Bron:  Josep Borrell, EU
Engelse tekst op Voltaire Netwerk, 4 juni 2020

In de onderstaande verklaring van EU-Voorzitter Josep Borrell, wordt weer eens duidelijk hoezeer de EU-regenten lak hebben aan soevereiniteit, internationale wetgeving, haar eigen statuten, en het neokoloniale oorlogszuchtige beleid van de VS volledig ondersteunen. De diplomatieke ondersteuning van VS-marionet Guaido en de financieel-economische chantage door zgn ‘sancties’ zijn illegaal, inhumaan en ten tijde van een pandemie zelfs genocidaal. De weerlegbare onzin in deze verklaring maakt het alleen maar erger.
De vorige voorzitter van de EU, Frederica Mogherini, heeft in 2019 nog het lef gehad om zo’n soort verklaring tegen te houden (7), waarin ze door haar land, Italie, gesteund werd. Dat is nu dus niet meer.

(Noot: De toevoeging van nummers in de tekst verwijzen naar de artikelen waar onderaan naar verwezen wordt)

Josep Borrell, EU verklaring n.a.v. de recente ontwikkelingen in Venezuela,

De laatste ontwikkelingen hebben de langdurige institutionele en politieke crisis in Venezuela verder verdiept en de democratische en constitutionele ruimte in het land verkleind.

Op 26 mei heeft het Hooggerechtshof van Venezuela Luis Parra geratificeerd als voorzitter van de Nationale Vergadering (3,4,5,6). Zoals gezegd is de EU van mening dat de stemming die tot de “verkiezing” van Luis Parra heeft geleid, niet legitiem was. De juridische procedure en de democratische grondwettelijke beginselen zijn niet geëerbiedigd. De EU blijft Juan Guaidó (8) als voorzitter van de Nationale Assemblee volledig steunen. Zij wijst de schendingen van de democratische, constitutionele en transparante werking van de Nationale Vergadering, alsmede de intimidaties, het geweld en de arbitraire beslissingen tegen haar leden krachtig af.

De oproep van de hoofdaanklager van Venezuela aan het Hooggerechtshof om vast te stellen of de politieke partij “Voluntad Popular” een terroristische organisatie is (1), is ook een stap in de verkeerde richting. Bovendien blijven de toenemende politieke onderdrukking en de verslechtering van de mensenrechtensituatie onaanvaardbaar.

Tegelijkertijd herhaalt de EU dat een duurzame uitweg uit de Venezolaanse crisis alleen kan worden bereikt door middel van een echt en inclusief politiek proces dat leidt tot vrije en eerlijke presidentsverkiezingen. Wij verwerpen alle vormen van geweld, met inbegrip van elke militaire of gewelddadige inval in het land, en dringen aan op de noodzaak van een dringende vreedzame en democratische oplossing.

Daartoe moeten alle partijen zich oprecht inzetten voor een inclusief onderhandelingsproces en gezamenlijk en constructief werken aan het verlichten van het dramatische lijden van het Venezolaanse volk dat wordt verergerd door de COVID-19-pandemie. In dit verband is de recente overeenkomst tussen de nationale actoren over humanitaire hulp een positieve stap.

De EU blijft zich ten volle inzetten om haar inspanningen ter ondersteuning van een via onderhandelingen tot stand gekomen electoraal traject voort te zetten, onder meer via de ‘internationale contactgroep’ (9). Daartoe zal op zo kort mogelijke termijn een vergadering van de ICG worden belegd. De EU zal blijven inspelen op de meest dringende behoeften van de Venezolanen, onder meer door internationale bijstand (2) te mobiliseren.


2019