Bron: Euro-Med Monitor, 20 januari 2024 ~~~

Genève – Het Israëlische leger heeft 94 universiteitsprofessoren gedood, samen met honderden leraren en duizenden studenten, als onderdeel van zijn genocidale oorlog tegen de Palestijnen in de Gazastrook, die sinds 7 oktober 2023 voortduurt, aldus Euro-Med Human Rights Monitor in een verklaring van zaterdag.

Volgens Euro-Med Monitor heeft het Israëlische leger academische, wetenschappelijke en intellectuele figuren in de Gazastrook het doelwit gemaakt van doelbewuste en specifieke luchtaanvallen op hun huizen zonder voorafgaande kennisgeving. Degenen die het doelwit waren, zijn samen met hun familieleden en andere ontheemde gezinnen doodgedrukt onder het puin.

De eerste gegevens geven aan dat er geen rechtvaardiging of duidelijke reden is voor het aanvallen van deze mensen, aldus de mensenrechtenorganisatie uit Genève.

Onder de slachtoffers bevinden zich 17 mensen met een professorstitel, 59 met een doctorstitel en 18 met een masterdiploma, aldus de rechtenorganisatie. Vanwege problemen met documentatie als gevolg van bewegingsmoeilijkheden, de verstoring van communicatie en internet en het bestaan van duizenden vermiste personen, suggereren schattingen van Euro-Med Monitor dat er nog meer academici het doelwit zijn, waaronder academici met gevorderde diploma’s, van wie het overlijden niet is vastgesteld.

De getroffen academici studeerden en doceerden in verschillende academische disciplines, en veel van hun ideeën dienden als hoekstenen van academisch onderzoek in de universiteiten van de Gazastrook. De rechtengroep voegde eraan toe dat gezien de systematische en wijdverspreide vernietiging door het Israëlische leger van culturele gebouwen, waaronder instellingen van grote historische betekenis, het zeer waarschijnlijk is dat Israël opzettelijk elk aspect van het leven in Gaza tot doelwit maakt.

Israël vernietigde systematisch elke universiteit in de Gazastrook in fasen in de loop van de meer dan 100 dagen durende aanval. De eerste fase omvatte het bombarderen van de Islamitische en Al-Azhar universiteiten. De andere universiteiten kregen soortgelijke aanvallen te verduren; sommige, zoals de Al-Israa Universiteit in het zuiden van Gaza, werden volledig verwoest nadat ze aanvankelijk waren gebruikt als militaire kazernes. De Israëlische media gaven op woensdag 17 januari een videoclip vrij waarin de explosie van Al-Israa te zien was. De explosie vond plaats 70 dagen nadat het Israëlische leger de school had omgebouwd tot kazerne en later tot tijdelijke detentiefaciliteit.

Volgens voorlopige schattingen hebben de voortdurende Israëlische aanvallen op de Gazastrook geleid tot de dood van honderden universiteitsstudenten, meldde Euro-Med Monitor. De rechtenorganisatie wees erop dat het vernietigen van universiteiten en het doden van academici en studenten het moeilijker zal maken om het universitaire en academische leven te hervatten wanneer de genocide eindigt, en zei dat het jaren kan duren voordat studies kunnen worden hervat in een omgeving die volledig is verwoest.

Volgens het Palestijnse ministerie van Onderwijs zijn er 4.327 studenten gedood en 7.819 anderen gewond geraakt, terwijl 231 leraren en bestuurders zijn gedood en 756 gewond geraakt tijdens de voortdurende aanvallen. Ondertussen zijn 281 staatsscholen en 65 UNRWA-scholen in de Gazastrook geheel of gedeeltelijk verwoest.

Negentig procent van de staatsscholen heeft directe of indirecte schade opgelopen en ongeveer 29% van de schoolgebouwen is nog steeds buiten gebruik omdat ze volledig zijn verwoest of zwaar beschadigd. Er zijn 133 andere scholen die als opvangcentra worden gebruikt in de Strook.

Israël’s wijdverspreide en opzettelijke vernietiging van Palestijnse culturele en historische eigendommen, waaronder universiteiten, scholen, bibliotheken en archieven, toont haar duidelijke beleid om de Gazastrook volledig onbewoonbaar te maken, waarschuwde Euro-Med Monitor. De aanvallen creëren een omgeving zonder basisvoorzieningen en -behoeften en kunnen de bevolking van de Gazastrook uiteindelijk dwingen om te emigreren.

Euro-Med Human Rights Monitor benadrukte dat het aanvallen van burgerobjecten door strijdkrachten, in het bijzonder historische of culturele artefacten die beschermd worden door speciale wetten, niet alleen een ernstige schending is van het internationaal humanitair recht en een oorlogsmisdaad volgens het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, maar ook onder de misdaad van genocide valt.


Opm: Israel heeft 75 jaar lang elk aspect van het leven van Palestijnen bemoeilijkt en veelal bijna onmogelijk gemaakt. De culturele en educatieve ontwikkeling kon het echter niet tegenhouden. Palestijnse muziek, dans, theater, film , proza, poezie, en beeldende kunst is overal ter wereld bekend en zeer gewaardeerd. En het opleidingsniveau van Palestijnen was hoger dan van veel westerse landet. Een 14 jarige vrouwelijke studente uit Gaza won bijvoorbeeld in 2013 de internationale wiskundige competitie ( in schril contrast met de racistische beweringen van westerse media, dat vrouwen in Palestina geen ontwikkelingsmogelijkheden zouden hebben).
Het doelbewust vernietigen van culturele en educatieve instituten, inclusief de hoog opgeleide universiteitsmedewerkers, is alweer een bewijs dat hier sprake is van de doelbewuste en geplande genocide op het Palestijnse volk.
Ook op de West Bank is de zionistische apartheidstaat al begonnen
met een militaire aanval op alle universiteiten, op studenten en op het personeel. [-Red openbaararchief]