Bron: albaciudad 7 januari 2022 (SP) 
orinocotribune 7 januari 2022 (EN) ~~~

De minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Félix Plasencia, heeft vrijdag 7 januari in zijn toespraak op de 22e Top van ministers van Buitenlandse Zaken van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) in Argentinië alle CELAC-leden opgeroepen hun krachten te bundelen tegen de blokkade tegen Venezuela en andere landen tenmidden van de COVID-19-pandemie.

Hij wees erop dat Venezuela al meer dan tien jaar het slachtoffer is van eenzijdige dwangmaatregelen, ten onrechte sancties genoemd, die door de VS en de Europese Unie worden opgelegd, en drong erop aan dat hieraan een einde wordt gemaakt.

“Wij roepen de lidstaten van de CELAC nogmaals op hun krachten te bundelen om de eenzijdige dwangmaatregelen aan de kaak te stellen”, aldus Plasencia in zijn toespraak. “Het is onbegrijpelijk dat op dit moment in de mondiale situatie van de pandemie er een verscherping is van unilaterale sancties en blokkades tegen zusterlanden.”

Hij bedankte ook Argentinië, Mexico en Cuba voor de samenwerking op gezondheidsgebied tijdens deze COVID-19 pandemie met de levering van vaccins aan vele landen in de regio.

Tenslotte drong Plasencia aan op de oprichting van het Secretariaat-Generaal van de CELAC, om de regio te consolideren en bedreigingen voor de vrede en de vervolging van democratische regeringen te bestrijden, en benadrukte hij het aanhalen van de banden met landen als China, Rusland en India en organisaties als de Afrikaanse Unie, ten gunste van internationale integratie en interregionale samenwerking.

In zijn toespraak wees Plasencia er ook op dat met de COVID-19 pandemie de ongelijkheden die toch al in de samenleving aanwezig waren, werden geaccentueerd, en dat het om die reden belangrijk is om het multilateralisme te versterken, gezien het feit dat er meer bedreigingen voor de vrede zijn.

“Het is tijd om het multilateralisme te versterken”, beweerde hij. “Wij herhalen dat er nog meer bedreigingen voor de vrede en de stabiliteit van onze naties en het welzijn van haar inwoners bestaan; daarom is het van belang de normen van dit internationale beginsel te blijven verdedigen.”

Topfoto: De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Félix Plasencia spreekt op de CELAC-bijeenkomst in Argentinië. Foto: MPPRE