Bron: Nieuwsbrief uit Betlehem, Mazin Quemsiyeh, 
popular-resistance blog, 18 februari 2024 ~~~ 

We kijken toe naar onze wereld die wegzinkt in een spiraal van geweld en vragen ons af waarom wij mensen niet de weg van vrede, harmonie en samenleven kunnen leren. Wat zijn de belangrijkste factoren die tot zo’n situatie leiden?

In de Gazastrook zien we een microkosmos van een flagrante en ernstige vorm van onderdrukking. Israël dwong massale hongersnood af en richt elke dag meer dan een dozijn bloedbaden aan waarbij honderden burgerslachtoffers vallen (de overgrote meerderheid van hen vrouwen en kinderen). Het was allemaal zo voorspelbaar. Ik heb hier eerder een boek over geschreven (http://qumsiyeh.org/sharingthelandofcanaan/)

Kinderen leven nu op straat en in tenten in de bittere kou. Hun fragiele lichamen, met zichtbare ribben, doen denken aan andere concentratiekampen en hongersnoodkampen zoals in Ierland, Oost-Europa, Mantsjoerije, Korea…enz. Meer dan 700.000 hebben ziektes die gerelateerd zijn aan honger, gebrek aan schoon water en gebrek aan sanitaire voorzieningen. Hoewel er elders ook hongerige en onderdrukte mensen zijn (Irak, Jemen, Soedan, Westelijke Sahara etc.), is onze situatie uniek. Gras eten en water drinken uit vervuilde straatplassen, de beelden zijn schrijnend. We hebben te maken met een actieve, doelbewuste genocide met voorbedachten rade door een koloniale macht die wordt gesteund door regeringen van verschillende koloniale mogendheden (VS, VK, Frankrijk, Duitsland, Australië – Mazin vergeet Nederland te vermelden, Red.).

Genocide wordt live uitgezonden en niet verborgen gehouden. In de afgelopen vier maanden heb ik 120+ links met bewijsmateriaal met jullie gedeeld, ook van onafhankelijke bronnen zoals alle agentschappen van de VN, regeringen en niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties. Niemand kan beweren dat hij het niet wist. Zowat ieder mens op deze aarde weet het (inclusief de daders en de partners in de misdaad), maar mijn onderwerp hier is niet kennis; het is de corruptie die tot deze dingen leidt.

Gisteren riskeerden ik en een groep onderzoekers ons leven om een gebied in Palestina te bezoeken en te bestuderen dat verboden terrein is voor Palestijnen. We merkten op dat er een groot potentieel is als we een einde maken aan de zionistische nachtmerrie – potentieel voor iedereen om weer in harmonie te leven. Alleen al het toerisme in ons land (religieus toerisme, ecotoerisme, cultureel toerisme) zou genoeg inkomsten opleveren voor miljoenen (Palestijnen en zelfs de koloniale joodse settlers).

De Gazastrook zou een zeer welvarende provincie van Palestina zijn zoals het was voor 1948. Het had een prachtig strand, natuurlijke hulpbronnen zoals gas (dat nu gestolen wordt door de Israëlische bezetting) en een rijke culturele geschiedenis die duizenden jaren teruggaat. Er zijn zeker genoeg grondstoffen om iedereen op deze planeet te voeden, te kleden en onderdak te bieden.

3% van wat de VS uitgeeft aan het leger is genoeg om een einde te maken aan de honger in de wereld. Soedan alleen al zou de Arabische wereld kunnen voeden, maar is nu verwikkeld in een conflict dat wordt aangewakkerd door elitaire machten uit Israël, Ethiopië en de Verenigde Arabische Emiraten. Syrië was ook zo’n welvarend land.

Palestina was een hemel op aarde, een land van melk en honing zoals we zelfs hoorden in de Joodse Torah (die een verzameling is van verhalen van godheden uit andere culturen zoals Grieks, Egyptisch, Perzisch).

Iedereen kent de redenen voor het wereldwijde bloedbad dat vooral het mondiale zuiden treft. Het mondiale noorden met zijn gecontroleerde media (volledig in private handen) lijkt er alleen om te geven als blanke Europeanen worden gedood en toe te juichen als inheemse volkeren massaal worden gedood – om een zakelijke en politieke westerse elite te steunen.

In de afgelopen 100 jaar zijn er minstens 200 miljoen mensen vermoord of uitgehongerd in het mondiale zuiden, voornamelijk ten gunste van elites die de grondstoffen van die landen in handen hebben. Massa’s over de hele wereld begrijpen nu de machinaties van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de strijdkrachten van staten om deze controle uit te oefenen en de moordpartijen en eindeloze oorlogen te veroorzaken.

Het bloedbad in Palestina in de afgelopen 76 jaar getuigt, maar verlicht ook de kennis. Palestina is een geografische wig tussen de twee gebieden met belangrijke geopolitieke belangen in het Westen: Noord-Afrika en West-Azië (beide grotendeels Arabisch en islamitisch). Beide gebieden hadden een grote bevolking van inheemse moslims, joden, christenen en aanhangers van andere religies die in relatieve harmonie leefden.

Toen kwam het zionisme en zijn bijhorende overeenkomsten: Balfour- en Cambon-verklaringen. Sykes-Pico, San Rimo Conferentie, Parijse “vredesconferentie”. Dit was bedoeld om ministaatjes te creëren die met elkaar in conflict waren en een “Joodse staat” die een wig in deze wereld zou drijven en de algehele hegemonie zou uitoefenen. Het zionistische project werd de sleutel tot de westerse vernietiging van de Arabische en islamitische wereld, te beginnen met het epicentrum Palestina, maar vertakkend naar oorlogen in Libië, Jemen, Syrië, Libanon, Irak, Somalië enz.

“Israël” moet worden begrepen, zoals Prof. Ilan Pappe zei, als een zionistisch project, een project van globaal zionisme en imperialisme en beide bestonden al vóór Israël en zullen waarschijnlijk bestaan (hoewel verzwakt) nadat Israël als project instort. Joden en Israëli’s zullen beter gedijen zonder dit snode project. De VS en Westerse regeringen die het steunen en dekken zullen het uiteindelijk opgeven en overgaan op andere projecten.

Verdeel en heers was en is nog steeds het beleid. Het vinden van kleine verschillen tussen mensen (religie, sekten, geografisch) en ze tegen elkaar opzetten. Maar om dat te kunnen doen was het nodig om “leiders” te creëren die bereid waren om zich aan te passen en diegenen te bestrijden die niet bereid waren om zich aan te passen. Dus nadat de Britten en Fransen “staten” hadden gecreëerd, installeerden ze hun marionetten in die staten. Van de 22 staten die grotendeels Arabisch zijn, wordt meer dan tweederde bestuurd door Westerse marionetten (kleptocratieën zoals de heersers van “Saoedi-Arabië”, VAE en Egypte en vele anderen). Deze heersers helpen projecten uit te voeren die oorlogen en genocide in stand houden. De Egyptische dictator Sisi die 2,3 miljoen mensen in Gaza helpt belegeren. De handelscorridor over land die van de VAE via Saoedi-Arabië door Jordanië loopt en die de Israëlische economie spaarde toen Jemen de internationale wet naleefde om Israëlische schepen tegen te houden om de voortdurende genocide te stoppen.

Palestijnse “leiders” bleken niet immuun om marionetten te worden. Er werden akkoorden ondertekend in Washington DC. Om ons af te leiden noemen ze die de “Oslo-akkoorden” maar ze zouden de Washington-akkoorden moeten heten. Dat maakte een einde aan de rol van de PLO in de poging om Palestina te bevrijden door het Palestijnse leiderschap om te vormen tot de “Palestijnse Autoriteit” die voornamelijk verantwoordelijk is voor het bieden van veiligheid aan de Israëlische bezetters (kolonisten en soldaten) en het verlichten van de financiële last van de bezetting door buitenlandse hulp te gebruiken om bestuurs- en dienstverleningsorganen voor het bezette volk te ondersteunen.

Er ontwikkelde zich een pauper-economie voor de Palestijnen terwijl de Israëlische regering de meest winstgevende bezetting in de geschiedenis kreeg. De kolonistenbevolking ging van 150.000 naar 930.000 in 30 jaar van een “vredesproces” dat was gestructureerd om kolonisatie en apartheid te verankeren. Dat is wat het Washington (aka Oslo) vredesproces bereikte. Het maakte korte metten met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, vernietigde haar mandaat en beweerde zelfs haar handvest te hebben veranderd.

Terwijl de regering van Mahmoud Abbas en de Arabische en Westerse regeringen beweren dat ze machteloos staan om de genocide te stoppen, tonen de feiten aan dat ze liegen. De geblokkeerde en verarmde Gazastrook kon het Israëlische leger op 7 oktober verslaan en zijn genocidale bombardement voor een vijfde maand weerstaan, terwijl het meer dan 800 (sommige schattingen 4000) Israëlische soldaten doodde en de Israëlische economie 33 miljard dollar kostte. Geblokkeerd en verarmd Libanon maakt zware slachtoffers onder apartheid Israël en dwong 100.000 kolonisten die op gestolen land in Galilea wonen om te vertrekken! Het geblokkeerde en verarmde Jemen was in staat om de scheepvaart van en naar de genocidale apartheidsstaat Israël in wezen af te sluiten.

Dus we weten nu dat de oorlog van 1948 en de “6 daagse oorlog” van 1967 geen oorlogen [dwz tussen twee militaire partijen] waren! Dat die corrupte en heimelijke Arabische leiders nooit serieus over oorlog hebben nagedacht, laat staan plannen voor een oorlog hebben gemaakt. En dat de Palestijnse Autoriteit, die beweert “geweldloos verzet” te steunen, feitelijk samenwerkte met Israël om alle vormen van verzet te vernietigen (zie mijn boek Volksverzet in Palestina http://qumsiyeh.org/popularresistanceinpalestine/). En ook nu nog helpen ze het koloniale regime overeind te houden.

Maar ondanks alle Arabische en moslim collusie, leeft Palestina en de Palestijnen vormen een schild tegen de expansie waar het zionisme op hoopte om een rijk te creëren dat zich tenminste uitstrekte van de Nijl tot de Eufraat. Religieuze zionisten beweren zelfs openlijk dat alle niet-joden (Goyim/Gentiles) gewillige slaven van hen zullen zijn. Dat we ons in het einde der tijden bevinden.

Misschien is het heldendom en de sumoed (volharding/weerbaarheid) van miljoenen van onze mensen (hier en in gedwongen ballingschap) in de afgelopen 76 jaar (ondanks 140.000 martelaren, waarvan 95% burgers) wel de belangrijkste reden voor hun wreedheid, ongevoeligheid en moedwillige en opzettelijke moord op zo’n 13.000 kinderen (gemiddelde leeftijd 5 jaar) en een tweede Nakba van etnische zuivering van 1,9 miljoen (allemaal net sinds 7 oktober).

De VN-Veiligheidsraad zal proberen een resolutie aan te nemen die oproept tot een staakt-het-vuren (eigenlijk zou deze resolutie ‘resolutie om de genocide te beëindigen’ moeten heten), maar de VS zullen naar verwachting hun veto uitspreken en daarmee opnieuw hun eigen wetten en de genocideconventie schenden…

Stay tuned..watch the show

Wat gebeurt er nu in Palestina? Ik zie elke week zo’n 300 video’s die mijn hart breken. Hier is een lijst van minder schokkende beelden die ik de afgelopen twee dagen zag

Amerikaanse arts doet verslag van wat hij zag in Gaza: geen oorlog, het is vernietiging
https://www.latimes.com/opinion/story/2024-02-16/rafah-gaza-hospitals-surgery-israel-bombing-ground-offensive-children

Grappig hoe westerse regeringen vergeten dat de Joodse leiders van Israël Joodse terroristen waren
https://twitter.com/Bsonja5/status/1759170447655031109?s=20

Palestijnen in Gaza kunnen ergens heen: hun huizen in wat nu Israël is
https://husseini.substack.com/p/palestinians-in-gaza-do-have-somewhere

De situatie in het Nasser-hospitaal in Gaza is rampzalig
https://www.aljazeera.com/news/2024/2/15/catastrophic-situation-at-gazas-nasser-hospital-amid-israeli-raid

75% van de vermoorde journalisten in 2023 werden gedood in Gaza
https://www.aljazeera.com/news/2024/2/15/nearly-75-of-journalists-killed-in-2023-died-in-israels-war-on-gaza-cpj
Terwijl Israël 1,2% van de burgerbevolking van Gaza doodde, doodde het >15% van de Gazaanse journalisten (de waarheid monddood maken)

Amerikaanse burgers vastgehouden door Israël op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, zeggen families
https://www.washingtonpost.com/world/2024/02/08/israel-arrest-american-west-bank
[natuurlijk zullen de VS geen oorlog beginnen om die ontvoerde Amerikaanse gijzelaars te bevrijden of zelfs maar om hen geven].

Waarschijnlijk regionaal conflict? https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2024/2/16/how-likely-is-a-regional-conflict-in-the-middle-east

Prof. Ilan Pappe: Het is donker voor de dageraad, maar het Israëlische koloniale kolonialisme is ten einde
https://www.ihrc.org.uk/it-is-dark-before-the-dawn-but-israeli-settler-colonialism-is-at-an-end/

Petitie: Airdrop hulp naar Gaza https://chng.it/b5RPF4YnLd

Israëlisch leger vergast mijn zoon als in Auschwitz, zegt moeder van gedode Israëlische soldaat
https://thegrayzone.com/2024/01/18/israeli-army-gassed-auschwitz-soldier/

Na de etnische zuivering van het Rafah-volk in de Sinaï (het Egyptische Rafav). Egypte bouwt een nieuw concentratiekamp in de Sinaï voor de Palestijnen om etnisch gezuiverd te worden door Israël.
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/16/egypt-building-walled-enclosure-in-sinai-for-rafah-refugees-videos-suggest

VAE, Jordanië en Saoedi-Arabië helpen Israël stilletjes met voorraden en laten de mensen in Gaza verhongeren.
https://www.timesofisrael.com/houthi-bypass-quietly-goods-forge-overland-path-to-israel-via-saudi-arabia-jordan/
[Egypte ook]

Edward Said lijkt een profeet: 20 jaar later ‘is er honger naar zijn verhaal’.
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/15/edward-said-palestine-israel-gaza

Een hart onder de riem: Jerusalema Dance Challenge uit Palestina door Popular Art Centre
https://youtu.be/kbuJ61WBdpo

Egypte bouwt muur om miniconcentratiekamp te creëren voor inwoners van Gaza in Sinaï
https://www.theguardian.com/world/2024/feb/16/egypt-building-walled-enclosure-in-sinai-for-rafah-refugees-videos-suggest

De laatste Amerikaanse oorlog: De VS steunen Israël onvoorwaardelijk omdat ze het hele westerse project in het Midden-Oosten vandaag in gevaar zien in Gaza. Hoewel het lijkt alsof dit onze donkerste dagen zijn, is het ook duidelijk dat de VS en Israël gedoemd zijn te falen.
https://mondoweiss.net/2024/02/the-last-american-war/

Kooplieden van het tribunaal des doods
https://www.politics.ox.ac.uk/person/neta-crawford
https://www.elgaronline.com/view/journals/cilj/11/1/article-p75.xml

& het genocideverdrag herzien
https://original.antiwar.com/john-mearsheimer/2024/01/07/the-case-for-genocide-in-gaza/