Bron: Andreína Chávez Alava 
venezuelanalysis 26 april 2023 ~~~ 

Caracas verwelkomde de internationale top maar herhaalde dat de enige weg om de dialoog te hervatten het opheffen van de Amerikaanse sancties en het vrijgeven van bevroren fondsen is.

Caracas, 26 april 2023 (venezuelanalysis.com) – De top begon met een televisietoespraak van de Colombiaanse president Gustavo Petro voordat de besprekingen achter gesloten deuren plaatsvonden. Daarna las de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Alvaro Leyva, de pers een communiqué voor met daarin de standpunten die de aanwezigen op “gemeenschappelijke basis” hadden bereikt om het vastgelopen dialoogproces tussen de Venezolaanse regering en de door de VS gesteunde oppositie vlot te trekken.

Het eerste punt op de agenda was “het opstellen van een verkiezingsschema dat vrije en transparante verkiezingen met volledige garanties voor alle Venezolaanse actoren mogelijk maakt”. Leyva voegde daaraan toe dat de aanwezigen het belangrijk vonden “dat rekening wordt gehouden met de aanbevelingen die de verkiezingswaarnemingsmissie van de Europese Unie in 2021 heeft gedaan”, in verband met de regionale sverkiezingen waarbij de meeste oppositiepartijen terugkeerden in de verkiezingsarena en die een belangrijke overwinning voor Chavismo opleverde.

Het internationale forum verklaarde eveneens dat de voortzetting van de door Noorwegen bemiddelde besprekingen zou afhangen van de naleving van het sociale akkoord dat beide partijen in november jongstleden hebben bereikt. In het akkoord van Mexico werd een sociaal fonds van 3 miljard dollar opgericht, afkomstig van Venezolaanse activa die door Washington en bondgenoten in beslag waren genomen, om te investeren in onderwijs, gezondheidszorg en herstel van de infrastructuur. De middelen moeten echter nog beschikbaar worden gesteld.

Minister Leyva merkte op dat overeenkomsten tussen de Venezolaanse delegaties moeten plaatsvinden “parallel aan de opheffing van de diverse sancties” tegen de Caribische natie.

De overige door de internationale delegaties besproken punten waren minder expliciet. Leyva verklaarde dat een groep vertegenwoordigers president Maduro en de harde oppositie zal informeren over de resultaten van de top en hun “evaluatie en commentaar” zal vernemen, terwijl een tweede bijeenkomst in Bogotá zal worden gepland om de ontwikkelingen op te volgen. Ten slotte kwamen de aanwezigen overeen dat de opmerkingen van Petro op de conferentie zullen worden beschouwd als een “uitgangspunt” om de komende stappen te beoordelen.

Tijdens de top drong Petro aan op beëindiging van de sancties tegen Venezuela en erkende hij het economische leed dat de bevolking is aangedaan, en verklaarde hij dat “de Venezolaanse samenleving niet gesanctioneerd wenst te worden omdat de sancties op het volk zijn neergekomen”.

“Amerika mag geen wereld van sancties zijn, maar moet een wereld van vrijheid en democratie zijn”, benadrukte de Colombiaanse president. Hij steunde ook de eisen van de Venezolaanse oppositie voor “verkiezingsgaranties” in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024 en riep Venezuela op om opnieuw toe te treden tot het Inter-Amerikaanse mensenrechtensysteem.

De top van Bogotá werd georganiseerd door Petro met de instemming van de regering-Maduro en de door de VS gesteunde oppositie, hoewel de partijen niet rechtstreeks deelnamen. Petro en Maduro hebben verschillende ontmoetingen gehad nadat de landen hun diplomatieke betrekkingen hadden genormaliseerd en hun gemeenschappelijke grens hadden heropend.

Op 20 april had de Colombiaanse leider een ontmoeting met president Joe Biden in Washington en verzocht hij om de geleidelijke opheffing van de economische sancties tegen Venezuela. De Amerikaanse regering stuurde Jonathan Finer, plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van het Witte Huis, om de bijeenkomst in Bogotá bij te wonen. Amerikaanse media hadden gespeculeerd dat het door Washington aangegane engagement tot uiting zou komen in de deelnemende vertegenwoordiger.

Ook vertegenwoordigers van Duitsland, Argentinië, Barbados, Bolivia, Brazilië, Canada, Chili, Spanje, Frankrijk, Honduras, Italië, Mexico, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Turkije woonden de conferentie bij, evenals de premier van Saint Vicent en de Grenadines Ralph Gonsalves en de hoge commissaris van de EU voor buitenlandse zaken Josep Borrell.

Na de conclusies van de top heeft de Venezolaanse regering een communiqué uitgebracht waarin zij “de beraadslagingen erkent”. Caracas herhaalde de “dwingende noodzaak” om de verstrekkende sancties op te heffen “die een agressie vormen tegen de gehele Venezolaanse bevolking”.

“Wij eisen eveneens de teruggave van de activa die aan de Venezolaanse staat toebehoren en die illegaal in handen zijn van buitenlandse landen en financiële instellingen, alsook de onmiddellijke vrijlating van de Venezolaanse diplomaat Alex Saab, die ten onrechte in de VS wordt vastgehouden”, aldus de verklaring.

De regering-Maduro herinnerde de oppositie en buitenlandse actoren eraan dat de hervatting van de onderhandelingen afhankelijk is van de “volledige naleving” van eerdere akkoorden tussen beide partijen.

Eerder op dinsdag wenste president Maduro dat de conferentie een succes zou zijn “voor de vrede van Venezuela, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied” en verklaarde hij dat zijn regering bereid was terug te keren naar de dialoogtafel in Mexico zodra de middelen van het Sociaal Fonds zouden worden vrijgegeven.

“We accepteren niet minder van deze conferentie in Bogotá dan de opheffing van alle sancties zodat Venezuela commerciële, financiële en economische vrijheid heeft”, benadrukte Maduro in een televisie-uitzending.

Sinds 2017 hebben de VS financiële sancties opgelegd aan de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA, gevolgd door een volledig olie-embargo in 2019 en secundaire sancties in heel 2020. De maatregelen hebben de olieproductie van het land lamgelegd en een economische crisis en migratiegolf verergerd. Naast de olie-industrie heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën belangrijke economische sectoren aangevallen zoals de mijnbouw, het bankwezen en essentiële importen. Washington en zijn bondgenoten hebben tal van Venezolaanse activa in het buitenland geblokkeerd, in beslag genomen of bevroren.

Topfoto: President Gustavo Petro organiseerde de internationale conferentie na ontmoetingen met de Venezolaanse regering en de oppositie. (Twitter, / @infopresidencia)


Gerelateerd (berichten in dit archief):