Bron: Gemeenschappelijke verklaring op 26 februari 2021, 
van het Europees Solidariteits Netwerk met Venezuela 
Spaans  - Engels - Duits - Nederlands ~~~ 

Wij, vertegenwoordigers van organisaties met een geschiedenis van internationale strijd, verenigd in het Europees Solidariteitsnetwerk met Venezuela , spreken hierbij onze krachtige VEROORDELING uit over het besluit van de Europese Unie (EU) om de vertegenwoordiger van de Bolivariaanse Republiek in Venezuela, ambassadeur Claudia Salerno, tot persona non grata van de EU te verklaren.

Venezuela is de afgelopen jaren het slachtoffer geweest van een veelzijdige en aanhoudende agressie, die heeft geleid tot een flagrante schending van de mensenrechten van het Venezolaanse volk en van de soevereiniteit van dat land. Daarom betuigen wij van het Europees Solidariteitsnetwerk met Venezuela onze volledige STEUN aan het volk en de Bolivariaanse regering van Venezuela in de confrontatie met deze nieuwe agressie.

Wij VEROORDELEN de voortdurende koppigheid van de EU om de mislukte sanctiestrategie te bevorderen, die slechts de VS-strategie gediend heeft om het Venezolaanse volk pijn en schade te berokkenen. Daarmee schendt zij niet alleen de normen van het internationale recht, maar geeft zij ook blijk van een onwaardige arrogantie en onbeholpenheid. Deze nieuwe EU-sancties tegen Venezuela komen op onverklaarbare wijze een paar dagen nadat de VN zelf, in een voorlopig verslag van mevrouw Alena Douhan, de speciale rapporteur over het negatieve effect van unilaterale dwangmaatregelen op het genot van mensenrechten, de sancties tegen Venezuela als “verwoestend” veroordeelde.

Ook VERWERPEN wij ook de vijandige en contraproductieve houding die de EU de laatste jaren tegenover Venezuela heeft aangenomen. In plaats van de dialoog en verzoening te bevorderen die zij beweren te steunen, lijken hun acties (unilaterale sancties, erkenning van Juan Guaidóals “interim-president”, en constante vijandige retoriek jegens de legitieme regering van president Nicolás Maduro) er juist op gericht elke poging om de complexe situatie van het Venezolaanse volk te normaliseren, te ondermijnen.

Wij BETREUREN het dat de Europese Unie geen democratische roeping heeft en onmiskenbare tekenen van onderdanigheid vertoont. Het is beschamend om te zien dat het de Europese Unie ontbreekt aan onafhankelijkheid en aan eigen criteria voor het nemen van besluiten op het gebied van het buitenlands beleid.

Vanuit het Europees Solidariteitsnetwerk met Venezuela betuigen wij onze solidariteit met en waardering voor ambassadeur Claudia Salerno, die Venezuela op alle terreinen van de EU met respect en waardigheid heeft verdedigd. Tegelijkertijd BEVESTIGEN wij onze toezegging, dat wij zullen opstaan als verdedigers van de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van het Venezolaanse volk en zijn revolutionaire proces.

Lang leve Venezuela!
Lang leve het Venezolaanse volk.
Brussel, Amsterdam, 26 februari 2021


Ter informatie, eerdere berichten in dit openbaararchief