Bron: PressTV 29 maart 2024 ~~~ 

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft nieuwe maatregelen aangekondigd en Israël bevolen “onverwijld” humanitaire hulp te verlenen aan de Gazastrook om de hongersnood een halt toe te roepen.

Het bevel op donderdag komt slechts twee weken nadat Zuid-Afrika het ICJ had verzocht om aanvullende voorlopige maatregelen tegen Israël in het licht van berichten over wijdverspreide hongersnood.

Zuid-Afrika daagde Israël eind vorig jaar voor het ICJ, ook wel het Internationaal Gerechtshof genoemd, en verklaarde dat het regime genocide pleegde in de oorlog tegen Gaza.

In januari deed het ICJ een tussentijdse uitspraak over de noodmaatregelen waar Zuid-Afrika om had gevraagd en beval Israël alle maatregelen te nemen om genocide in Gaza te voorkomen, maar het beval geen staakt-het-vuren.

Het ICJ zei donderdag dat Israël “alle noodzakelijke en effectieve maatregelen moet nemen om onverwijld, in volledige samenwerking met de Verenigde Naties, alle betrokkenen ongehinderd op grote schaal te voorzien van dringend noodzakelijke basisdiensten en humanitaire hulp”.

Sinds 26 januari, zei het, “zijn de catastrofale levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook verder verslechterd, in het bijzonder gezien het langdurige en wijdverspreide gebrek aan voedsel en andere basisbehoeften waaraan de Palestijnen in de Gazastrook zijn blootgesteld.”

De aanvullende maatregelen spreken de bewering van Israël tegen dat het geen hulpleveranties aan Gaza blokkeert. De rechtbank droeg Israël unaniem op om het aantal grensovergangen naar Gaza te verhogen en ze open te houden “zolang als nodig is”.

Het beval Israël ook om “met onmiddellijke ingang ervoor te zorgen dat zijn leger geen daden begaat die een schending vormen van de rechten van de Palestijnen in Gaza als beschermde groep” onder de Conventie over de Preventie en Bestraffing van de Misdaad van Genocide.

Het ICJ zei dat Israël een rapport moet indienen over alle maatregelen die het heeft genomen om aan dit bevel te voldoen, binnen een maand na de datum van het bevel.

De VN en andere hulporganisaties hebben gewaarschuwd voor een dreigende hongersnood doordat Israël verhindert dat levensreddende hulp over land naar Gaza kan worden gebracht.

Israël ontketende zijn oorlog tegen Gaza op 7 oktober nadat de Palestijnse verzetsgroep Hamas Operatie Al-Aqsa Storm uitvoerde tegen de onderdrukkende entiteit als vergelding voor de steeds ernstiger wordende wreedheden van het regime tegen het Palestijnse volk.

Het regime van Tel Aviv heeft ook een “volledige belegering” van het gebied ingesteld, waarbij brandstof, elektriciteit, voedsel en water voor de meer dan twee miljoen Palestijnen die daar wonen.

Sinds het begin van het offensief heeft het regime in Tel Aviv meer dan 32.500 Palestijnen gedood en bijna 75.000 anderen verwond.

Topfoto: Palestijnse kinderen wachten op voedsel dat is gekookt door een liefdadigheidskeuken te midden van voedseltekorten in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, op 20 februari 2024. (Foto door Reuters)

Lees ook: Het bericht op The Rightsforum van 26 maart: Wat deed Nederlands hoogste militair in Israë


Gerelateerd (berichten in dit archief):