Bron: cubaminrex 19 mei 2024 ~~~

“De Verenigde Staten moeten Cuba voor eens en altijd schrappen van de lijst van staten die het terrorisme zouden sponsoren”

Volgens de officiële berichten in de Amerikaanse media heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op 15 mei 2024 weer een van die willekeurige rapporten aan het Congres voorgelegd waarin, zoals gewoonlijk zonder internationaal mandaat of erkenning, landen worden beschreven. Deze keer noemde het vier landen die naar verluidt “niet volledig meewerken met de antiterroristische inspanningen van de Verenigde Staten tijdens het kalenderjaar 2023”. In tegenstelling met de afgelopen jaren, staat Cuba niet in de lijst van dergelijke landen.

Desondanks houdt het ministerie van Buitenlandse Zaken Cuba op de lijst van landen die terrorisme zouden “sponsoren”. Het is niets anders dan een volstrekt unilaterale en ongefundeerde lijst, waarvan het enige doel is om soevereine staten zwart te maken en die als voorwendsel dient om hen dwingende economische sancties op te leggen, zoals die meedogenloos aan Cuba zijn opgelegd.

De eis aan de regering van de Verenigde Staten om deze onrechtvaardigheid aan te passen blijft krachtig en herhaaldelijk naar voren gebracht worden, niet alleen door het Cubaanse volk en vele regeringen, vooral in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, maar ook door politieke, sociale en religieuze organisaties in de Verenigde Staten zelf en door verschillende Amerikaanse politici.

De duidelijke en absolute waarheid is dat Cuba geen terrorisme sponsort, maar er wel slachtoffer van is geweest, met inbegrip van staatsterrorisme. Dit is een kwestie die bevestigd kan worden door iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en die zeer goed bekend is bij de regering van de Verenigde Staten, haar Ministerie van Buitenlandse Zaken en haar inlichtingen- en wetshandhavingsinstanties. Ze zijn zich er ook volledig van bewust hoe schadelijk de sancties, acties en het intimiderende effect voor de Cubaanse economie automatisch zijn voor elk land dat op zo’n lijst staat, ongeacht wat de waarheid is.

Het is niet genoeg om te erkennen dat Cuba volledig samenwerkt met de Verenigde Staten. Cuba doet dat ook met de hele internationale gemeenschap. Dat is een algemeen bekend feit en de publieke opinie mag hierover niet worden misleid. De president van de Verenigde Staten heeft alle bevoegdheden om eerlijk te handelen en te doen wat juist is.

Havana, 15 mei 2024.