Anatomie van een genocide

Bron:  Alfredo Jalife-Rahme 
Voltaire Netwerk Mexico Stad 5 april 2024 ~~~

De afslachting van 33.000 Palestijnse burgers door het oorlogskabinet van Benjamin Netanyahu, gevolgd door zijn weigering om de stappen te nemen die het Internationaal Gerechtshof heeft bevolen en ten slotte zijn weigering om te voldoen aan de eisen van resolutie 2728 van de Veiligheidsraad, doen denken aan het Masada-syndroom. Dit fanatieke extremisme is eerder een psychiatrische dan een politieke kwestie.


Het Romeinse fort Masada, gelegen bovenop een rots boven de Dode Zee, werd bezet door de Joodse sekte van de Sicarii. De Romeinse legioenen belegerden het fort in 73 na Christus. Ze bouwden een enorme schans om toegang te krijgen. Maar tegen de tijd dat binnenvielen hadden de Sicaren collectief zelfmoord gepleegd, waarmee een einde kwam aan de Joods-Romeinse oorlog. Vandaag de dag komen Israëlische pantser-, parachutisten- en luchtmachtofficieren naar deze ruïnes om hun eed af te leggen: “Nee, de keten brak niet op de bezielde top. Masada zal nooit meer vallen! “

“Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de Khazaarse premier (https://bit.ly/4bQeMT7 ) Netanyahu, die nu met zijn rug tegen de muur staat, de resolutie voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza zal respecteren [1].

Netanyahu barricadeert zichzelf achter het Masada-syndroom en maakt gebruik van het gejoel van 90% van de Israëlische bevolking die oproept tot de uitroeiing van Hamas, ongeacht de “collateral damage” (sic), wat zich vertaalt in een Palestijnse apocalyps, volkomen in strijd met de drie principes van het internationaal humanitair recht: onderscheidingsvermogen, proportionaliteit en voorzorg [2].

Drie jaar na de val van Jeruzalem in 70 na Christus, was Masada het laatste bolwerk van de extremistische sekte Sicarii (vandaar de aanduiding van huurmoordenaars als “Sicarii”), ofwel de Zeloten in Judea, belegerd door de troepen van keizer Titus.

Netanyahu, de Khazaarse premier van Poolse afkomst, die niets te maken heeft met de echte Semitische Joden, brengt het Masada-syndroom duizend negenhonderd éénenvijftig jaar later opnieuw in praktijk, als antwoord op de overweldigende roep van het universele humanistische geweten van volkeren en staten.

Wat een treffende gelijkenis is er tussen de Zeloten (fanatiekelingen) van 73 na Christus en hun neokolonialistische navolgers Ben Gvir, minister van Veiligheid (sic), en Smotrich, Netanyahu’s minister van Financiën!

Het Massada-syndroom kreeg vat op Netanyahu’s kabinet toen zijn kanselier Israël Katz, resolutie 2728 van de VN-Veiligheidsraad terzijde schuivend, verklaarde dat “de staat Israël het vuren niet zal staken. We zullen Hamas vernietigen en blijven vechten totdat alle gijzelaars zijn gerepatrieerd” [3].

Het Internationaal Gerechtshof, tot nu toe ineffectief na bijna zes maanden van Danteaanse genocide, heeft Israël bevolen om dringend de toegang van humanitaire hulp (sic) tot Gaza te vergemakkelijken [4], dat wordt geblokkeerd door de lucht, over zee en over land, en waar een voedseloorlog woedt met hongersnood, dorst en ziekte.

Volgens de Times, die dicht bij de Britse globalistische monarchie en Israël staat, is de blokkade van humanitaire hulp (sic) aan Gaza een ernstige strategische fout van Israël’s kant, omdat het nu al door de wereldopinie wordt gezien als een opzettelijke poging om de belegerde Palestijnen uit te hongeren.

Speciaal rapporteur Francesca Albanese had een woordenwisseling geopend met de Franse president Emmanuel Macron nadat hij de slachtoffers van 7 oktober had herdacht, die hij omschreef als het “grootste antisemitische bloedbad van onze eeuw”. Ze herinnerde hem eraan dat ze niet waren gestorven “vanwege hun joods-zijn, maar als reactie op de onderdrukking door Israël”. Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de opmerking van de speciale rapporteur. Zij stelde toen dat de bewering dat de dood van de slachtoffers het gevolg was van antisemitisme “hun ware oorzaak verdoezelt”.

Francesca Albanese, VN-rapporteur voor mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden, beschuldigde in haar rapport Anatomie van een genocide Israël en “roept staten op hun verplichtingen na te komen en een wapenembargo en sancties tegen Israël in te stellen (…) Wanneer het de bedoeling is genocide te plegen, moet Israël worden gestraft. En sancties tegen Israël (…) Wanneer de genocidale intentie zo zichtbaar, zo opzichtig is als in Gaza, kunnen we onze ogen niet sluiten; in het aangezicht van genocide hebben we de plicht om het te voorkomen en te bestraffen” [5].

Elijah J. Magnier verklaart dat “Israël zich voorbereidt op de internationale reactie op Gaza buiten het slagveld” [6] met een tsunami van vervolgingen die doet denken aan de verontrustende bevindingen van de Goldstone Commissie, ook namens de VN, die onderzoek deed naar Israëls wreedheden, waaronder oorlogsmisdaden, in de vorige Gaza-oorlog 15 jaar geleden [7].

Anatomy of a Genocide, door Francesca Albanese, stelt vast dat Israël drie specifieke daden (onder het VN-Handvest) van genocide heeft begaan: het vermoorden van leden van de beoogde groep, hen ernstig geestelijk en lichamelijk letsel toebrengen, en opzettelijk de voorwaarden scheppen voor de vernietiging van de groep, naast de massale vernietiging van de infrastructuur van Gaza, waaronder ziekenhuizen en landbouwgrond, met de arrestatie en vermeende marteling van duizenden (sic) Palestijnse mannen en jongens.

Francesca Albanese ziet de huidige situatie als een escalatie van het langdurige proces van kolonisatie en uitroeiing (sic), een nieuwe Nakba in wording, verwijzend naar de massale verdrijving van Palestijnen na de oprichting van Israël in 1948.

Elijah J. Magnier meldt dat Israël de bevindingen van het vernietigende rapport van Francesca Albanese botweg verwiept als een “obscene (sic) omkering van de werkelijkheid”. Het klassieke Masada-syndroom!

Topfoto: Het Romeinse fort Masada


[1] « El invento (sic) de la “Tierra de Israel”– la “Tierra de Canaan” espoliada–, según el historiador Shlomo Sand », Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada, 25 februari2024.

[2] Normas internacionales. ACNUDH : Protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto, Naciones unidas

[3] « Israel says won’t cease fire in Gaza despite UN resolution », Anadolu Agency, 25 maart2024.

[4] « De voorlopige maatregelen van het Internationaal Gerechtshof », doorThierry Meyssan, Voltaire Netwerk, 30 januari 2024.

[5] Anatomy of a Genocide. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese, Advance unedited version, Human Rights Council,25 maart 2024.

[6] « Israël zet zich schrap tegen internationale terugslag vanwege Gaza: Voorbereidingen voor de strijd buiten het slagveld », Elijah J. Magnier, ejmagnier.com, 28 maart 2024.

[7] « Committee following up on “Goldstone Report” says investigations by Israel and de facto Gaza authorities inadequate. Follow-up on “Goldstone Report” », Human Rights Council, 21 september 2010.


Gerelateerd (berichten in subarchief Palestina):