Bron: Marta Andujo 
america21 12 oktober 2021 ~~~

Portugese bank beschuldigd van “overmatige toepassing” van Amerikaanse strafmaatregelen zonder wettelijke noodzaak. Europese parlementsleden grijpen in

Straatsburg/Caracas. Leden van het Europees Parlement en Ierse politici hebben er bij de Portugese bank Novo Banco op aangedrongen een betaling vrij te geven die de Venezolaanse Bank voor Economische en Sociale Ontwikkeling (Bandes) aan de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie heeft gedaan voor injectiespuiten en vaccins. Volgens het rapport weigerde de bank de overschrijving uit te voeren omdat tegen Bandes sancties van de VS zijn ingesteld. Novo Banco is voor driekwart in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Lone Star, en voor een kwart van de Portugese staat.

De Europese Unie heeft geen sancties opgelegd aan de Venezolaanse Ontwikkelingsbank.

De blokkade komt op een moment dat Venezuela worstelt met een ernstige economische crisis en de afgelopen jaren een toename heeft gezien van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen – met name difterie en mazelen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën legde Bandes in maart 2019 sancties op als vergelding voor de arrestatie van een medewerker van de Venezolaanse oppositiepoliticus en VS-protegé Juan Guaidó

In de brief van Europese politici aan de CEO van Novo Banco worden de Europese banken bekritiseerd omdat zij de levering van medische benodigdheden blokkeren door “zich te veel te conformeren aan de Amerikaanse sancties”. In de brief wordt benadrukt dat er geen “juridische of extra-legale belemmering” is die de Novo Banco verhindert de overdracht van middelen voor de aankoop van humanitaire goederen vrij te geven.

De Venezolaanse regering klaagde er onlangs over dat de in Lissabon gevestigde bank een betaling aan de Panamerikaanse Gezondheidsorganisatie (OPS) voor een bestelling van essentiële geneesmiddelen en medische benodigdheden ter waarde van 12,7 miljoen dollar niet uitvoerde.

Volgens vice-voorzitter Delcy Rodríguez heeft de bestelling, die nog niet door de bank is verwerkt, betrekking op meer dan 30 miljoen spuiten, 6 miljoen doses vaccins tegen mazelen, bof en rodehond, 5,5 miljoen doses vaccins tegen difterie en tetanus, 2 miljoen doses tegen polio en 1 miljoen tegen gele koorts.

Reeds op 22 juli verzocht Bandes Novo Banco om de overdracht. Om de vrees voor schending van de VS-sancties te verminderen en om de toestemming van de rechter te verkrijgen, stelde Bandes voor de overmaking in Braziliaanse reais uit te voeren en het geld rechtstreeks op een OPS-rekening in Brasilia te storten.

Twee maanden later had Novo Banco echter nog steeds geen actie ondernomen. Op 15 september zond het hoofd van de ontwikkelingsbank, Héctor Andrés Obregón Pérez, nog een brief aan de president-directeur, Antonio Ramalho. Hij drong er bij hem op aan de transactie voort te zetten en benadrukte dat de betaling “dringend” was en “om humanitaire redenen” noodzakelijk was.

De regering van de VS heeft in het verleden kritiek gekregen op haar verregaande sancties tegen Venezuela. Hij verwees altijd naar “ruime humanitaire vrijstellingen” die de vrije aanvoer van voedsel en medicijnen naar de noodlijdenden mogelijk maakten. Maar het huidige geschil over de levering van medicijnen toont aan dat vrijstellingen worden ondermijnd door andere beperkingen. In haar recente eindverslag heeft de speciale VN-rapporteur, Alena Douhan, benadrukt dat de “humanitaire uitzonderingen ondoeltreffend en onvoldoende zijn om de crisis te verlichten”.

De huidige vertraging bij Novo Banco maakt deel uit van een ouder conflict dat de bank heeft met de Venezolaanse regering. Sinds begin 2019, nadat oppositieparlementslid Guaidó zichzelf tot interim-president van Venezuela had uitgeroepen en erkenning van de VS en meerderheidssteun van de EU had gekregen, hebben financiële instellingen in heel Europa tegoeden bevroren die eigendom zijn van of nauw verbonden zijn met de regering van Nicolás Maduro. Novo Banco heeft in totaal 1,7 miljard dollar aan Venezolaans overheidsgeld in handen. De Latijns-Amerikaanse nieuwszender Telesur kopte indertijd: “Portugese bank kaapt Venezolaans geld”.

Hoewel de EU Guaidó sinds januari niet als president heeft erkend, is de houding bij Novo Banco blijkbaar niet veranderd.

Volgens een uitspraak van een rechter in Lissabon in juli zou de Portugese bank uitdrukkelijk gemachtigd zijn om de transacties van Bandes goed te keuren, op voorwaarde dat zij vooraf door een rechter waren goedgekeurd. Dit is precies de procedure die de Venezolaanse Ontwikkelingsbank in gang wilde zetten.

Topfoto: Protest buiten het hoofdkantoor van Novo Banco in Lissabon (juni 2019). Bron: @jaarreaza