Bron:  Alejandra Garcia
resumen-english 21 januari 2024 ~~~ 

De geschiedenis herhaalt zich. Eeuwenlang hebben de Verenigde Staten gezocht naar manieren om in te grijpen in Latijns-Amerika om hun militaire aanwezigheid en dominantie in de regio te versterken wanneer een land in crisis verkeert. En dat gebeurt nu weer.

De huidige veiligheidscrisis in Ecuador wordt voorgesteld als een kans voor de Verenigde Staten om hun militaire aanwezigheid in het Andes-land te versterken. Onder het mom van “samen bijdragen aan een veiligere en stabielere regio”, kondigde Washington op 12 januari aan dat de VS het hoofd van het Southern Command, generaal Laura Richardson, en andere hoge drugsbestrijdings- en diplomatieke functionarissen naar Ecuador zou sturen om met de regering van president Daniel Noboa te bespreken hoe de georganiseerde misdaad kan worden bestreden. Volgens het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken is dit bezoek bedoeld om “de dialoog te bevorderen tussen de defensiechefs van de regio om ideeën, ervaringen en perspectieven uit te wisselen om consensus te bereiken over veiligheids- en defensiekwesties, en om de versterking van de samenwerking tussen de strijdkrachten te bevorderen”.

Maar wat gebeurt er in Ecuador? In dit land, één van de meest gewelddadige landen ter wereld, met jaarlijks 45 doelgerichte moorden per 100.000 inwoners in 2023, heeft de georganiseerde misdaad sinds midden januari een escalatie van geweld veroorzaakt, met rellen in verschillende gevangenissen, ontvoeringen, explosies, aanslagen en zelfs de gewapende aanval op een televisiestation in de stad Guayaquil.

Gezien deze situatie heeft de regering van de onlangs geïnaugureerde president Daniel Noboa een “intern gewapend conflict” uitgeroepen en deze bendes beschouwd als terroristische groeperingen en militaire doelen. De escalatie van het geweld vond plaats terwijl de jonge president, 36 jaar oud, pogingen deed om de controle over de gevangenissen in Ecuador terug te krijgen.

In deze context was de Amerikaanse regering één van de eersten die haar expliciete steun uitsprak voor de verklaring van de Ecuadoraanse president van een “intern gewapend conflict”. Hoewel Washington het sturen van troepen uitsloot, is Ecuador volgens experts momenteel het land dat de meeste militaire steun van de VS ontvangt in de regio.

Uit een studie van het Latijns-Amerikaanse Centrum voor Geopolitiek (CELAG) blijkt dat Ecuador tussen 2021 en 2022 172 miljoen dollar aan Amerikaanse militaire hulp ontvangt. Bovendien tekende de voormalige president Guillermo Lasso, kort voordat hij zijn ambt neerlegde, een militaire samenwerkingsovereenkomst met president Joe Biden.

Tamara Lajtman, doctor in de sociale wetenschappen, een van de auteurs van het CELAG-rapport, legde in verklaringen aan de lokale pers uit dat de samenwerkingsovereenkomst in grote lijnen gericht is op de strijd tegen illegale drugshandel en aanverwante misdaden. “Er is echter geen officieel document dat de details van de bi-nationale uitwisseling onthult. Van de Amerikaanse ambassade in Quito zelf is bekend dat Washington de komende zeven jaar een investering van zo’n 3,1 miljard dollar voorziet in Ecuadoraanse aangelegenheden.”

Volgens het rapport heeft de militaire samenwerking als tegenprestatie een reeks machtigingen die zowel militairen als VS-functionarissen zullen krijgen. In de analyse staat dat de gezanten van de VS dezelfde “privileges en vrijstellingen” zullen hebben die traditioneel aan diplomaten worden toegekend. VS-personeel zal ook geen belastingen hoeven te betalen op Ecuadoriaans grondgebied. De overeenkomst staat ook toe dat het US Southern Command het Ecuadoraans grondgebied betreedt en patrouilleert in het zee- en luchtruim, dit alles onder het mom van de strijd tegen drugshandel en georganiseerde misdaad.

Voor Lajtman is de ondertekening van dit soort uitwisselingen in een tijd van veiligheidscrisis ook een bewijs van het belang dat Ecuador heeft voor de VS, “in de context van een hegemoniaal geschil met China en Rusland”. De expert wees op de “sleutelrol” van de Galápagos Eilanden, gelegen in de Stille Oceaan, iets meer dan 900 kilometer van de Ecuadoraanse kust en onder bestuurlijke controle van Ecuador.

De analist en co-auteur van de studie, Aníbal García, wees er ook op dat “het Amerikaanse Ministerie van Defensie al enige tijd probeert een militaire basis te vestigen op de Galápagos” omdat het dan “een bepaald deel van de Stille Oceaan zou kunnen controleren in een oorlogsscenario met deze mogendheden”.

Ondertussen betaalt het Ecuadoraanse volk voor de gevolgen van een slecht beheerd intern conflict. De terreur is blijvend en de militaire aanwezigheid van de VS is verre van een opluchting en brengt grotere risico’s met zich mee voor de rust van de burgers en de soevereiniteit van het land. De geschiedenis herhaalt zich opnieuw met een nieuwe bladzijde uit de Monroe Doctrine.

Topfoto: Woede op de Galápagoseilanden nadat Ecuador het Amerikaanse leger toestaat landingsbaan te gebruiken


Gerelateerd (berichten in dit archief):