Bron: IMEMC 3 maart 2024 ~~~

Op zaterdagavond vielen illegale paramilitaire Israëlische kolonisten, die gestolen Palestijns land kraken, het dorp Burqa binnen, ten oosten van Ramallah, in het centrale deel van de bezette Westelijke Jordaanoever. Ze staken een huis, twee gebouwen en verschillende auto’s in brand en vuurden met scherp op woningen.

Mediabronnen zeiden dat de paramilitaire kolonisten de buitenwijken van het dorp binnenvielen en brandbommen gooiden naar een huis van Najeh Mahmoud Somrain.

Ze voegden eraan toe dat de brandbommen delen van het huis in de as legden voordat de lokale bevolking zich haastte en het vuur doofde voordat het zich verspreidde.

De kolonisten verbrandden ook een bouwwerk dat gebruikt wordt voor het recyclen en hergebruiken van auto-onderdelen, eigendom van Mohammad Saber Ma’tan, en een schuur die eigendom is van Ammar Saleh Asaliyya, in aanvulling op het in brand steken en vernietigen van verschillende Palestijnse auto’s.

Bovendien vuurden de kolonisten veel kogels af op Palestijnse huizen in het dorp, wat schade veroorzaakte, voordat Israëlische soldaten het dorp binnenvielen en flares afvuurden om te voorkomen dat Palestijnse medici en brandweerlieden het dorp konden bereiken.

In verwant nieuws viel een groep fanatieke paramilitaire kolonisten een Palestijns park aan en bezette het in het dorp Qaryout, ten zuiden van Nablus in het noordelijke deel van de bezette Westelijke Jordaanoever.

Eerder op zaterdag vielen de kolonisten, vergezeld van veel soldaten, de enige waterbron die wordt gebruikt door de Palestijnen in Qaryout binnen en bezetten die.

Ook viel een groep kolonisten werknemers en arbeiders aan van de Thaher Al-Abed dorpsgemeente in het gebied Ya’bad, ten westen van Jenin in het noordelijke deel van de bezette Westelijke Jordaanoever. Ze hielden hen vast en namen hun uitrusting om hen te verhinderen landbouwwegen aan te leggen, voordat ze hen dwongen te vertrekken onder bedreiging van een vuurwapen.

Op vrijdag voerden de kolonisten verschillende aanvallen uit op Palestijnse burgers in verschillende gebieden van de bezette Westelijke Jordaanoever.

Ook vrijdag viel een groep fanatieke paramilitaire Israëlische kolonisten Palestijns land binnen in de buurt van Nablus, in het noordelijke deel van de bezette Westelijke Jordaanoever, en richtte een nieuwe koloniale buitenpost op.

Alle Israëlische kolonies op de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief die in en rond bezet Oost-Jeruzalem, zijn illegaal volgens het Internationaal Recht, de Vierde Conventie van Genève en verschillende resoluties van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad. Het zijn ook oorlogsmisdaden volgens het internationaal recht.

Artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève luidt als volgt: “De Bezettingsmacht mag geen delen van haar eigen burgerbevolking deporteren of overbrengen naar het grondgebied dat zij bezet.” Het verbiedt ook de “individuele of massale gedwongen overdrachten, evenals de deportaties van beschermde personen uit bezet gebied”.