld voor zijn acties in de Rode Zee om een einde te maken aan de voortdurende Israëlische genocide in Gaza, terwijl degenen die de genocide in flagrante schending van het internationaal recht in stand houden, worden toegejuicht.

De Verenigde Staten worden verafschuwd, waar een overvloed aan redenen voor is. De haat die het oogst is deels terug te voeren op het militaire interventionisme uit eigenbelang dat teruggaat tot de 19e eeuw en voortduurt tot op de dag van vandaag. Ook heeft dit te maken met haar schijnvertoning als pleitbezorger van het internationaal recht en de noodzaak om het te respecteren, terwijl het de bepalingen ervan volledig negeert.

Terugkijkend op de geschiedenis van de VS is het pad naar de absolute toppositie als imperium geplaveid met de lijken van vele buitenlanders wier regeringen het waagden om tegen de belangen van Washington in te gaan. Velen van hen werden gedood door militair interventionisme en vele anderen door hun sancties en embargo’s, naast andere middelen van uithongering en onderdrukking.

Het is vrij eenvoudig om in te zien hoe de Verenigde Staten een vijand kunnen worden door oorlogen te voeren en mensen duizenden kilometers verderop uit te hongeren, maar dit verhaal is niets nieuws; de VS zijn al lang afgeschilderd als misdadiger voor hun afschuwelijke acties. Maar als we kijken naar de casus belli van de oorlogen die het heeft gevoerd, is deze afschuwelijker en afkeurenswaardiger dan ooit tevoren.

Hoewel de Verenigde Staten zichzelf graag afschilderen als de ideale natie die de mensenrechten beschermt en niet eens zo ver zou gaan om een steen naar iemand te gooien als dat niet wordt uitgelokt of ter verdediging van hun favoriete selecte minderheden of wat dan ook, is de realiteit vaak teleurstellend en zijn de redenen om oorlog te voeren nooit niet uit eigenbelang geweest.

Nu kun je niet zomaar beweren dat een land alle redelijkheid moet opgeven, zijn belangen moet negeren, zijn koffers moet pakken en ten strijde moet trekken ten gunste van een ander volk of een andere staat, maar als de VS tenminste doen alsof ze om de mensenrechten geven, laat dan op zijn minst één interventie uitgaan van humanitaire overwegingen en met daadwerkelijke, niet-gefabriceerde toestemming van de bevolking van het land of de regio waar de invasie zal plaatsvinden.

Internationaal recht schenden voor eigen belangen

De bedoelingen van de Verenigde Staten op het gebied van buitenlands interventionisme gaan terug tot de Monroe-doctrine uit 1800, die elke Europese koloniale interventie in Noord- en Latijns-Amerika wilde verbieden. Washington beweerde dat zijn acties bedoeld waren om zichzelf en andere regionale staten te beschermen tegen de hegemons. Maar in werkelijkheid was het hele doel van het document slechts het verbergen van de expansionistische imperialistische ambities in Latijns-Amerika, met Cuba en Mexico als belangrijke landen die het als vazallen wilde gebruiken.

Een van de duidelijkste voorbeelden van het eigenbelang van Washington is hoe het de inroeping van de Monroe Doctrine meerdere keren ontweek of afwees door de landen in de regio waarvan de regeringen voelden dat er een bedreiging was voor hun onafhankelijkheid en territoriale integriteit en hulp zochten bij wat zij dachten dat hun bondgenoot was, hetgeen later bevestigde dat de Doctrine alleen in het leven was geroepen om de Verenigde Staten en hun belangen te dienen.

Dit werd nog duidelijker toen de Amerikaanse president Theodore Roosevelt de Roosevelt Corollary afkondigde, die zijn land toestond in te grijpen in de aangelegenheden van andere naties als deze de richtlijnen van de Verenigde Staten schonden. Hoewel dit op dat moment alleen interventie in Amerika toestond, zorgde Washington er later voor dat het zich kon veroorloven om te handelen in duidelijke schending van de soevereiniteit van onafhankelijke naties wereldwijd.

Dit kan worden herleid tot elk conflict waar de Verenigde Staten aan deelnamen of agressie initieerde, van de Eerste en Tweede Wereldoorlog tot de invasie van Libië, betrokkenheid in Syrië, etc., en zelfs vandaag de dag met de agressie tegen Jemen begin januari.

In WO 1 deden de Verenigde Staten pas mee aan het conflict toen hun eigen koopvaardij- en passagiersschepen werden aangevallen door de Duitsers, ook al beseften ze dat als de Geallieerden de oorlog zouden verliezen, ze waarschijnlijk niet meer de kredieten zouden kunnen terugvorderen die ze hen eerder hadden gegeven.

Toen het op WO 2 aankwam, bleven de VS onverschillig – misschien omdat ze baden voor de ineenstorting van Europa zodat ze konden regeren als een onbetwiste hegemoon – ondanks de rapporten over de gruwelen die werden begaan door de Asmogendheden, met name de diverse genocides die werden gepleegd door de Nazi’s, totdat de Japanners Amerikaans grondgebied aanvielen.

Bij elke volgende invasie, militaire interventie en zelfs serieuze diplomatieke inspanningen in de nasleep van WO2, hadden de Verenigde Staten alleen zichzelf in gedachten bij elke beslissing die ze namen, met totale minachting voor de bepalingen van internationale documenten en verdragen.

Laten we het over Jemen hebben

Het leiderschap en de strijdkrachten van Jemen handelden en handelen niet in hun eigen belang, maar in dat van de bevolking van Gaza, waar de toegang tot hulp ofwel verboden is ofwel uiterst beperkt, afhankelijk van de stemming van het Israëlische regime; de bepalingen van Sanaa waren ongelooflijk duidelijk en konden niet verkeerd begrepen worden, zelfs niet als men het probeerde: sta de toegang van hulp tot Palestina toe of er zullen geen voorraden de Israëlische bezettingmacht via de Rode Zee bereiken.

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, samen met verschillende landen die blijkbaar zorgen voor een constante stroom van militaire leveringen aan de Israëli’s maar niet aan de Palestijnen, namen het op zich om de internationale handelsroute te verdedigen door Jemen te bombarderen, codetaal voor het verdedigen van de Israëlische bezetting, en zoals ze hun bondgenoot probeerden te steunen, deed Jemen dat ook toen het zich bekommerde om de voortdurende agressie tegen Gaza, en deed het wat de VS en co omschreven als “piraterij”, “terrorisme” en “het gijzelen van de internationale handel”. Dit is bijzonder grof van een land dat bekend staat om het opleggen van blokkades aan iedereen die het tegenwerkt, hetgeen aantoonbaar een verstoring van de internationale handel genoemd zou kunnen worden.

Afgezien van het internationaal recht willen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië een partij die genocide pleegt blijven bevoorraden met voedsel en andere goederen, terwijl ze een partij straffen die de slachtoffers van genocide steunt. En in dat proces hebben ze zichzelf verdoemd. Hun eigen acties om een vreemd land te bombarderen hadden gevolgen en ze gebruikten die oorzaak en gevolg om Jemen verder te criminaliseren.

De gevolgen van de actie? Na de bombardementen verklaarde Sanaa dat geen enkel schip onder Amerikaanse of Britse vlag door de Rode Zee mocht varen, terwijl het verbod alleen van kracht was voor schepen onder Israëlische vlag, en schepen die met Israël verbonden waren; de VS maakten van zichzelf gewoon weer een vijand van het Jemenitische volk en die lieten dat niet toe – of varen in dit geval.

Dit leidde tot verschillende aanvallen op Amerikaanse vrachtschepen en gezamenlijke westerse aanvallen op Jemen als “vergelding” in een poging om zijn strijdkrachten te “verzwakken” en het hen moeilijker te maken om Amerikaanse belangen of die van zijn trouwste bondgenoot aan te vallen.

Congres niet nodig

Als het gaat om humanitaire kwesties, zoals het oproepen van de Israëlische bezetting om een staakt-het-vuren in te stellen of hulp toe te laten tot de Gazastrook, kan de regering Biden het Congres niet omzeilen en moet ze zich aan de procedure houden. Toen de president echter plotseling Jemen wilde bombarderen, omzeilde hij schaamteloos en volledig het Congres om een soevereine, onafhankelijke natie aan te vallen en schond daarmee volledig het internationaal recht.

De VN definieert het duidelijk als illegaal voor een VN-lidstaat om “te dreigen met of gebruik te maken van geweld tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van een andere staat”, waar Joe Biden onmiskenbaar in overtreding mee handelde – dit wijst opnieuw op de medeplichtigheid van hem en vele andere regeringen in het ondermijnen en overtreden van internationale wetten om er zelf beter van te worden. Hoewel veel andere staten daden kunnen begaan die worden beschouwd als een schending van het internationaal recht, doet niemand het zo goed als de VS, in die zin dat ze de internationale arena willen controleren op het naleven van het internationaal recht, terwijl ze het zelf schenden wanneer ze maar de kans krijgen.

Dit laat ook zien dat de president het Congres kan omzeilen wanneer dat nodig is, een duidelijke indicatie dat Biden niet oproept tot een staakt-het-vuren in Gaza simpelweg omdat hij dat niet wil, door het te onderwerpen aan een langdurig bureaucratisch proces dat jaren kan duren voordat het tot enige actie leidt, waardoor hij medeplichtig wordt aan de voortdurende genocide door de Israëlische bezetting.

Wie beschermt echt het internationaal recht?

Artikel I van de Conventie van Parijs van 1948 over de Preventie en Bestraffing van de Misdaad, beter bekend als de Genocide Conventie, stelt duidelijk dat de verdragsluitende partijen, waaronder Jemen, zich verplichten om genocide te voorkomen of te bestraffen, of deze nu wordt gepleegd in vredestijd of in oorlogstijd, wat precies is wat Jemen doet op een moment dat zowel de Israëlische bezetting als de Verenigde Staten het internationaal recht schenden door respectievelijk genocide en het gebruik van geweld tegen een soevereine staat te plegen.

Maar is wat de Israëlische bezetting pleegt echt een daad van genocide? Dat kan worden bepaald door simpelweg de bepalingen van Artikel II van de Genocide Conventie te lezen, die door de Israëlische bezetting is ondertekend, waarin duidelijk wordt uiteengezet wat een daad van agressie classificeert als genocide. Maar laten we ze doornemen voor het geval dat.

Nu “Israël” voor de rechter wordt gesleept voor zijn voortdurende genocide in #Gaza, zijn hier enkele aanwijzingen die bewijzen dat de Israëlische bezetting schuldig is terwijl het in Europa gevestigde #ICJ beraadslaagt of de bezettingsentiteit al dan niet de gruwelijke daad begaat.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/JiZEeDQJIN – Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 24 januari 2024

Het doden van leden van de [beoogde] groep: check. De Israëlische bezetting heeft tot nu toe meer dan 25.000 mensen gedood in Gaza.

Ernstig lichamelijk of geestelijk letsel toebrengen aan leden van de groep: check. Meer dan 63.000 mensen zijn tot nu toe gewond geraakt in de voortdurende agressie, met duizenden kinderen die lijden aan ernstige trauma’s zoals te zien is bij het trillen en het ervaren van paniekaanvallen naast andere duidelijke tekenen van trauma.

Baby’s en kinderen in #Gaza worden onder het puin vandaan gered nadat ze urenlang vastgezeten hebben. Bij een recent incident na een dodelijke luchtaanval in #Rafah slaagden bewoners en reddingsteams erin om met hun blote handen een peuter levend uit het puin te trekken. Onder… pic.twitter.com/M334DuLER0

  • Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 30 december 2023

Opzettelijk aan de groep levensomstandigheden toebrengen die berekend zijn om haar fysieke vernietiging geheel of gedeeltelijk teweeg te brengen: check. Sinds 2007 geldt er een verstikkende blokkade voor Gaza, waarbij de Israëlische bezetting zelfs beperkingen oplegt aan de hoeveelheden voedsel en andere voedingsmiddelen die Gaza mogen binnenkomen. Human Rights Watch publiceerde zelfs een uitgebreid rapport over het gebruik van uithongering als oorlogswapen door de Israëlische bezetting.

Dit kleine kind in #Gaza kon zijn pot niet vullen met eten toen hij in de rij stond. Maar de mensen verzamelden zich om hem heen en gaven hem allemaal een kleine portie eten zodat hij het kon delen met zijn familie. Verheugd over die kleine hoeveelheid eten, ging hij terug naar zijn tent en… pic.twitter.com/Mkvtz8vWtU – Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 16 december 2023

– Maatregelen opleggen om geboortes binnen de groep te voorkomen: check. Terwijl de Israëlische bezetting elke twee uur een moeder doodt in Gaza en 29% van de doden in Gaza vrouwen zijn, was dat niet genoeg, want toen de bezetting het al-Shifa ziekenhuis binnenviel na haar grondinvasie van Gaza, toonden talloze rapporten en beelden baby’s die buiten hun couveuses stierven nadat de bezetting een stroomstoring oplegde die hen beroofde van wat hen letterlijk in leven hield.

Een foto die boekdelen spreekt. Dit is een foto van Palestijnse premature baby’s die elk minder dan 1,5 kg wegen. Deze baby’s zouden in couveuses moeten liggen waar de temperatuur en vochtigheid ingesteld kunnen worden op hun behoeften. Maar in plaats daarvan moesten ze worden verplaatst naar gewone bedden vanwege… pic.twitter.com/vTm6aj8Xt5 Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 13 november 2023

Gedwongen overplaatsing van kinderen van de groep naar een andere groep: check. Euro-Med Human Rights Monitor heeft gemeld dat het Israëlische leger Palestijnse kinderen heeft ontvoerd uit de Gazastrook. Volgens het rapport heeft de Israëlische officier Harel Itach, een commandant van de Givati-brigade, een Palestijnse zuigeling ontvoerd uit haar ouderlijk huis in Gaza nadat haar familieleden waren gedood. De specifieke datum van het incident werd niet bekendgemaakt, maar de organisatie onderstreepte het belang van het serieus nemen van deze informatie.

Daarmee kan worden geconcludeerd dat er genocide wordt gepleegd; je hebt het Internationaal Gerechtshof niet nodig om dit duidelijk te maken, want de uitspraak over de misdaden van de Israëlische bezetting is nog in behandeling, en dat zal waarschijnlijk nog jaren zo blijven.

Bovendien is het duidelijk dat de Israëlische bezetting niet alleen de Genocide Conventie schendt, maar ook het internationaal humanitair recht en het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof en dat is alleen al over de kwestie van het niet toelaten van hulp en voedsel tot Gaza, terwijl mensen verhongeren en hun toevlucht nemen tot het eten van gras en veevoer.

In de noordelijke regio van #Gaza is een schrijnende humanitaire situatie ontstaan nu er berichten zijn dat inwoners te kampen hebben met ernstige voedseltekorten, waardoor sommigen hun toevlucht nemen tot het eten van alles wat ze kunnen vinden om te overleven, inclusief diervoeder.

Enkele journalisten in Gaza… pic.twitter.com/shaVPiY8Mh

– Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 21 januari 2024

Dat alles in aanmerking nemend – namelijk het feit dat “Israël” werkelijk genocide pleegt – is Jemen duidelijk geweest in zijn benadering van de agressie, door te verklaren dat het uitsluitend handelt met de intentie om de voortdurende genocide op het Palestijnse volk te stoppen, wat ondubbelzinnig geldig is onder het eerste artikel van de Genocide Conventie en feitelijk een verplichting is onder internationaal recht. We zien de Sovjets niet echt veroordeeld worden voor het bevrijden van concentratiekampen toen ze Duitsland binnenkwamen. Of wel?

Vandaag de dag, in deze door het Westen opgelegde sfeer van unilateralisme en het veroordelen van elke poging tot tegenwerking van elke daad van geweld gepleegd door een door het Westen gesteunde partij, bewijst Jemen een voorbeeldig icoon van verzet te zijn met zijn onwrikbare steun voor Palestina en het handhaven van het internationaal recht op een moment dat degenen die beweren dat ze de chaperonnes zijn, het gewoon overtreden zodat hun Amazonepakketten geen vertraging oplopen terwijl ze een oogje dichtknijpen voor de flagrante misdaad die wordt uitgevoerd door een van hun naaste bondgenoten die ze schijnbaar tot in het graf zullen blijven verdedigen.