Bron: Arlac Asbl, 10 juli 2020

Wereldwijde oproep aan de Europese Unie tot respect voor Venezuela

Wij, ondergetekenden, richten ons tot u om uiting te geven aan onze bezorgdheid over de resolutie die het Europees Parlement op 10 juli 2020 heeft aangenomen over de “humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis”, hetgeen in tegenspraak is met de geest van het gezamenlijke communiqué dat het ministerie van Volksmacht voor Buitenlandse Zaken van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en de Dienst voor buitenlandse zaken van de Europese Unie op 1 juli 2020 hebben uitgebracht en waarin de partijen hun standpunten kenbaar maken:

“Beide partijen kwamen overeen de diplomatieke contacten tussen de partijen op het hoogste niveau te bevorderen, in het kader van de oprechte samenwerking en de eerbiediging van het internationaal recht.

Helaas is er een meerderheid van de leden van het Europees Parlement die aandringen op een beleid van confrontatie en een beleid dat zich identificeert met de doelstellingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Amerikaanse regering voor de bevordering van het beleid van regimeverandering in Venezuela.

Deze parlementariërs staan erop de toepassing van sancties te bevorderen en de Venezolaanse regering te beroven van haar financiële middelen en haar mogelijkheden te blokkeren om toegang te krijgen tot de internationale markt voor de aankoop van voedsel en medicijnen, hetgeen noodzakelijk is in het kader van de huidige COVID-19-pandemie, en bevorderen daarbij de schending van de regels die de betrekkingen tussen de staten op internationaal niveau regelen.

In het geval van de Bolivariaanse Republiek Venezuela gaat het erom te zoeken naar mechanismen voor samenwerking en constructieve dialoog, zoals die welke de recente benoeming van de leden van de Nationale Kiesraad mogelijk hebben gemaakt, dankzij een overeenkomst tussen een sector van de Venezolaanse oppositie en vertegenwoordigers van de regering van president Maduro.

Deze indirecte meerderheid van het Europees Parlement erkent niet dat Venezuela de problemen heeft die het heeft als gevolg van de verschrikkelijke gevolgen van het sanctiebeleid (eenzijdige dwangmaatregelen) dat vanuit de Verenigde Staten wordt gepropageerd om de economie te verstikken en zo een ineenstorting te veroorzaken, waarbij dertig miljoen Venezolanen worden gestraft die geen toegang hebben tot voedsel, medicijnen en essentiële hulpbronnen om de huidige pandemie te bestrijden.

In deze resolutie wordt weinig aandacht besteed aan de echte migratieproblemen van de talloze Venezolanen die naar het land terugkeren op de vlucht voor honger, vreemdelingenhaat en het coronavirus in de buurlanden van Venezuela.

Deze resolutie is in feite in strijd met de oproepen van onder andere de secretaris-generaal van de VN, paus Francisco en uzelf als hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie om de sancties tegen Venezuela op te schorten. Een van de ergste aspecten van de resolutie is dat zij de diefstal van het in de Bank of England gedeponeerde goud door de Britse regering steunt door het recht van de Venezolaanse regering op deze middelen te negeren.

De resolutie gaat voorbij aan het feit dat de heer Juan Guaidó afgelopen januari als gevolg van zijn talloze fouten, corruptie, banden met de drugshandel en het Colombiaanse paramilitarisme de steun van een belangrijke sector van de Venezolaanse oppositie heeft verloren en daarom niet is herkozen als voorzitter van de Nationale Assemblee, waarbij hij zelfs weigerde aanwezig te zijn bij de zitting waar over zijn eventuele herverkiezing zou worden gestemd.

Wij benadrukken dat deze resolutie aandringt op het beleid van regime-change (gedwongen machtsovername) waar door de regering van Donald Trump op wordt aangedrongen, in tegenstelling tot de gezamenlijke verklaring die u en de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken hebben ondertekend, en lijkt te bevorderen dat de ervaringen met interventie en inmenging door de Europese Unie, die zijn geëindigd in vreselijke bloedbaden en onherstelbare schade in de landen waarin zijn ingegrepen, zich blijven herhalen.

Om al deze redenen dringen wij er bij u op aan uw bereidheid tot een openhartige dialoog met de regering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela te handhaven en te verdedigen, waarbij de vriendschappelijke betrekkingen en de samenwerking worden versterkt, met volledige eerbiediging van de institutionele besluiten van de Venezolaanse staat in het kader van de wetten en het Venezolaanse democratische proces, met het oog op de parlementsverkiezingen die op 6 december 2020 zullen worden gehouden.