51. Om deze redenen,


HET HOF ,

(1) Met veertien stemmen vóór en twee stemmen tegen bevestigt het de voorlopige maatregelen die het heeft vastgesteld in zijn beschikking van 26 januari 2024;


VOOR : President Salam; rechters Tomka, Abraham, Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Aurescu, Tladi; - 13 - TEGEN


TEGEN: vice-voorzitter Sebutinde; rechter ad hoc Barak;


(2) Geeft de volgende voorlopige maatregelen aan: De staat Israël zal, in overeenstemming met zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide en gezien de verslechterende levensomstandigheden van de Palestijnen in Gaza, met name de verspreiding van hongersnood en hongersnood:

(a) Unaniem, alle noodzakelijke en doeltreffende maatregelen te nemen om onverwijld, in volledige samenwerking met de Verenigde Naties, te zorgen voor de ongehinderde verstrekking op grote schaal door alle betrokkenen van dringend noodzakelijke basisdiensten en humanitaire hulp, waaronder voedsel, water, elektriciteit, brandstof, onderdak, kleding, hygiëne en sanitaire voorzieningen, alsmede medische benodigdheden en medische zorg aan Palestijnen in heel Gaza, onder meer door de capaciteit en het aantal doorgangsposten over land te vergroten en deze zo lang als nodig open te houden;

(b) Met vijftien stemmen vóór en één stem tegen ervoor zorgen dat zijn leger met onmiddellijke ingang geen daden begaat die een schending vormen van de rechten van de Palestijnen in Gaza als beschermde groep krachtens het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, onder meer door te verhinderen dat dringend noodzakelijke humanitaire hulp wordt verleend;


VOOR : Voorzitter Salam; ondervoorzitter Sebutinde; rechters Tomka, Abraham, Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Aurescu, Tladi;


TEGEN : rechter ad hoc Barak;


(3) Met vijftien stemmen voor en één stem tegen, BESLUIT dat de Staat Israël binnen een maand na de datum van deze beschikking aan het Hof verslag uitbrengt over alle maatregelen die zijn genomen ter uitvoering van deze beschikking.


VOOR : President Salam; Vice-president Sebutinde; rechters Tomka, Abraham, Yusuf, Xue, Bhandari, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Aurescu, Tladi;


TEGEN : rechter ad hoc Barak.