Bron: José Luis Granados Ceja venezuelanalysis 14 mei 2024

De Group of Friends in Defense of the UN Charter zal een debat leiden waarin unilaterale dwangmaatregelen worden veroordeeld.

Mexico City, Mexico, 14 mei 2024 (venezuelanalysis.com) – Venezuela was gastheer van de Groep van Vrienden ter Verdediging van het Handvest van de Verenigde Naties als onderdeel van de continue inzet om het multilateralisme te verdedigen en schendingen van het internationaal recht te bestrijden, waaronder de toepassing van unilaterale dwangmaatregelen.

“Vandaag de dag, nu de wereld wordt bedreigd door fascisme, door oorlogen, is het noodzakelijk dat we meer verenigd zijn dan ooit,” zei de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Yván Gil maandag.

De Groep van Vrienden ter Verdediging van het Handvest van de Verenigde Naties, opgericht in 2021, is een initiatief van Venezuela ter bevordering van diplomatie en multilateralisme en telt momenteel 18 leden. De Groep, die de staat Palestina als lid heeft, is een groot voorstander van de bevrijdingsstrijd van het Palestijnse volk en heeft aangedrongen op de toelating van Palestina als volwaardige lidstaat van de VN.

De Algemene Vergadering van de VN stemde vrijdag met een overweldigende meerderheid voor het verzoek van Palestina om volwaardig lid te worden, nadat de VS hun vetorecht in de Veiligheidsraad hadden gebruikt om de diplomatieke toenadering van Palestina tegen te houden.

“De Verenigde Staten gebruiken [hun vetorecht] als een instrument om het Handvest van de Verenigde Naties te schenden, om tegen de principes ervan in te gaan,” zei Gil.

Ondanks de overweldigende steun in het meest prominente mondiale overlegorgaan, verwierpen Amerikaanse functionarissen de uitkomst van de stemming in de Algemene Vergadering en noemden het een “unilaterale” actie. Palestina is momenteel een niet-lidstaat met waarnemerstatus, voor toelating tot de VN als volwaardig lid is de goedkeuring van de Veiligheidsraad nodig.

Tijdens de top in Caracas werd onder meer gesproken over het streven om in juni een debat te houden in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) om het gebruik van unilaterale dwangmaatregelen te veroordelen.

“In de afgelopen jaren hebben we gezien hoe de principes van het Handvest van de Verenigde Naties systematisch zijn geschonden; en hoe Venezuela juist het slachtoffer is geworden van de schending van de principes van niet-inmenging, zelfbeschikking en complementariteit [*],” voegde Gil eraan toe in zijn opmerkingen.

De Europese Unie (EU) verlengde onlangs haar sancties tegen Venezolaanse functionarissen, en verkortte tevens de herzieningstermijn van 12 naar 6 maanden, een beslissing die op scherpe kritiek van Venezolaanse functionarissen kwam te staan.

De voorzitter van de Nationale Assemblee, Jorge Rodríguez, zei dat de EU niet zou worden uitgenodigd om toezicht te houden op de komende presidentsverkiezingen als de sancties tegen Venezuela van kracht zouden blijven.

De afkeuring van de sancties werd gedeeld door verschillende Venezolaanse functionarissen, waaronder het hoofd van de Nationale Kiesraad, Elvis Amoroso. De EU hief de sancties tegen Amoroso tijdelijk op, maar hij verwierp deze stap en noemde het een poging om hem en de verkiezingsautoriteit van het land te “’ chanteren ”. Amoroso riep in plaats daarvan op tot de totale opschorting van dwangmaatregelen tegen Venezuela.

Op het recente Caribische Regionale Seminar, onderdeel van de door de VN gesteunde Speciale Commissie Dekolonisatie, uitte vice-president Delcy Rodríguez ook scherpe kritiek op het wijdverspreide gebruik van economische sancties.

“We worden gestraft voor onze zelfbeschikking. Wij beschouwen dit systeem van sancties als een vorm van neokolonialisme, gericht op het in beslag nemen van onze hulpbronnen,” zei Rodríguez.

Ook president Nicolás Maduro stelde dat de eenzijdige dwangmaatregelen bedoeld waren om vooruitgang in de opbouw van een alternatief economisch model in Venezuela te voorkomen. Maduro verwelkomde maandag functionarissen van de Chinese Communistische Partij in het kader van het versterken van de banden tussen de twee landen. De twee delegaties bespraken de voortgang van de samenwerkingsagenda tussen Caracas en Peking.

Topfoto: de tweede bijeenkomst van nationale coördinatoren van de Groep van Vrienden ter Verdediging van het Handvest van de Verenigde Naties wordt gehouden in het Casa Amarilla Antonio José de Sucre in Caracas, Venezuela. (@Yvangil)

[*] ‘Complementariteit’ is het principe dat het Internationaal Strafhof (ICJ) beslissend is


gerelateerd (berichten in dit archief):