Bron: misionverdad 22 februari 2021 (SP), 
orinocotribune 23 februari 2021 (EN) ~~~ 

Deze maandagochtend 22 februari, tijdens de opening van de zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC), herhaalde president Nicolás Maduro dat Venezuela standvastig blijft in zijn standpunt van het niet accepteren van “de inmenging of interventie van enig inquisitoir mechanisme tegen ons vaderland dat pretendeert de rechtvaardige zaak van de mensenrechten te gebruiken als een politiek instrument voor een verandering van de regering met geweld in ons land.”

Venezuela maakt deel uit van de UNHRC en heeft dus een stem in de zittingen van de UNHRC, die nu vanwege de pandemie virtueel worden gehouden.

“Degenen die denken dat Venezuela de samenwerking met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten zal verminderen als gevolg van deze ideologische provocaties van een groep regeringen, vergissen zich”, aldus het Venezolaanse staatshoofd. “De Venezolaanse staat zal vastberaden samenwerken met de actoren van deze Mensenrechtenraad.

“We hebben onze samenwerking met de Verenigde Naties op een geïntegreerde manier versterkt, met al haar gespecialiseerde agentschappen, programma’s en fondsen,” zei de Venezolaanse president. Maduro herinnerde eraan dat hij in september 2020 het memorandum van overeenstemming met het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten met een jaar heeft verlengd, om de samenwerking en de banden op het gebied van technische bijstand bij de bevordering en bescherming van de mensenrechten in Venezuela te blijven versterken.

Hij noemde het bezoek aan Venezuela van mensenrechtenrapporteur Alena Douhan van de Verenigde Naties, die na ontmoetingen met verschillende sectoren in het land tot de conclusie kwam dat “de sancties en unilaterale dwangmaatregelen die door de Verenigde Staten en de Europese Unie worden toegepast als een doelbewust instrument om een regimeverandering in Venezuela te bewerkstelligen, een flagrante schending vormen van het internationaal recht en van alle universele en regionale mensenrechteninstrumenten.”

“In het rapport wordt specifiek erkend dat deze extraterritoriale acties een bedreiging vormen voor het leven van het Venezolaanse volk, en voor het volledige genot van de sociale en economische rechten die in de afgelopen twee decennia op democratische wijze zijn veroverd,” aldus president Maduro. “De rapporteur eiste de opheffing van de sancties tegen Venezuela, de teruggave van zijn activa en de garantie dat de Venezolaanse staat toegang krijgt tot haar vooraden en bezittingen die overal ter wereld zijn bevroren en tot het mondiale financiële stelsel.”

Hij hekelde de hybride oorlog die erop gericht is een einde te maken aan een inclusief model, door middel van acties van ongebreidelde druk waaronder meer dan 450 unilaterale en illegale dwangmaatregelen, en een economische blokkade die de capaciteiten van de Venezolaanse staat en samenleving heeft aangetast.

“De kapers van de Venezolaanse bezittingen en middelen hebben blijk gegeven van grote wreedheid door de oproepen van de internationale gemeenschap van de Hoge Commissaris naast zich neer te leggen, en hebben de economische agressie opgevoerd, waardoor op een verraderlijke en voorbedachte manier een humanitaire crisis is ontstaan,” zei hij.

De president zei ook dat de pandemie “de noodzaak heeft aangetoond om gezondheid als een fundamenteel mensenrecht te beschouwen,” en hij wees erop dat “multilateralisme laat zien dat het de enige mogelijke methode is om wereldwijde moeilijkheden te overwinnen en betere levensomstandigheden voor de mensen op te bouwen.”

Tot slot drong Maduro er bij de Mensenrechtenraad en de Verenigde Naties op aan om het geluk, de veiligheid en de stabiliteit van de mensheid te garanderen, door het kapitalistische economische organisatiesysteem te veranderen voor een systeem van rechtvaardigheid en gelijkheid, gebouwd op de pijlers van respect voor de mensenrechten, sociale rechten en het Internationaal Recht.

Topfoto: Hoofdkwartier van de VN-Raad voor de Mensenrechten (archief photo)