Bron: RT-de  30 juni 2020 ~~~

Slechts enkele uren nadat de EU nieuwe sancties heeft opgelegd aan elf Venezolaanse politici in de buurt van president Nicolás Maduro, gaf deze laatste de EU-ambassadeur Isabel Brilhante Pedrosa 72 uur de tijd om het land te verlaten tijdens een televisietoespraak.

De financiële sancties en inreisverboden die de EU heeft opgelegd aan de 35 mensen uit de binnenste kring van de president lijken voor Maduro een nieuw niveau van escalatie te hebben bereikt. Tijdens een televisieoptreden op maandagavond (lokale tijd) veroordeelde hij de “racistische EU” voor het bestraffen van politici die “de grondwet verdedigen”.

De zelfbenoemde interim-president van Venezuela Juan Guaidó
Lees meer:Zelfverklaarde “president” Juan Guaidó stemde uit zijn ambt als voorzitter van het parlement van Venezuela.

Het gaat hier met name om Luis Eduardo Parra Rivero, die de rechtse oppositiepoliticus en zelf uitgeroepen “interim-president” Juan Guaidó als voorzitter van het parlement heeft vervangen aan het begin van het jaar nadat deze laatste was weggestemd. Kort voor de verkiezingen zei de oppositiepoliticus José Brito destijds:

In het jaar 2019, dat net is afgelopen, was jij, Guaidó, de hoop van het land, vandaag ben jij de grootste teleurstelling. Je had de toekomst kunnen zijn, maar vandaag ben en blijf je het verleden, je was een droom die in een nachtmerrie veranderde, Guaidó, vanaf vandaag is je tijd voorbij.

De Europese Unie vond daarentegen dat Guaidó’s ontslag illegaal was, omdat hij zelf niet aan de verkiezingen had deelgenomen. Hij beweerde dat hij werd verhinderd om het Parlement te betreden terwijl het kamp Chávez hem ervan beschuldigde een show te hebben voorbereid omdat hij niet in staat was om de nodige stemmen voor herverkiezing op voorhand te krijgen.

De sancties die nu zijn opgelegd aan elf andere mensen in de buurt van Maduro hebben de president ertoe aangezet zich te presenteren als verdediger van Venezuela tegen inmenging van buitenaf. “Genoeg van het Europese kolonialisme,” spoorde hij op de staatstelevisie.

Bereid u voor, jullie kolonialistische, extreem rechtse en racistische meesters, want er komen vrije, transparante en parlementaire verkiezingen in Venezuela, waaraan duizenden kandidaten zullen deelnemen.

De EU heeft hen sancties opgelegd omdat zij “weigerden orders van de EU-ambassade in Caracas te aanvaarden”, vervolgde hij. President Maduro riep daarom de Portugese EU-ambassadeur Isabel Brilhante Pedrosa op om het land binnen 72 uur te verlaten.

Lees meer:Uncovered: Geheime eenheid van het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken over regimewisseling in Venezuela

De spanningen tussen Venezuela en de westerse landen die Juan Guaidó steunen zijn de afgelopen maanden verder toegenomen. Na de mislukte couppoging van vorig jaar probeerde hij het in het voorjaar opnieuw met behulp van een Amerikaanse huurling en Venezolaanse dissidenten. De “invasie” werd echter vroegtijdig ontdenkt en gedwarsboomd.

Slechts korte tijd later werd een geheime eenheid van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken ontdekt, die zich bezighield met plannen voor regimewisseling in Venezuela en contacten onderhield met Guaidó.

In dezelfde periode klaagde de Venezolaanse regering de Bank of England aan wegens weigering om een deel van de daar opgeslagen goudreserves van de Latijns-Amerikaanse staat te verkopen. Caracas wilde de opbrengst gebruiken om een programma van de Verenigde Naties ter bestrijding van de corona-pandemie in Venezuela te financieren.

De Bank of England weigert echter nog steeds de circa 31 ton aan goudreserves vrij te geven, omdat het niet mogelijk is te bepalen aan wie het goud moet worden overgedragen: Aan de regering van de legitieme president Nicolás Maduro, of aan de zelfverklaarde – en door sommige staten erkende – “interim-president” Juan Guaidó. De Rechtbank van Koophandel in Londen moet deze kwestie nu oplossen.


Topfoto: Venezolaanse president Nicolás Maduro tijdens een TV-optreden vanuit het Miraflores Palace op 17 juni.