Bron: José Manuel Blanco Díaz 
redradiove 28 october 2021 
orinocotribune 29 october 2021 ~~~

Negen maanden na de inauguratie van Joe Biden als president van de Verenigde Staten, staat zijn regering in het middelpunt van de internationale publieke opinie, met grote verwachtingen over de betrekkingen met Venezuela en verschillende versies over de aanpak van illegale sancties en de blokkade die miljoenen Venezolanen treft.

In deze situatie publiceerden Venezolaanse media onlangs een journalistiek onderzoek, volgens hetwelk Amerikaanse zakenlieden momenteel druk uitoefenen op president Biden. Ook deze groepen ondervinden de gevolgen van de eenzijdige dwangmaatregelen die zogenaamd worden toegepast tegen de Chavistische regering voor een “democratische transitie” in Venezuela.

Sinds Obama in 2015 de executive order uitvaardigde waarin Venezuela werd uitgeroepen tot “een ongewone en buitengewone bedreiging” voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de Verenigde Staten, heeft de blokkade alleen maar leed onder de bevolking veroorzaakt en nog meer eengezindheid in de brede sectoren die Nicolás Maduro steunen.

In dit verband wordt in het onderzoek het standpunt van de Amerikaanse Kamer van Koophandel (USCC) aangehaald. Deze bedrijfsorganisatie heeft het Witte Huis gevraagd zijn anti-Venezolaanse beleid te herzien, dat er niet in is geslaagd zijn “regime change”-doelstellingen te verwezenlijken.

“Met zo’n lange periode van beperkingen hebben de Amerikaanse bedrijven die betrekkingen met Venezuela onderhielden, de gevolgen gevoeld, ook al hebben ze geen enkele band met het Chavismo,” merkte het mediaverslag op. “Hun bedrijven hebben geleden en ze beginnen druk uit te oefenen voor een verandering in het beleid dat door het Witte Huis wordt gevoerd.”

Wat kan er gebeuren?

Hoewel de toekomst van de betrekkingen tussen Venezuela en de Verenigde Staten op dit moment onzeker blijft, heeft president Nicolás Maduro herhaald dat de Chavistische regering bereid is om bruggen van communicatie met Washington te bouwen.

Niettemin hebben sommige analisten geopperd dat, met Biden aan de macht, de door de persoonlijkheid van Donald Trump veroorzaakte spanningen enigszins zijn afgenomen, waardoor de bilaterale betrekkingen nog troebeler zijn geworden, ondanks het feit dat de regering van de VS de sancties en de blokkade tegen Venezuela blijft handhaven.

Aan de andere kant benadrukt het onderzoek, dat door meerdere media en sociale media is verspreid, dat tijdens het presidentschap van commandant Hugo Chávez, ondanks de ideologische en politieke confrontaties die tussen Venezuela en de VS bestonden met presidenten als George Bush en Barack Obama, de handelsbetrekkingen tussen de twee landen nooit zozeer hebben geleden als nu.

In het document wordt ook verwezen naar het statistische gedrag van de economische uitwisseling tussen de twee landen, met name wat Venezuela’s olieproductie betreft, die altijd de Verenigde Staten als belangrijkste afzetmarkt heeft gehad.

In dit verband springen ook de gegevens van het Amerikaanse Ministerie van Handel in het oog, volgens welke de export van koolwaterstoffen door Venezuela tussen 2000 en 2006 met 55,8% is toegenomen, met een geldwaarde die steeg van 18,648 miljard dollar tot 29,07 miljard dollar.

Om de analyse uit te breiden, checkte Orinoco Tribune de website van het US Census Office om te zoeken naar de meest recente Amerikaanse gegevens over buitenlandse handel met Venezuela, en er werden meer dramatische cijfers onthuld over de binationale handel van 2012 tot 2020.

Uit de analyse blijkt dat gedurende deze hele periode, behalve in 2020, de handelsbalans positief was voor Venezuela, voornamelijk dankzij de olie-export; het meest dramatische cijfer is echter de daling van de export van de VS naar Venezuela van 2012 tot 2020. Uit de gegevens van het Amerikaanse Telbureau blijkt dat de Amerikaanse export naar Venezuela in 2020 slechts 6,45% bedraagt van dezelfde categorie in 2012.

Ook de cijfers voor de invoer van de VS uit Venezuela zijn indrukwekkend: die invoer bedroeg in 2020 slechts 0,43% van die in 2012. In absolute cijfers daalde de export van de VS naar Venezuela in deze periode met meer dan 16 miljard dollar, terwijl de import van de VS uit Venezuela eveneens met meer dan 38 miljard dollar daalde.

Topfoto:: Effectenmakelaar met zijn hand op zijn hoofd na een slechte dag voor de zaken op de beurs van New York. Dossier foto.—-