Bron: RT 12 juni 2022 ~~~

Pogingen om “de aandacht af te leiden” doen vragen rijzen over de biologische activiteit van het Pentagon, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken

De VS hebben informatie over hun “militaire biologische activiteit” in de voormalige Sovjet-staten achtergehouden, zei de woordvoerster van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, op zondag. Dit roept volgens Zacharova “ernstige vragen” op over de naleving door Washington van het Verdrag inzake biologische en toxinewapens (BTWC).

In een interview met TASS dat zondag werd gepubliceerd, zei Zacharova: “De Verenigde Staten zwijgen liever over de lopende werkzaamheden in de voormalige Sovjet-regio en verstrekken geen informatie in het kader van de vertrouwenwekkende maatregelen van het BTWC.”

“Beweringen dat de activiteiten van het Pentagon en aanverwante structuren uitsluitend gericht zijn op gezondheidsvraagstukken zijn niet waar. Het is duidelijk dat voor hulp in de gezondheidszorg geen betrokkenheid van het Amerikaanse leger nodig is,” zei Zakharova.

Zij voegde eraan toe dat de beweringen van Washington dat het biomateriaal verzamelt en de epidemiologische situatie in het oog houdt, de Russische vrees over de naleving van het BTWC door Amerika “alleen maar versterken en intensiveren”.

Het onlangs door Moskou gepubliceerde bewijsmateriaal over het vermeende wijdvertakte netwerk van door de VS gefinancierde biolabs in Oekraïne maakt de verdenking alleen maar groter, aldus Zakharova.

In een reeks briefings die in maart van start zijn gegaan, heeft het Russische leger bewijsmateriaal gepresenteerd over de betrokkenheid van het Pentagon bij de financiering van laboratoria in Oekraïne. Volgens de Russische onderzoekscommissie hebben de VS tussen 2005 en begin 2022 meer dan 224 miljoen dollar in biologisch onderzoek in Oekraïne gestoken. Westerse farmaceutische reuzen, non-profitorganisaties en zelfs de Democratische Partij van de VS waren bij het plan betrokken, aldus Moskou.

Het Pentagon heeft “zijn onderzoekspotentieel aanzienlijk uitgebreid, niet alleen op het gebied van het maken van biologische wapens, maar ook het verkrijgen van informatie over antibiotica-resistentie en de aanwezigheid van antilichamen tegen bepaalde ziekten bij de bevolking van specifieke regio’s”, terwijl het in Oekraïne aan het werk was, zei luitenant-generaal Igor Kirillov, het hoofd van de Russische Stralings-, Chemische en Biologische Beschermingsmacht, in mei.

Zakharova wees er ook op dat de VS hun voorbehoud bij het Protocol van Genève van 1925 voor het verbod op biologische en chemische wapens nog niet hebben ingetrokken. De VS behoorden tot de landen die verklaarden dat het protocol niet langer bindend zou zijn ten aanzien van vijandelijke staten die de verbodsbepalingen van het protocol niet naleven.

In dit verband “rijst redelijkerwijs de vraag wat de werkelijke doelstellingen zijn van de internationale militaire biologische activiteiten van het Pentagon,” zei Zakharova.

Eerder deze week publiceerde het Pentagon het “Factsheet on WMD Threat Reduction Efforts with Ukraine, Russia and Other Former Soviet Union Countries”. In het document zegt het Amerikaanse leger dat na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, de VS en zijn partners “coöperatieve inspanningen hebben geleid om de dreigingen van nucleaire, chemische en biologische wapens die zijn achtergebleven in de opvolgerstaten van de Sovjet-Unie, waaronder Rusland, te verminderen.”

Volgens het Pentagon hebben de VS “samengewerkt om de biologische veiligheid, beveiliging en het toezicht op ziekten voor zowel menselijke als dierlijke gezondheid in Oekraïne te verbeteren,” door steun te verlenen aan “46 vreedzame Oekraïense laboratoria, gezondheidsfaciliteiten en diagnoselocaties voor ziekten in de afgelopen twee decennia”. Deze programma’s waren gericht op “verbetering van de volksgezondheids- en landbouwveiligheidsmaatregelen op het raakvlak van non-proliferatie”.

In hetzelfde document beschuldigde het Amerikaanse leger Rusland en China ervan te proberen “dit werk te ondermijnen door desinformatie te verspreiden en wantrouwen te zaaien bij de mensen en instellingen over de hele wereld die bijdragen aan het verminderen van de dreiging van massavernietigingswapens.”

Volgens Zakharova beschouwt Moskou deze publicatie als onderdeel van de “informatiecampagne” van Washington die erop gericht is zijn militaire biologische activiteiten in de post-Sovjetruimte te rechtvaardigen en “de aandacht van de internationale gemeenschap af te leiden van zijn werkelijke ondoorzichtige en schandelijke richting.”

Topfoto: bron, simarik