Bron: Persbericht Southfront-team, 06 mei 2020 ~~~ 

De situatie rond de censuur van Southfront op Facebook toont meer en meer het beeld van een stereotype Big-tech superschurk.
Het rapport dat Facebook heeft gepubliceerd om zijn acties te rechtvaardigen, is een schandelijk schoolvoorbeeld van nepnieuws. Het rapport bevat alleen maar onsamenhangende beschuldigingen onder de dekmantel van nietszeggende woorden, en zonder dat er ook maar één voorbeeld wordt gepresenteerd. Met name valt op, dat in het volledige 29 pagina’s tellende verslag geen enkele melding wordt gemaakt van SouthFront zelf, afgezien van de ongegronde beschuldigingen aan het begin.

Om SouthFront bovendien te bestempelen als vermeende officiële Russische propaganda, identificeert Facebook eerst een andere mediasite met een gelijkaardige naam, om vervolgens de gelijkenis van de merken te benadrukken. De naam van deze organisatie is “News Front”, dat inderdaad het woord “Front” in zijn naam deelt, maar de overeenkomsten eindigen daar. News Front is een officiële Russische organisatie die zich op de Krim bevindt en in het openbaar een acute pro-Russische patriottische informatieagenda voor een Russisch sprekend publiek nastreeft.

In het geval van News Front is het ook onzin om te beweren dat de site bezig is met het pushen van nepnieuws of desinformatie. Er zijn geen verborgen “trollen” die de zwakke geesten van de burgers van Rusland of andere landen van de post-Sovjet-ruimte besmetten door middel van sluwe pogingen om hun innerlijke perceptie te manipuleren en te vormen. Dit is een reguliere Russische patriottische mediasite met een verklaarde pro-Russische vooringenomenheid. Het hebben van een uitgesproken en duidelijk vooringenomenheid is geen misdaad in een democratische wereld.

Voor het bredere, mondiale, niet-Russisch sprekende publiek is het News Front minimaal bekend. Waarom was het dan nodig om deze Russische organisatie te censureren? Het antwoord ligt nu voor de hand, zoals hierboven beschreven.

De vergelijking van het publiek van southfront.org en news-front.info door Alexa:

De vergelijking van het publiek van southfront.org en news-front.info door Alexa

De vergelijking van het publiek van southfront.org en news-front.info door SimilarWeb:

De vergelijking van het publiek van southfront.org en news-front.info door SimilarWeb

De katalysator die tot deze acties heeft geleid, betreft massale klachten van propaganda-eenheden die door de NAVO, de EU en andere Euro-Atlantische organisaties zijn opgericht en gefinancierd. Een meerderheid van deze propaganda-eenheden, zoals Euvsdisinfo, StopFake of de Atlantische Raad, heeft kantoren en vertegenwoordigers in Oekraïne en de Baltische staten. Zij werken met het beoogde doel om zowel formele als informele instrumenten te gebruiken om het werk van onafhankelijke en niet-mainstream media te ondermijnen. Om hun doelen te bereiken, maken de pro-NAVO-propagandisten vaak gebruik van het zogenaamde ‘Russische dreigingsconcept’; dit biedt echter slechts een dekmantel voor hun agressieve acties om tegengestelde meningen en informatiebronnen die tegen hun eigen belangen indruisen, het zwijgen op te leggen en in diskrediet te brengen.

De reden voor hun activiteiten is eenvoudig – ze moeten hun bestaan rechtvaardigen in verslagen aan hun sponsors. Ze werken voortdurend en heftig aan ‘succesvolle acties’, ongeacht de geldigheid ervan. Om financiering te blijven verzekeren om een denkbeeldige vijand te ontmaskeren en te verslaan, moeten ze denkbeeldige overwinningen behalen, ongeacht de realiteit.

Tegelijkertijd is de kwaliteit van de analyse en de aanpak van deze propaganda-eenheden van een verrassend lage kwaliteit. Hun belangrijkste ‘innovatie’ is het bombarderen van YouTube, Twitter, Facebook en andere wereldwijde mediaplatformen met duizenden klachten. Simpeler gezegd, een verheerlijkte spam-operatie. De structuur van deze klachten is eenvoudig. Ze beweren irrationeel dat een media-organisatie of een media-activist het beleid van het sociale platform schendt; bijvoorbeeld door het verspreiden van verkeerde informatie over de coronaviruspandemie, of door simpelweg te beweren dat de overtredende partij nepnieuws creëert (in het algemeen zonder enige uitleg). Dergelijke klachten kunnen een of meer links bevatten naar berichten die het beleid van de sociale platforms zouden schenden als bewijs van een misstand. Maar zelfs dit gebeurt in de meeste gevallen niet, of het bewijs blijkt niet meer te zijn dan een link naar een onderbouwde post die ofwel opinie ofwel feitelijke informatie bevat.

Wij, het internationale team van auteurs en deskundigen dat werkt onder het merk SouthFront: Analysis & Intelligence, hebben dit aangetoond en worden regelmatig geconfronteerd met dergelijke vijandige acties van pro-NAVO-propaganda-organisaties. Bovendien hebben we de indruk dat veel medewerkers van grote sociale platforms moe zijn geworden van de schaamteloze acties van sommige van deze pro-NAVO-propagandisten.

Vanaf de oprichting heeft SouthFront verklaard dat we de mogelijkheid bieden om op ons platform een veelheid aan meningen en standpunten over internationale kwesties te uiten. We zorgen ervoor dat deze standpunten niet verder gaan dan de rationaliteit en dat ze niet in strijd zijn met nationale of internationale wetten. Southfront en onze auteurs kunnen een veelheid aan veronderstellingen maken, maar wanneer we beweringen doen zijn deze altijd gebaseerd op feiten en onderbouwd door geïdentificeerde bronnen. We gebruiken specifiek niet de term ‘betrouwbare bronnen’ (‘reliable sources’), omdat in deze moderne wereld van informatieoorlogsvoering en mediaruis en verdoezeling, elke deelnemer zijn eigen begrip van het woord ‘betrouwbaar’ heeft. Vaker wel dan niet is de term ‘betrouwbare bronnen’ de eerste aanwijzing dat dergelijke bronnen niet bestaan.

Laten we de beschuldigingen tegen SouthFront van Euvsdisinfo, een propagandateenheid van de EU East Stratcom Task Force, eens nader bekijken. Sinds begin 2020 heeft SouthFront ongeveer 3.000 artikelen gepubliceerd.
Pro-NATO-propagandisten vonden een totaal van 3 artikelen (0,001% van het totaal) die zij kunnen gebruiken om hun bewering te staven, dat SouthFront zogenaamd enige desinformatie over de COVID-19-pandemie promoot.

VOORBEELD 1:

EUvsdisinfo’s propagandastuk

De echte titel van het artikel is “COVID-19 – THE FIGHT FOR A CURE”: EEN GIGANTISCHE WESTERN PHARMA RIP-OFF” (bron)

Dit artikel is geschreven door Peter Koenig en ingediend via Global Research. Peter Koenig is econoom en geopolitiek analist. Hij is ook een specialist op het gebied van waterbronnen en milieu. Hij werkte meer dan 30 jaar bij de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie in vele delen van de wereld, waaronder in Palestina, op het gebied van milieu en water. Hij doceert aan universiteiten in de VS, Europa en Zuid-Amerika. Hij schrijft regelmatig voor Global Research; ICH; RT; Sputnik; PressTV; The 21st Century; Greenville Post; Defend Democracy Press, TeleSUR; The Saker Blog, the New Eastern Outlook (NEO); en andere internetsites. Hij is de auteur van “Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed”, een fictief werk gebaseerd op historische feiten en meer dan 30 jaar ervaring met de Wereldbank over de hele wereld. Hij is ook een co-auteur van The World Order and Revolution! – Essays van het Verzet. Hij is een Research Associate van het Centre for Research on Globalization (Global Research). Global Research zelf wordt geleid door een groep auteurs die geavanceerde academische graden hebben behaald aan gerespecteerde academische instellingen en lesgeven aan universiteiten van de Verenigde Staten en Canada.

Wat voor ‘nepnieuws’ of ‘desinformatie’ heeft de heer Koenig in het artikel naar voren gebracht? Het artikel geeft een kritische blik op de doelstellingen van de wereldwijde farmaceutische industrie, ook wel Big Pharma genoemd, in de grotere context van de COVID-19 pandemie, en gaat in op de bezorgdheid daarover. Zijn deze wereldwijde bedrijven geen commerciële entiteiten die streven naar grotere inkomsten en meer winst? Ja, duidelijk wel. Wat is er dan mis met deze logica? Bovendien schreef Mr. Koenig zijn artikel op basis van officiële statistieken en bronnen.

Bijvoorbeeld:

“Het vaccin dat uiteindelijk op COVID-19 zou kunnen worden toegepast, is waarschijnlijk niet meer geldig voor de volgende coronavirusuitbraak – die, ook volgens Mr. Redfield, CDC, hoogstwaarschijnlijk zal plaatsvinden. Een later virus kan zeker gemuteerd zijn. Het lijkt erg op het gewone griepvirus. In feite betreft het jaarlijks terugkerende gewone griepvirus ongeveer van 10% tot 15% (soms meer) van de coronavirussen”.

Dit is een duidelijk wetenschappelijk feit – een specifiek vaccin werkt tegen een bepaalde virusstam. Complexe vaccins werken tegen verschillende stammen, maar de verzamelde moderne wetenschappelijke kennis heeft nog geen vaccin uitgevonden dat tegen alle mogelijke stammen kan werken. Het omgekeerde is een onwaarheid en is bedoeld om het publiek te misleiden.

Een vooringenomen criticus kan het standpunt van de auteur ten aanzien van de agressieve reclame voor vaccins of de noodzaak van elektronische identificatie als samenzwering bestempelen; ditzelfde standpunt is echter door verschillende politici of vertegenwoordigers van het grootkapitaal naar voren gebracht. Zelfs de term ‘Nieuwe Wereldorde’, die twee keer in de thematekst voorkomt, werd zelf op grote schaal gebruikt door het reguliere politieke establishment, en zelfs door presidenten van de Verenigde Staten zoals George H. W. Bush.

Dit weerhield betaalde propagandisten er echter niet van om het artikel te bestempelen als het werk van een samenzweringstheoreticus en het dus te bestempelen als desinformatie. Men zou kunnen beweren dat de auteur een notie van samenzwering naar voren brengt, maar er is geen sprake van desinformatie, aangezien de hypothese van de auteur gebaseerd is op een wetenschappelijk feit en algemene kennis.

VOORBEELD 2:

EUvsdisinfo’s propagandastuk

De echte titel van het artikel is “WESTERN MEDIA TALKS UP BIG PHARMA’S SEARCH FOR CORONAVIRUS VACCINE WHILE IGNORING USE OF HIGH DOES VITAMIN C TO SAVE LIVES IN CHINA” (Bron) (“de westelijke media roemt Big Pharma’s zoektocht naar een coronavirus-vaccin, terwijl het negeert dat gebruik van hoog dosis vitamine-C levens in china redt.”)

Dit artikel is geschreven door een bekende internationale auteur, Dr. Leon Tressell. De belangrijkste bewering van het artikel is dat een hoge dosis vitamine C therapie blijkbaar helpt bij het behandelen van acute luchtwegaandoeningen en virale longontsteking, veroorzaakt door SARS-CoV-2. Het artikel toont duidelijk aan dat de methoden voor de behandeling van de symptomen veroorzaakt door SARS-CoV-2 enige overeenkomst vertonen met de acties die worden ondernomen om de symptomen van luchtwegaandoeningen en virale longontsteking veroorzaakt door andere virussen te behandelen. Er is geen correlatie tussen de effectiviteit van een bepaald medicijn of behandelingsmethode en de geldelijke kosten ervan. Dit feit wordt ook algemeen erkend in de wetenschappelijke gemeenschap.

Mr. Tressell schrijft:

  • Klinische proeven met hoge dosis vitamine C therapie in China genegeerd door de westerse media…
  • De ziekenhuizen van New York gebruiken nu vitamine C therapie om coronavirus patiënten te behandelen.

Zijn dit valse verklaringen? Nee. Deze punten zijn aantoonbaar waar.

Inderdaad, de auteur stelt dat de “mainstream media en de wetenschappelijke en politieke instellingen volledig in de ban zijn van de big pharma”; in hetzelfde artikel legt hij dit standpunt echter in detail uit. Deze opmerking is gebaseerd op zijn persoonlijke standpunt (beschermd door het Eerste Amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten) en op dat van de wetenschappers die in de tekst worden geciteerd. Bijvoorbeeld:

Dr. Andrew W. Saul, hoofdredacteur van de Orthomoleculaire Geneeskunde Nieuwsdienst…

Dr. Richard Cheng, een Amerikaans-Chinese dokter die momenteel in Shanghai werkt…

Dr. Andrew G. Weber, een pulmonoloog en een specialist in kritieke zorg die aangesloten is bij twee Northwell Health-faciliteiten op Long Island.

Er is dus geen reden om te zeggen dat Tressell nepnieuws verspreidt. In het ergste geval schrijft de auteur over een geldige hypothese en maakt hij slechts één keer een persoonlijk oordeel over de motieven en doelstellingen van de big pharma. Is dit vals nieuws of desinformatie? Natuurlijk niet. Is er hier sprake van een of andere samenzweringstheorie? Als men “ja” beweert, dan zal die persoon moeten accepteren dat het grootste deel van het politieke establishment van de Verenigde Staten, dat ook de termen “New World Order” en “Big Pharma” gebruikt, ook samenzweringstheoretici zijn. Eén uitspraak van de auteur van het artikel verbleekt toch zeker in vergelijking met de duizenden uitspraken van politici en topzakenmensen die vergelijkbare opvattingen omarmen. Hoe populair moet een afwijkende mening worden voordat het niet langer als een samenzweringstheorie wordt beschouwd?

VOORBEELD 3:

EUvsdisinfo’s propagandastuk

De echte titel van het artikel is “WHILE THE WORLD IS IN DISARRAY, COVID-19 IS BREAKING UP RUSSIA” (bron). (“terwijl de wereld in wanorde is, breekt covid-19 rusland op”)

Het artikel werd waarschijnlijk gebruikt door de Euvsdisinfo auteurs wegens gebrek aan humor, onwetendheid of pure domheid. Dit artikel is een kritisch overzicht van de politieke en administratieve situatie in Rusland te midden van de COVID-19 pandemie in het eerste deel van april 2020. Het artikel geeft een kritische blik op het optreden van de Russische regering (met name de autoriteiten van Moskou) en wijst erop dat de COVID-19-pandemie weliswaar een belangrijke uitdaging vormt voor de volksgezondheid, maar dat de dreiging van de pandemie onnauwkeurig kan worden ingeschat, met als gevolg dat de regering slechte beslissingen neemt bij de aanpak ervan. De ontwikkelingen in Rusland in de tweede helft van 2020 hebben deze analyse bevestigd. Overigens wordt in het artikel zelf regelmatig verwezen naar wetenschappelijke en staatsbronnen van gegevens en wordt kritiek geuit op het politieke en bestuurlijke optreden van de Russische regering. Ook wordt kritisch gekeken naar de acties van de Moskouse burgemeester Sergej Sobaynin, die destijds in strijd waren met het Russische wetgevingssysteem.

Euvsdisinfo bestempelde het artikel als samenzweringstheorie en desinformatie. Deze beslissing doet de wenkbrauwen fronsen. Ondersteunt de NAVO werkelijk de acties van de Moskouse autoriteiten? Als dat het geval is, zou president Poetin misschien moeten overwegen om de burgemeester van de Russische hoofdstad eens nader te bekijken. Een andere verklaring is dat niemand in Euvsdisinfo het artikel heeft gelezen. In het genoemde artikel wordt regelmatig verwezen naar openbaar beschikbare feiten en worden tal van onderbouwde bronnen aangehaald, terwijl de auteur een kritisch standpunt inneemt ten aanzien van de administratieve en politieke situatie in Rusland.

De bovengenoemde artikelen zijn alles wat pro-NAVO-propagandaorganisaties hebben kunnen benadrukken om SouthFront te beschuldigen van het verspreiden van desinformatie. Drie van de ongeveer 3.000 gepubliceerde artikelen sinds het begin van het jaar. De aandacht die dergelijke propagandisten aan SouthFront geeft, vals samen van de beëindiging van onze YouTube-kanalen. Deze arbitraire en ongerechtvaardigde acties doen ons geloven dat er bijna geen objectiviteit is in de moderne wereld. Dus als iemand wil beweren dat wit zwart is, zal hij dat blijven doen zolang het de belangen van zijn sponsors dient. In het geval van YouTube is de situatie echter nog verrassender. SouthFront heeft geen video’s uitgebracht die zelfs theoretisch als ‘COVID-19-disinformatie’ kunnen worden bestempeld. Er waren slechts 3 video-infographics over het onderwerp op ons YouTube-kanaal. Ze presenteerden feiten en gegevens en bevatten niet eens een verhaal. SouthFront’s YouTube-kanaal had nul actieve aanvallen op meer dan 1.900 geüploade video’s, tot het punt van de stopzetting.

In deze situatie zal het bijzonder interessant zijn om te zien hoe YouTube zal reageren op het zich ontwikkelende schandaal.

WE HEBBEN UW INFORMATIEVE ASSISTENTIE HARD NODIG…

Help ons alstublieft door deze boodschap te delen met het wereldwijde publiek. Informeer ook uw familie, vrienden en uw sociale kringen over southfront.org als een onafhankelijk platform voor cruciale ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de wereld.

Zoals altijd, maar vooral in deze onzekere en economisch uitdagende tijd, zijn uw donaties bijzonder belangrijk om SouthFront in leven te houden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *