Bron: RT, 3 april 2020 ~~~

De VS, het Verenigd Koninkrijk en de EU, alsmede Oekraïne en Georgië, hebben een Russische ontwerpverklaring verworpen waarin werd opgeroepen tot opheffing van de unilaterale sancties ter bestrijding van Covid-19.

De permanente missie van Moskou bij de VN heeft donderdag een verklaring afgelegd met vraagtekens waarom Oekraïne, Georgië, het Verenigd Koninkrijk, de VS en de EU haar voorstel hadden afgewezen, met het argument dat deze landen “weigerden om gepolitiseerde benaderingen en belangen terzijde te schuiven” en dat hun besluit “een groot aantal mensen” negatief zou kunnen beïnvloeden – vooral in ontwikkelingslanden waar momenteel sancties van kracht zijn.

De verworpen motie riep op tot brede internationale samenwerking in de strijd tegen de verspreiding van Covid-19, en tot “afwijzing van handelsoorlogen en unilaterale sancties die zonder het mandaat van de VN-Veiligheidsraad zijn aangenomen, om te zorgen voor een snelle toegang tot voedsel en medicijnen”. Het ontwerp riep de lidstaten ook op om “stigmatisering van staten, volkeren en individuen met betrekking tot de pandemie te verwerpen en de noodzaak om alleen betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de pandemie te verspreiden” .

De verklaring werd medeondersteund door 28 VN-lidstaten, aldus de VN-missie van Rusland. De Algemene Vergadering heeft uiteindelijk een andere resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot “internationale samenwerking” en “multilateralisme” ter bestrijding van het coronavirus.

Er zijn wereldwijd meer dan 1 miljoen bevestigde gevallen van het virus, met als gevolg meer dan 50.000 sterfgevallen, volgens een telling die wordt bijgehouden door Johns Hopkins University.

Topfoto: Het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York City, New York, VS, 10 maart 2020. © REUTERS/Carlo Allegr