Bron: Alastair Crooke 
Al Mayadeen Engels 13 feb 2024 ~~~ 

Slechts weinigen in Washington lijken te beseffen ‘hoe diep ze er al in zitten’. Of, de mate en snelheid waarmee hun opties aan het verdwijnen zijn en onontkoombaar verbonden zijn met het lot van Netanyahu en zijn extreem-rechtse coalitieregering.

Ze moeten begrijpen dat de regering Biden kan blijven dralen en nog meer doekjes om het bloeden kan winden over Palestijnse staten en ‘Israëlische regionale integratie’, maar dat de Israëlische regering Biden en zijn team over het ‘rozenpad’ leidt naar een kruispunt waar de paden uiteindelijk divergeren:

Ofwel de VS gaat ‘helemaal’ mee met het ‘Grote Overwinningsproject’ – in een poging om een nieuwe Israëlische afschrikking in de Regionale psyche te schroeien (in Netanyahu’s verhaal), ofwel de VS ‘springt er snel uit’. (Misschien is het voor dat laatste al te laat). Netanyahu staat op het punt om de rode lijnen van Team Biden te overschrijden – een aanval op Rafah.

Er wordt gesproken over de voorbereidingen van de VS om alle of een deel van hun troepen terug te trekken uit Irak en Syrië als reactie op aanvallen van Iraakse verzetsstrijders, zo zeggen hoge VS-functionarissen. Maar is dit het Witte Huis dat gewoon tijd rekt?

De VS stonden op het punt van oorlog met de Iraakse Popular Mobilisation Forces toen afgelopen woensdag drie leden van de Kata’ib Hezbollah-troepen werden gedood, waaronder een hooggeplaatste commandant, Al-Saadi, de hoogste figuur die in Irak is gedood sinds de droneaanval in 2020 waarbij Al-Muhandis en Qassem Soleimani om het leven kwamen.

Het Iraakse verzet kondigde in wezen gezamenlijk aan dat de moord op al-Saadi het ‘7 oktober-moment’ van Irak was, en dat ze vastbesloten waren om de Amerikaanse troepen uit Irak te verdrijven. (Misschien zijn de VS de rand al gepasseerd en zijn ze al over de ‘rand’).

Of heeft Team Biden ‘aangevoeld hoe de wind waait’ en geconcludeerd dat het geen andere optie heeft dan zijn omarming van “Israël” voort te zetten — waar het pad ook naartoe mag leiden — en dat het dus tijd is om zijn troepen pronto uit de gevarenzone te verwijderen. d.w.z. voordat de volgende oorlogsfase echt begint?

Netanyahu kondigde vrijdag aan dat hij de IOF had opgedragen om het kabinet een plan voor te leggen om zowel de burgerbevolking van Rafah te evacueren (vermeerderd met meer dan een miljoen vluchtelingen uit het noorden en midden van de Strook) als om “de resterende bataljons van Hamas in het gebied te vernietigen”.

Maar waar moeten deze bedreigde Palestijnse burgers heen? Het toonaangevende liberale dagblad van “Israël”, Haaretz, schrijft:

“Ze staan al tegen het grenshek op het zuidelijkste punt van de strook. Een Israëlische inval in Rafah zal een aanval zijn op het grootste ontheemdenkamp ter wereld. Het zal het Israëlische leger meeslepen in het plegen van oorlogsmisdaden van een ernst die zelfs het Israëlische leger nog niet heeft begaan. Het is onmogelijk om Rafah nu binnen te vallen zonder oorlogsmisdaden te begaan. Als de Israëlische Strijdkrachten Rafah binnenvallen, zal de stad een carnal worden”.

Volgens Netanyahu is een aanval op Rafah cruciaal voor de voltooiing van “Israëls” verklaarde oorlogsdoel om Hamas te ontmantelen. Eerder in de week verwierp de premier de voorstellen van Hamas als “waanideeën”. En minister van Veiligheid Gallant zei op zondag:

“We zijn doorgedrongen tot in het hart van de meest gevoelige plaatsen van Hamas [in Gaza] … Al deze dingen zijn het resultaat van het verdiepen en doordringen tot in het hart van de capaciteiten van Hamas. Hoe meer we deze operatie uitdiepen, hoe dichter we bij een realistische deal komen om de gijzelaars terug te krijgen”.

Velen in “Israël” beschouwen een Rafah-operatie eerder als het definitief opgeven van de gijzelaars.

Rapporten geven aan dat in een poging om een massale toestroom van vluchtelingen te voorkomen, Egypte de afgelopen twee weken zo’n 40 tanks heeft gestationeerd bij de grens met Gaza, nadat het de grensmuur sinds het begin van de oorlog in Gaza zowel structureel als met bewakingsapparatuur heeft versterkt, en het heeft “Israël” gewaarschuwd dat het decennialange vredesverdrag tussen Egypte en “Israël” kan worden opgeschort als IOF-troepen Rafah binnenvallen, of als er Palestijnse vluchtelingen (1, 3 miljoen van hen zijn met gevaar voor eigen leven ondergebracht in het Rafah gebied) zuidwaarts worden gedwongen naar het Egyptische Sinaï Schiereiland.

Natuurlijk kan “Israël” ook gewoon raketten gebruiken om gaten in de grensmuur te blazen (het heeft dit al een aantal keer gedaan tijdens de oorlog tot nu toe), waardoor wanhopige Palestijnse vluchtelingenfamilies de Sinaï in konden vluchten. Commentatoren van het verzet zijn sceptisch over de Egyptische bedoelingen en vragen zich af waarom Egypte 40 tanks naar de grens stuurt.

Bovendien gaf Saoedi-Arabië de afgelopen dagen een verklaring uit waarin het waarschuwde voor “de extreem gevaarlijke gevolgen van het bestormen en aanvallen van de stad Rafah in de Gazastrook”, aangezien de stad “het laatste toevluchtsoord is voor honderdduizenden mensen”.

Team Biden is dus ter elfder ure aanbeland: Haar provocerende aanval op de Kata’ib Hezbollah leider — nadat de Kata’ib beweging haar militaire operaties tegen de VS had opgeschort op verzoek van de Iraakse regering — heeft Team Biden op het pad gezet naar een oorlog met de Iraakse verzetsgroepen. Het is al in oorlog met de strijdkrachten van Ansar Allah — en Hezbollah staat klaar om ook te escaleren. Er zijn duidelijke tekenen dat de Verzetsas aan het nadenken is en de volgende fase van de bredere oorlog aan het voorbereiden is.

Wat zal Egypte doen als “Israël” Rafah bombardeert en tienduizenden Palestijnen proberen Egypte binnen te komen? Nou, CIA-directeur Bill Burns is naar Caïro gestuurd … om te praten over … een hervatting van de gijzelaarsonderhandelingen!

Het punt is dat maar weinigen in Washington lijken te beseffen ‘hoe diep ze er al in zitten’. Of, de mate en snelheid waarmee hun opties aan het verdwijnen zijn, en onlosmakelijk verbonden zijn met het lot van Netanyahu en zijn extreem-rechtse coalitieregering.

Topfoto: Wat zal Egypte doen als “Israël” Rafah bombardeert en tienduizenden Palestijnen proberen over te steken naar Egypte? (Al Mayadeen English; Geïllustreerd door Zeinab El-Haj