Door Abayomi Azikiwe, 
Popular Resistance 20 mei 2022 ~~~

President Joe Biden van de Verenigde Staten heeft via het ministerie van Defensie de herschikking van Pentagon-troepen naar de Hoorn van Afrika-staat Somalië aangekondigd.

Het is niet de eerste keer dat Amerikaanse troepen naar Somalië worden gestuurd, gezien het strategische geopolitieke belang van het land als olieproducent en oceaanpoort naar kritieke handelsroutes binnen het wereldeconomische systeem.

De hergroepering in Somalië valt samen met de escalatie van een door Washington gecreëerde oorlog in Oost-Europa over de uitbreiding van de Noordatlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en pogingen om de Russische Federatie te verzwakken. Minister van Defensie Lloyd Austin III en minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken benadrukten op 25 april tijdens een verrassingsbezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev de doelstellingen van Washington en Wall Street bij de financiering van een conventionele oorlog in de regio.

Somalië en andere Oost-Afrikaanse staten kampen met de ergste droogte in zestig jaar die rechtstreeks te wijten is aan de klimaatverandering. De humanitaire crisis die in Somalië, Kenia en andere staten snel toeneemt, wordt echter grotendeels genegeerd door de in de VS gevestigde bedrijven en door de regering gecontroleerde media, wier middelen uitsluitend worden aangewend om publieke steun te genereren voor de imperialistische intriges in Oost-Europa.

Hoewel het Oekraïense leger en de burgermaatschappij grondig zijn geïnfiltreerd door neo-nazi politieke groeperingen en milities, wordt het volk van de VS verteld dat president Volodymyr Zelensky een toonbeeld is van democratisch handelen in het geopolitieke gebied en dat de enige oplossing voor werkende en onderdrukte volkeren is om zich achter het Witte Huis en het Congres te scharen om de voortzetting van de oorlog te financieren. Het Oekraïne-beleid van de regering Biden kost de bevolking van de VS dagelijks geld: de prijzen van benzine, voedsel, vervoer, huisvesting en andere eerste levensbehoeften stijgen astronomisch.

Bovendien illustreert de steile daling van de aandelenmarkten in New York City de onzekerheid van de heersende klasse over het binnen- en buitenlands beleid van de regering-Biden. Bijgevolg kan de gemilitariseerde reactie op de wereldwijde achteruitgang het leven van miljarden mensen over de hele wereld alleen maar in gevaar brengen.

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de Hoorn van Afrika

Volgens een rapport gepubliceerd door Daily Sabah, wordt er opgemerkt: “Temidden van de COVID-19 pandemie lijdt Somalië onder een van de ergste droogtes in een generatie na drie opeenvolgende slechte regenseizoenen en oogsten. Het voedseltekort heeft in het land crisishaarden bereikt en een niet aflatende stijging van de voedselprijzen wakkert de inflatie aan. Volgens de VN zou “de droogte ertoe kunnen leiden dat tegen mei 2022 4,6 miljoen mensen niet meer voldoende te eten hebben”. Wanneer Somalië door droogte wordt getroffen, herinneren veel mensen zich de gruwel van de hongersnood van 2011-2012. Het dodental was duizelingwekkend. Naar schatting 258.000 mensen, van wie de helft kinderen, verloren in die periode het leven. Maar is de natuur de grootste boosdoener voor de hongersnood in Somalië?

In een persbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 16 mei, uitgegeven onder de naam van Secretaris Antony Blinken, wordt de installatie van President Hassan Sheikh Mohamud geprezen en beweerd dat deze de stabiliteit en de economische ontwikkeling in het land zal bevorderen. Er wordt echter geen melding gemaakt van de verdere militarisering van de Somalische staat onder auspiciën van de regering-Biden.

Geschiedenis van de militaire interventies van de V.S. in Somalië

Amerikaanse militairen hebben in Somalië drone-aanvallen en andere bombardementen uitgevoerd sinds de periode 2006-2007, toen de vorige regering van president George W. Bush, Jr. de toenmalige regeringen van Ethiopië en Kenia aanmoedigde zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Somalië. De politieke situaties in Ethiopië en Kenia hebben thans een transitie doorgemaakt die niet altijd ten goede is gekomen aan de eisen van het buitenlands beleid van de VS en haar bondgenoten in de Europese Unie (EU).

De vorming van de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM) in 2007 heeft de belangen gediend van de opeenvolgende regeringen van de VS en West-Europa. AMISOM werd gefinancierd door de VS en andere NAVO-landen, samen met de Verenigde Naties. Elk jaar is de aanwezigheid van AMISOM door de VN verlengd, hoewel de operatie in 2022 een andere opzet heeft gekregen om haar militaire missie verder uit te voeren.

Hoewel AMISOM door de NAVO-landen is gefinancierd, opgeleid en diplomatieke steun heeft gekregen, is de algemene veiligheidssituatie in Somalië niet verbeterd. Al-Shabaab, een gewapende islamitische rebellengroepering, is doorgegaan met het uitvoeren van bomaanslagen en andere dodelijke aanvallen op regeringsinstallaties, AMISOM-bases en burgers die niet noodzakelijk betrokken zijn bij de politieke structuren in het land.

Bovendien was er een rechtstreekse militaire bezetting van Somalië door de VS en de VN tussen 1992 en 1994, toen vele verzetsgroepen in opstand kwamen om de buitenlandse militaire eenheden uit het land te verdrijven. In feite kan de recente preoccupatie van de Amerikaanse regering met Somalië worden gezien als een voortzetting van de inspanningen van het imperialisme vanaf het einde van de jaren zeventig. In die periode moedigde de regering van voormalig president Jimmy Carter de Somalische regering van generaal Mohamed Siad Barre, die plotseling haar loyaliteit van de socialistische landen naar Washington had verlegd, aan om de Ogaden-provincie van Ethiopië binnen te vallen teneinde het gebied af te breken zodat het zich ogenschijnlijk bij Somalië zou kunnen aansluiten.

Deze pogingen in 1977-78 waren een afschuwelijke mislukking. De Cubaanse Internationale strijdkrachten waren aanwezig in Ethiopië onder de Dergue en hielpen de strijdkrachten van Kolonel Mengistu Haile Mariam om de door de V.S. gesteunde invasie van Somalië op beslissende wijze te verslaan. Tegen 1991 was het Siad Barre-regime ineengestort, wat leidde tot een periode van instabiliteit die meer dan drie decennia heeft geduurd.

In de meest recente periode onder voormalig VS-president Donald Trump werden de grondtroepen van AFRICOM teruggetrokken uit Somalië. De regering-Biden heeft het besluit van zijn Republikeinse voorganger teruggedraaid op basis van een beoordeling van het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.

AFRICOM bevestigt in een recent rapport, gepubliceerd op 16 mei, het houden van een topconferentie met talrijke Amerikaanse regeringsinstanties in het naburige Djibouti, de locatie van Camp Lemonnier, een militaire basis van het Pentagon en Frankrijk waar duizenden imperialistische troepen zijn gestationeerd. In totaal heeft AFRICOM duizenden van haar troepen op het continent, met de hoogste concentraties in Djibouti en andere geïmproviseerde bases in West-Afrika.

Volgens AFRICOM was “Generaal-majoor William Zana, commandant van de Gecombineerde Gezamenlijke Taakgroep Hoorn van Afrika (CJTF-HOA), gastheer van het forum, dat een platform bood voor vertegenwoordigers van de Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, het U.S. Agency for International Development, en de Nationale Veiligheidsraad. De discussies varieerden van een overkoepelende langetermijnstrategie tot specifieke bedreigingen voor de veiligheid in de regio. Meer dan 50 interdepartementale ambtenaren van de Amerikaanse regering die in meer dan 10 landen in Oost-Afrika werken, kwamen op 11 mei in Djibouti bijeen voor het 2022 East Africa Security Forum…. Afrika kent een complex veiligheidsklimaat – rijp voor kansen en uitdagingen. Dit geldt in het bijzonder voor Oost-Afrika”, aldus Stephen Townsend, bevelhebber van het Amerikaanse Afrika Commando. Al-Shabaab, de grootste, rijkste en meest dodelijke Al Qaida-affiliatie ter wereld, gaat door met gewelddadige aanslagen zoals die in Ceel-Baraf vorige week. Als daar niets aan wordt gedaan, zullen gewelddadige extremisten en andere veiligheidsproblemen Oost-Afrika steeds meer in gevaar brengen. Deze uitdagingen, waaronder democratische terugval, conflicten, droogte en hongersnood, zijn precies de reden waarom het Veiligheidsforum voor Oost-Afrika bestaat”.

Niettemin heeft het Pentagon, zelfs vóór het bestaan van al-Shabaab en zelfs al-Qaida, geprobeerd de regio Hoorn van Afrika te domineren. Zoals de beweegredenen voor de interventie in Oekraïne internationaal in twijfel worden getrokken en worden bestreden door oprechte anti-imperialistische bewegingen, zo zou de meest recente aankondiging van het Pentagon van een herschikking naar Somalië niet alleen met scepsis moeten worden behandeld, maar zou het ook moeten worden bestreden als een daad van solidariteit met de volkeren van Afrika.

Het oorlogsbeleid van de VS in Oekraïne en Oost-Europa heeft overal ter wereld hyperinflatie, voedseltekorten en economische onderontwikkeling veroorzaakt. Ook de recente diplomatieke en militaire manoeuvres in de Hoorn van Afrika zullen nadelig blijken voor de mensen in de regio en in de hele wereld.

Topfoto: Vrouwen in de rij voor voedsel in een kamp buiten Mogadishu, Somalië, na het ontvluchten van door droogte geteisterde gebieden, 2019. Farah Abdi Warsameh/Associated Press.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *