Bron:  Meera Terada 
Voltaire Netwerk 

In een interview met Mira Terada wijst Wikileaks-directeur Kristinn Hrafnsson erop dat de poging om Julian Assange uit te leveren aan de VS niet gebaseerd is op echte aanklachten, maar uitsluitend wordt ingegeven door het verlangen van de VS naar wraak. Het is een misbruik van de wet en een bevestiging van de almacht van de VS.

klik op het beeld om de video van het interview te starten

Volledige tekst van het Interview (Nederlandse vertaling)

Mira Terada: Hallo. Ik ben blij u te zien. Hartelijk dank dat u tijd voor me heeft. Ik heb een paar vragen voor u. De Engelse rechtbank heeft de beslissing van januari van de rechtbank van Westminster vernietigd en daarmee voldaan aan het verzoek van de VS om Assange aan de VS uit te leveren. De Britse rechtbank geloofde de VS, die beweren dat de beschuldigde noch tijdens het proces noch na zijn veroordeling in een zwaar beveiligde gevangenis zal worden geplaatst. Wat denkt u over de verantwoordelijkheid waarmee de Verenigde Staten de nakoming van hun beloften zullen benaderen? Welke juridische documenten waarborgen de tenuitvoerlegging ervan?

Kristinn Hrafnsson: Welnu, het is overduidelijk dat deze zogenaamde verzekeringen absoluut nutteloos zijn en het papier waarop zij zijn geschreven niet waard zijn. Dit is niet alleen mijn mening, dit is de mening van Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties die dit hebben onderzocht en die, in overeenstemming met eerdere voorbeelden waar dit is gebeurd, hebben geconstateerd dat de zogenaamde toezeggingen van de VS niet worden nagekomen. Dus ze zijn waardeloos. En in feite, als je kijkt naar de beloften, komen ze met een voorbehoud. In feite zeggen ze dat de VS zich het recht voorbehoudt om op elk moment van gedachten te veranderen. Ik wil er alleen op wijzen dat er één organisatie is die bijvoorbeeld kan eisen dat een gevangene in een isoleercel wordt geplaatst en dat is de CIA. De CIA kan de gevangenisafdeling vragen om Julian Assange voor onbepaalde tijd in eenzame opsluiting te stoppen.

Als we nu kijken naar het feit dat in de afgelopen weken onomwonden is vastgesteld door onderzoeksrapporten die niet noemenswaardig zijn weerlegd, dat de CIA al enkele jaren een complot aan het organiseren is om Julian Assange te ontvoeren of zelfs te vermoorden [1].

Het spreekt vanzelf dat het voor een land als het Verenigd Koninkrijk volstrekt onaanvaardbaar is zijn leven en toekomst in handen te leggen van de CIA, of zelfs van de regering van de VS, die niet de gewoonte heeft zich aan haar beloften te houden. Dit is dus allemaal een farce, een tragedie dat dit gebeurt op de Dag van de Mensenrechten van de VN, dat we deze uitspraak horen. Het heeft geen enkele juridische zin, en de hele zaak tegen Julian Assange heeft geen enkele juridische zin, en daar is een reden voor. Dit is geen strafrechtelijke procedure. Het is een wraakzuchtige politieke vervolging. Niets anders.

M.T.: Alle pogingen van Assange’s aanhangers om hem te steunen zijn onderdrukt. Hoe zit het volgens u met de beperking van de vrijheid van meningsuiting?

K.H.: Wel, er zijn beperkingen op de persvrijheid en er zijn gevaren die de journalist in de westerse wereld moet trotseren. Je kunt het niet negeren.

Het is gewoon verschrikkelijk, verschrikkelijk dat de twee landen, het VK en de VS, hier vandaag bij betrokken zijn. Om de boodschap uit te zenden dat zij de voorhoede van de persvrijheid zijn, moeten zij zich aansluiten bij deze karikatuur van rechtspleging tegen Julian Assange, een gediplomeerd journalist, al meer dan tien jaar lang. Dit gebeurt ook op de dag dat twee journalisten, twee andere journalisten, in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. Het gebeurt op de laatste dag van de Amerikaanse topconferentie over democratie, waar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken probeert de wereld te laten zien dat het de verdediger is van de democratie, die is gebaseerd op persvrijheid. Dit is dus een zeer gevaarlijk en manipulatief spel, en de geloofwaardigheid van deze twee landen is zeer in gevaar, gezien het feit dat deze aanval op Julian Assange op dit moment plaatsvindt.

M.T.: Waarom is er nog steeds geen beweging die oproept tot de vrijlating van Assange? Zijn mensen niet bereid of in staat om iemand te steunen die de VS als hun vijand beschouwen?

K.H.: Ik ben het er niet mee eens dat er geen beweging is om te vechten voor zijn vrijlating en het laten vallen van de aanklacht. Integendeel, alle grote mensenrechtenorganisaties en organisaties voor vrije meningsuiting en persvrijheid in de wereld hebben gezegd dat de regering-Biden de aanklachten tegen Julian Assange moet intrekken en dat hij moet worden vrijgelaten. Ik denk dat meer dan twee dozijn organisaties zich op dit front hebben verenigd. Alle journalistenorganisaties, de Internationale Federatie van Journalisten, de Nationale Unie van Journalisten in het VK, Reporters zonder Grenzen, enz. zien dit als een zeer ernstige aanval op de persvrijheid in de wereld. Dus er is beweging. Er is ook een beweging onder Westerse parlementsleden die een verklaring hebben ondertekend waarin er bij de regering Biden op wordt aangedrongen de aanklachten te laten vallen. We hebben deze verklaringen gezien in de Duitse Bundestag, in andere parlementen, in Frankrijk, in Griekenland, in Spanje en Italië, in het Verenigd Koninkrijk, in Australië, in IJsland, enzovoorts. De mensen zijn dus bezorgd en zien dit als een ernstige bedreiging en een ernstig precedent als dit doorgaat. Er moet meer worden gemobiliseerd en druk worden uitgeoefend op de machthebbers. Tot nu toe heeft nog geen enkele westerse regering druk uitgeoefend op de regering Biden om de aanklacht in te trekken. Onder Angela Merkel was haar mensenrechtencommissaris echter zeer bezorgd over wat er aan de hand was. En dan, natuurlijk, heeft de president van Mexico Julian Assange asiel aangeboden. Dus de dingen beginnen wakker te worden, en het is hoog tijd dat de regering Biden in Washington ook wakker wordt, en de mensen van de Verenigde Staten, en dit zien voor wat het is, een zeer ernstige smet op de reputatie van de regering Biden, die een erfenis voortzet die werd gestart door de regering Trump en zijn CIA-directeur, Mike Pompeo, die vervolgens minister van Buitenlandse Zaken werd. Er is geen excuus meer.

De zaak moet stoppen en de aanklachten tegen Julian moeten worden ingetrokken. Dit gaat niet alleen over het leven van één man, hoewel dat reden genoeg is om het te beëindigen. Maar het hele plaatje is zeer ernstig. Dit is de ernstigste aanval op de persvrijheid in de westerse wereld sinds lange tijd.

M.T.: Zoals we weten, hangt Julian 18 aanklachten boven het hoofd en tot 175 jaar gevangenisstraf. Wat denk u dat de beslissing van het hof zal zijn in deze zaak?

K.H.: Het is gewoon onmogelijk te zeggen, en wat we natuurlijk wel weten is dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft besloten de zaak voor te leggen aan de rechtbank van West Virginia, waar we weten dat een jury zou worden geselecteerd uit mensen die, voor het grootste deel, een directe band hebben met de regering, de geheime dienst, enz. of een indirecte band via familieleden, enz. Er is dus een reden waarom dit hof is gekozen. Het wordt de spionage rechtbank genoemd omdat allen die daar zijn aangeklaagd voor dit soort spionage veroordeeld zijn. En dus is er weinig kans in dat geval. Er staan 18 aanklachten tegen hem open voor een totaal van honderdvijfenzeventig jaar gevangenisstraf. Zeventien van die aanklachten betreffen gewoon bezit en ontvangst, bezit en publicatie van informatie, wat per definitie journalistiek is. Het is geen spionage. Het is journalistiek. De resterende aanklacht is hacking, die totaal onderuitgehaald is omdat er geen hacking heeft plaatsgevonden. En zelfs de kroongetuige in de zaak die deze aanklacht wegens hacking ondersteunt, heeft zijn getuigenis nu herroepen en erop gewezen dat wat in deze aanklacht wordt beweerd, nooit echt is gebeurd. Deze hele zaak is dus ongegrond en iedereen die goed kijkt ziet wat hier werkelijk aan de hand is, namelijk, zoals ik al zei, politieke vervolging. Niets anders.
De misdaad die hier aan de orde is, is de misdaad journalist te zijn.

M.T.: Assange heeft de wereld geïnformeerd over corruptie onder Amerikaanse overheidsfunctionarissen, spionageschandalen en oorlogsmisdaden. Denkt u dat de aanklager persoonlijke motieven nastreeft?

K.H.: Er bestaat bij mij geen twijfel over dat de motivatie achter deze politieke vervolging een vendetta is. Het is een wraakzuchtige actie in al zijn aard. Dit is wat we al jaren en jaren zeggen en herhalen. Het is niets meer dan de wraak van het Empire voor de onthulling van ongemakkelijke waarheden over de realiteit van de Verenigde Staten. Het is gewoon de realiteit.

M.T.: Op 4 januari 2021 weigerde de rechtbank in Londen uitlevering aan de Verenigde Staten, onder verwijzing naar het feit dat Assange’s klinische depressie en autisme hem tot zelfmoord zouden kunnen drijven. Waarom heeft de rechtbank nu geen rekening gehouden met zijn geestelijke gezondheidsproblemen?

K.H.: Ze houden er rekening mee in het Hooggerechtshof. En zij verwerpen de argumenten van de Amerikaanse advocaat dat de rechtbank op de een of andere manier misleid zou zijn door de rechtbank of dat de professor die de psychiatrische beoordeling deed, die een vooraanstaand lid is van zijn beroepsgroep in het Verenigd Koninkrijk, op de een of andere manier tot de verkeerde conclusie zou zijn gekomen. Het High Court is het niet oneens met deze beoordeling, en het is het niet eens met wat de Amerikaanse advocaten beweren. Zij zeggen echter alleen dat zij erop vertrouwen dat de regering van de VS de situatie zodanig behandelt dat hij een goede behandeling krijgt, dat hij niet in eenzame opsluiting wordt geplaatst, enzovoort, de zogenaamde garanties waarover wij het hebben gehad. Het is dus tegenstrijdig en zeer ernstig van aard, zoals het Europese hoofd van Amnesty International vanmiddag zei. Ze zijn in principe bereid zijn leven te riskeren. In deze omstandigheden, door zijn uitlevering toe te staan. Dit is totaal onaanvaardbaar. Je speelt niet zo met het leven van mensen.

Meera Terada

Vertaling
openbaararchief.nl


[1] “CIA planned to abduct and assassinate Julian Assange”, Voltaire Network, 30 September 2021.


Geef een reactie