De feiten over Xinjiang ~~

Bron: Sara Flounders
International Action Center, 18 december 2019 ~~~ 

Om de beweringen van massale mensenrechtenschendingen van de Oeigoeren, een etnische en religieuze minderheid in de autonome regio Xinjiang, Uyghur te beoordelen, is het belangrijk enkele feiten te kennen.

De provincie Xinjiang in het verre westen van China is een droge, bergachtige en nog grotendeels onderontwikkelde regio. Xinjiang heeft aanzienlijke olie- en mineraalreserves en is momenteel de grootste aardgasproducerende regio van China.

Het is de thuisbasis van een aantal diverse etnische groepen, waaronder Turks sprekende moslim Oeigoeren, Tibetanen, Tadzjieken, Hui en Han volkeren.

Xinjiang grenst aan vijf Centraal-Aziatische landen, waaronder Afghanistan en Pakistan, waar meer dan 1 miljoen Amerikaanse troepen en nog meer huurlingen, contract-bedrijven en geheime agenten meer dan vier decennia hebben geopereerd in een eindeloze Amerikaanse oorlog.

Wat er vandaag in Xinjiang gebeurt, moet worden gezien in de context van wat er in Centraal-Azië is gebeurd.

Xinjiang is een belangrijk logistiek centrum voor China’s ambitieuze Belt and Road Initiative. Xinjiang is de toegangspoort tot Centraal- en West-Azië en tot Europese markten.

De Southern Xinjiang Railway loopt naar de stad Kashgar in het uiterste westen van China, waar het nu is aangesloten op het spoorwegnet van Pakistan onder de China-Pakistan Economic Corridor, een project van de BRI.

De Amerikaanse regering staat diep vijandig tegenover dit enorme economische ontwikkelingsproject en doet er alles aan om de plannen van China te saboteren. Deze campagne maakt deel uit van de ‘Pivot to Asia’ van het Amerikaanse leger, samen met marine-bedreigingen in de Zuid-Chinese Zee en ondersteuning voor separatistische bewegingen in Hong Kong, Taiwan en Tibet.

Geen U.N.-rapport over Xinjiang

De VS en haar zakelijke media beschuldigen dat de Chinese regering 1 miljoen mensen, voornamelijk Oeigoeren, heeft samengebracht in concentratiekampen. Nieuwsberichten noemen de Verenigde Naties als hun bron.

Dit werd betwist in een gedetailleerd onderzoeksrapport van Ben Norton en Ajit Singh getiteld: “Nee, de VN heeft niet gemeld dat China ‘massale interneringskampen’ heeft voor Oeigoerse moslims.” (The Grayzone.com, 23 augustus 2018) hoe deze veel gepubliceerde claim volledig is gebaseerd op niet-gesuggereerde aantijgingen door een enkel Amerikaans lid, Gay McDougall, op een “onafhankelijk comité” met een officiële klinkende naam: U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination (VN-Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie).

Het VN-bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten heeft bevestigd dat geen enkele VN-instantie of ambtenaar een dergelijke aanklacht tegen China heeft ingediend.

Door de CIA / NED gefinancierde ‘mensenrechten’

Nadat dit frauduleuze nieuwsverhaal veel aandacht kreeg, werd het gevolgd door “rapporten” van het in Washington gevestigde Network of Chinese Human Rights Defenders (CHRD – netwerk van Chinese mensenrechtenverdedigers). Deze groep ontvangt het grootste deel van zijn fondsen uit Amerikaanse overheidssubsidies, voornamelijk uit de CIA-gekoppelde National Endowment for Democracy (NED), een belangrijke financieringsbron voor Amerikaanse ‘regime-change’-operaties over de hele wereld.

Het Network of Chinese Human Rights Defenders deelt hetzelfde adres in Washington als Human Rights Watch. De HRW is een belangrijke bron van aanklachten op regeringen die aangevallen worden door de VS, zoals Venezuela, Nicaragua, Cuba, Syrië en China. Het netwerk heeft reeds lang opgeroepen tot sancties tegen China.

De bronnen van de CHRD zijn onder andere Radio Free Asia, een persbureau dat al decennia wordt gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Het World Uighur Congress, een andere bron van geemotionaliseerde rapporten, wordt ook gefinancierd door NED. Dezelfde Amerikaanse overheidsfinanciering zit ook achter de International Uyghur Human Rights and Democracy Foundation en de Uyghur American Association.

De auteurs van het Grayzone-artikel vermelden jaren van gedetailleerde IRS-archiefformulieren (belastinggegevens) om hun claim te ondersteunen. Ze geven miljoenen dollars genereuze overheidsfinanciering – om valse rapporten te genereren.

Dit hele netwerk van zogenaamd onpartijdige maatschappelijke organisaties, niet-gouvernementele organisaties, denktanks en nieuwsbronnen werkt onder de dekking van ‘mensenrechten’ om sancties en oorlog te bevorderen.

Red: Gerelateerd artikel in dit openbaar archief: Smart power & het Mensenrechten Industrieel Complex – Ukcolumn, 16 maart 2016

Door de CIA gefinancierde terreur

Centraal-Azië heeft de ergste vormen van Amerikaanse militaire macht ervaren.

Vanaf 1979 heeft de CIA, die samenwerkt met de ISI Pakistaanse inlichtingendienst en Saoedisch geld, reactionaire Mujahedeen-troepen in Afghanistan gefinancierd en uitgerust om daar een revolutionaire regering neer te halen. De VS cultiveerde en promootte extreem religieus fanatisme, gevestigd in Saoedi-Arabië, tegen progressieve seculiere regimes in de regio. Deze reactionaire kracht werd ook ingezet tegen de Sovjetunie en een anti-imperialistische islamitische beweging vertegenwoordigd door de Iraanse revolutie.

Vier decennia lang probeerden de CIA en geheime ISI-troepen uit Pakistan in Afghanistan Oeigoerse huurlingen te werven en op te leiden, met het plan ze te gebruiken als toekomstige terreurmacht in China. Tsjetsjeniërs uit de Russische Kaukasus werden om dezelfde reden aangeworven. Beide groepen werden naar Syrië geleid in de Amerikaanse regime-change operatie daar. Deze fanatieke religieuze krachten vormden samen met andere kleine etnische groepen de ruggengraat van de Islamitische Staatsgroep (IS) en Al-Qaida.

Na 11 september 2001, de aanval op het World Trade Center, werden dezelfde troepen die geheime operaties van de VS hadden helpen creëren, de vijand.

Oeigoeren uit Xinjiang behoorden tot de Al-Qaida-gevangenen die in Afghanistan en jarenlang zonder aanklacht in de Amerikaanse gevangenis in Guantanamo werden vastgehouden. Juridisch procedures lieten zien dat de Oeigoerse gevangenen daar werden vastgehouden onder enkele van de slechtste omstandigheden in eenzame opsluiting.

Amerikaanse oorlogen ontwrichten regio

De Amerikaanse bezetting van Afghanistan en de massale Amerikaanse invasie van Irak in 2003 zorgden voor schokgolven van ontwrichting. Sociale vooruitgang, onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur werden vernietigd. Sektarische en etnische verdeeldheid werd aangemoedigd om oppositie tegen de Amerikaanse bezetting te verdelen. Ondanks beloften van grote vooruitgang zaaiden de Amerikaanse bezettingen alleen vernietiging.

In deze lange oorlog waren de Amerikaanse gevangenissen in Afghanistan, Pakistan en Irak berucht. De CIA gebruikte “verbeterde ondervragings-” technieken – marteling – en geheime uitlevering aan Guantanamo, Bagram en Salt Pit (de Zoutput) in Afghanistan. Deze geheime gevangenissen zijn sindsdien aanleiding geweest van vele rechtszaken.

Volgens onderzoeken van de Verenigde Naties hadden de VS in 2010 meer dan 27.000 gevangenen in meer dan 100 geheime faciliteiten over de hele wereld. Er verschenen beelden en rapporten van systematische marteling en misbruik van gevangenen in Abu Ghraib in Irak en de luchtmachtbasis Bagram in Afghanistan.

Onthulling van oorlogsmisdaden

In juli 2010 publiceerde WikiLeaks meer dan 75.000 geclassificeerde VS / NATO-rapporten over de oorlog in Afghanistan.

In oktober van dat jaar werd een enorm lek van 400.000 militaire video’s, foto’s en documenten ontmaskerd met schrijnende details van marteling, summiere executies en andere oorlogsmisdaden. Leger intelligence-analist, voormalig soldaat Chelsea Manning heeft dit vernietigende materiaal vrijgegeven aan WikiLeaks.

Op basis van de gelekte documenten riep de hoofdonderzoeker van de VN voor foltering, Manfred Nowak, de Amerikaanse president Barack Obama op om een ​​volledig onderzoek naar deze misdaden te bevelen, waaronder misbruik, marteling, verkrachting en moord gepleegd tegen het Iraakse volk na de Amerikaanse invasie en bezetting .

De gelekte rapporten leverden een gedocumenteerd bewijs van 109.000 doden – waaronder 66.000 burgers. Dit wordt zelden vermeld in de media, in tegenstelling tot de veel gepubliceerde en ongefundeerde beschuldigingen die nu tegen China worden ingediend.

Klokkenluiders vervolgen

De National Endowment for Democracy van de CIA betaalt rijkelijk voor ongefundeerde documenten met claims van foltering tegen China, terwijl degenen die gedocumenteerd bewijs van Amerikaanse foltering hebben geleverd, als criminelen zijn behandeld.

John Kiriakou, die voor de CIA werkte tussen 1990 en 2004 en het wijdverbreide gebruik van systematische marteling bevestigde, werd door de Obama-administratie vervolgd wegens het onthullen van geheime informatie en veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf.

Het openbaren door Chelsea Manning van tienduizenden overheidsdocumenten die marteling en misbruik bevestigen, heeft naast gruwelijke foto’s van massamoorden geleid tot haar voortdurende opsluiting. Julian Assange van WikiLeaks zit gevangen in Groot-Brittannië en wordt gedeporteerd naar de VS vanwege zijn rol bij het verspreiden van deze documenten.

Geschiedenis herschrijven

Hoeveel van de berichtgeving over Xinjiang is bedoeld om de aandacht van de wereld af te wenden van de voortdurende misdaden van Amerikaanse oorlogen – van Afghanistan tot Syrië?

In 2014 bevestigde een CIA Torture Report van de senaat dat een martelprogramma, “Detentie- en ondervragingsprogramma” genoemd, was goedgekeurd door Amerikaanse topfunctionarissen. Slechts een samenvatting van 525 pagina’s van de 6.000 pagina’s werd vrijgegeven, maar het was voldoende om te bevestigen dat het CIA-programma veel brutaler en omvangrijker was dan eerder was vrijgegeven.

Huurlingen stromen Syrië binnen

De poging van het Amerikaanse regime om de regering van Syrië omver te werpen, voerde meer dan 100.000 buitenlandse huurlingen en fanatieke religieuze krachten in de oorlog. Ze waren goed uitgerust met geavanceerde wapens, militaire uitrusting, voorzieningen en salaris.

Een derde van de Syrische bevolking werd in de oorlog thuisloos. Miljoenen vluchtelingen stroomden over naar Europa en de buurlanden.

Begin 2013 werden duizenden Oeigoerse strijders naar Syrië gesmokkeld om te trainen met de extremistische Oeigoerse groep die bekend staat als de Turkistan Islamic Party. Samenstrijdend met Al-Qaida en Al-Nusra terreureenheden, speelden deze strijdkrachten een sleutelrol in verschillende veldslagen.

Reuters, Associated Press en Newsweek meldden allemaal dat er tot 5.000 Turks sprekende moslim Oeigoeren uit Xinjiang vochten in verschillende ‘militante’ groepen in Syrië.

Volgens Syrische media veranderde een overgeplaatste kolonie Uyghur de stad al Zanbaka (aan de Turkse grens) in een afgesloten kamp van 18.000 mensen. Veel van de Oeigoerse strijders werden met hun families naar het Turks-Syrische grensgebied gesmokkeld. Ze spraken Turks in plaats van Chinees en vertrouwden op de steun van de Turkse geheime diensten.

China volgt een ander pad

China is vastbesloten een andere weg te volgen in de omgang met fanatieke groepen die worden bewapend door religieus extremisme. De actie van China komt nadat terreuraanslagen en explosieven sinds de jaren negentig honderden burgers in drukke winkelgebieden en drukke trein- en busstations hebben gedood.

China heeft het probleem van religieus extremisme aangepakt door grootschalige centra voor beroepsonderwijs en -training op te zetten. In plaats van het creëren van meer onderontwikkeling door bombardementen, probeert het de bevolking te betrekken bij onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden en snelle economische en infrastructuurontwikkeling.

Terroristische aanslagen in Xinjiang zijn gestopt sinds de heropvoedingscampagnes in 2017 begonnen.

Twee wereldbeelden van Xinjiang

In juli van dit jaar stuurden 22 landen, de meeste in Europa plus Canada, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, een brief aan de VN-Mensenrechtenraad waarin ze China bekritiseerden voor massale willekeurige aanhoudingen en andere schendingen van moslims in de Chinese regio Xinjiang. De verklaring bevatte geen enkele handtekening van een staat met een moslim-meerderheid.

Dagen later diende een veel grotere groep van 34 landen – nu uitgebreid tot 54 uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika – een brief in ter verdediging van het Chinese beleid. Deze landen hebben hun krachtige steun uitgesproken voor China’s terrorismebestrijdings- en deradicaliseringsmaatregelen in Xinjiang.

Meer dan een dozijn lidstaten van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking bij de VN ondertekenden de verklaring.

Een verdere verklaring op 31 oktober aan de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties legde uit dat een aantal diplomaten, internationale organisaties, ambtenaren en journalisten naar Xinjiang waren gereisd om getuige te zijn van de voortgang van mensenrechtenzaken en de resultaten van terrorismebestrijding en deradicalisering.

“Wat ze zagen en hoorden in Xinjiang was volledig in tegenspraak met wat er in de [westerse] media werd gemeld,” aldus de verklaring