Bron: Patricia Ferrer 
RedRadioVe 18 mei 2021 
orinocotribune 19 mmei 2021 ~~~

Venezuela heeft het boek “the Art of Sanctiions” (De kunst van het sanctioneren) naar het Internationaal Strafhof (ICC) gestuurd als bewijs van het criminele karakter van de sancties die de regering van de Verenigde Staten tegen het land heeft ingesteld.

De minister van Buitenlandse Zaken van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Jorge Arreaza, deelde mee dat het artikel getiteld “Evaluating the Trump Administration’s Approach to Sanctions: Venezuela” samen met bovengenoemd boek als aanvullend bewijs is ingediend. Beide teksten zijn geschreven door Richard M. Nephew, die adviseur van Barack Obama was met betrekking tot het opleggen van sancties aan Venezuela, en thans dezelfde functie bekleedt in de regering Biden-Harris.

Ayer consignamos oficialmente ante la Corte Penal Internacional el libro "El Arte de las Sanciones" y el artículo "Evaluando la Aproximación a las Sanciones de la Administración Trump: Venezuela", ambos de @RichardMNephew, asesor de Obama y Biden para la imposición de sanciones. pic.twitter.com/XuNW47dzHU

- Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 18 mei 2021

 Gisteren hebben we het boek "The Art of Sanctions" en het artikel "Assessing the Trump Administration's Approach to Sanctions: Venezuela", beide van @RichardMNephew, de sanctie-adviseur van Obama en Biden, officieel naar het Internationaal Strafhof gestuurd. pic.twitter.com/XuNW47dzHU   Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 18 mei 2021

Minister van Buitenlandse Zaken Arreaza voegde eraan toe dat “de conclusies van beide publicaties de misdadige aard aantonen van het gebruik van ‘eenzijdige dwangmaatregelen,’ waarvan het doel, zoals de auteur zelf bekent, is ‘om pijn te genereren.’ Nephew prijst de Trump-regering voor haar sanctiebeleid tegen Venezuela, maar erkent wel dat dergelijke maatregelen niet hebben gewerkt.”

Het document dat samen met de eerder genoemde teksten aan het ICC is overhandigd, benadrukt de economische druk die werd uitgeoefend door diplomatieke ambtenaren van de Amerikaanse regering, die probeerden “de deviezeninkomsten van de Bolivariaanse Republiek Venezuela te verminderen.” Dergelijke druk werd uitgeoefend op de kopers van olie geproduceerd door het staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA), waardoor zij gedwongen werden hun handelsbetrekkingen met het bedrijf te verbreken.

Eerdere maatregelen

Op 6 april diende het Venezolaanse Openbaar Ministerie een vierde document in bij het Internationaal Strafhof, waarin de voortzetting van de agressie tegen Venezuela werd bevestigd; dit keer door het gebruik van bots die valse informatie over Venezuela verspreidden, om een ongunstige opinie op nationaal en internationaal niveau te genereren.

In verband met deze zaak verklaarde Delcy Rodríguez, uitvoerend vice-president van de Republiek Venezuela, dat het was verzonden zodat het ICC “geen verkeerde stap zet”.

Rodríguez voegde eraan toe dat “het ICC moet weten dat zij een vooronderzoek uitvoeren op basis van leugens en nieuws dat via Twitter is samengesteld. Dit is iets heel ernstigs… we hebben het openbaar ministerie van het ICC gevraagd om voorrang te geven aan de realiteit, aan feiten.”

Topfoto: Internationaal Strafhof in Den Haag, Nederland. Dossier foto.