Bron: Javier López
 amerika21 13 oktober 2021 ~~~

Caracas/Brussel. Recente verklaringen van de gezant van de Europese Unie voor buitenlandse zaken, Josep Borrell, over de geplande verkiezingswaarneming bij de regionale en gemeenteraadsverkiezingen in Venezuela op 21 november hebben geleid tot felle kritiek van de kant van de Venezolaanse regering en de Nationale Verkiezingsraad (CNE).

Borrell had gezegd dat de EU-missie, die eind september werd bevestigd, “de oppositie zou begeleiden” omdat het “voor hen een grotere garantie zou zijn als wij aanwezig zijn om de verkiezingen te controleren”. Indien de oppositie reeds had besloten aan de verkiezingen deel te nemen, zou de EU ook een verkiezingswaarnemingsmissie moeten sturen en niet van meet af aan moeten verklaren dat de verkiezingen zouden worden vervalst. Dit zou de oppositie niet aanmoedigen. Het verslag van de EU-missie na de verkiezingen zou deze ofwel “legitimeren ofwel delegitimeren”.

De Venezolaanse regering heeft de verklaring van Borrell scherp afgewezen. Uit de woorden van Borrell blijkt een partijdigheid ten gunste van de oppositie, die zowel in strijd is met de met de Kiesraad bereikte overeenkomst over de waarneming van de verkiezingen als met het internationaal recht.

De EU, zo zei hij, verkwanselt eens te meer de kans om zich op te werpen als een “onpartijdige en onafhankelijke speler”. Hij riep de EU en haar vertegenwoordigers op “de verkiezingswaarnemingsmissie niet op politiek gemotiveerde wijze te schaden”.

De voorzitter van de verkiezingsautoriteit CNE, Pedro Calzadilla, zei zondag dat de leiding van de CNE niet alleen een verklaring van de EU verwacht over de opmerkingen van Borrell, maar ook een “verontschuldiging aan het Venezolaanse volk”. Geen enkel land zou de aanwezigheid toestaan van een waarnemersmissie die een van de politieke sectoren wilde steunen. “Geen van de landen van de Europese Unie zou dit toestaan,” benadrukte Calzadilla.

Parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez zei: “Als de EU niet in staat is om met een minimum aan fatsoen de overeenkomst na te leven die u zelf met de verkiezingsautoriteit hebt ondertekend, kunt u maar beter niet komen”. Er is geen reden voor “ouderwetse inmenging”, hij richtte zijn woorden rechtstreeks tot Borrell.

De EU had eind september aangekondigd dat zij een delegatie van in totaal 127 personen zou sturen voor de verkiezingen op 21 november. Elf deskundigen zullen reeds in oktober naar Caracas reizen, en 62 andere “langetermijnwaarnemers” zullen vanaf eind oktober naar de deelstaten reizen om de voorbereidingen van de verkiezingen te begeleiden. Nog eens 54 personen moeten worden ingezet voor de verkiezingsdag.

De laatste keer dat de EU de parlements- en presidentsverkiezingen in Venezuela begeleidde, was in 2005 en 2006. Sindsdien had zij ervan afgezien verkiezingswaarnemers te sturen, maar de laatste jaren had zij de verkiezingen in Venezuela herhaaldelijk als “niet vrij en niet eerlijk” bestempeld.

Topfoto: borrell_guaido.jpeg
Opnieuw aan de kant van de oppositie: EU-vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken Josep Borrell, hier tijdens een ontmoeting met Juan Guaidó in 2020. | @eu_eeas