bron: Tyler Durden
 zerohedge 5 oktober 2022 ~~~~

OPEC+ zou op de punt kunnen staan om een van de grootste productieverlagingen in twee jaar door te voeren, een zet waar ambtenaren van het Witte Huis ongetwijfeld een ‘paniekaanval’ van zouden krijgen omdat ze proberen de 23 ruwe olieproducerende landen en haar bondgenoten, zoals Rusland, ervan te weerhouden de verlagingen door te voeren.

OPEC+ overweegt een vermindering van 2 miljoen vaten per dag, en aan de kleinere kant een vermindering van 1 tot 1,5 miljoen vaten per dag, aldus de afgevaardigden. Een dergelijke maatregel zou een klap zijn voor Washington, nu de regering Biden in allerijl recordhoeveelheden ruwe olie uit de strategische oliereserve heeft gehaald om de stijgende prijzen deze zomer te temperen.

“Hogere olieprijzen, gedreven door aanzienlijke productieverlagingen, zouden de regering Biden waarschijnlijk irriteren in de aanloop naar de Amerikaanse midterm-verkiezingen”, schreven de strategen van Citi in een nota.

De strategen van Citi lijken gelijk te hebben: CNN kreeg enkele concept talking points in handen die deze week door het Witte Huis aan het ministerie van Financiën werden verspreid en noemde het vooruitzicht van een productieverlaging een “totale ramp” en een “vijandige daad”.

“Er zouden nog meer politieke reacties van de VS kunnen komen, waaronder het verder vrijgeven van strategische voorraden,” voegden de strategen eraan toe. Ze zeiden dat de regering Biden ook een antitrustwet zou kunnen indienen tegen de OPEC.

Maar dat is nog niet alles. Volgens Bloomberg bespreken ambtenaren van het Witte Huis met het ministerie van Energie een mogelijk exportverbod op benzine, diesel en andere geraffineerde aardolie.

Volgens mensen die bekend zijn met de gevoerde beraadslagingen bespreken ambtenaren van de regering het exportverbod op geraffineerde producten met leiders uit de olie-industrie, omdat het risico van een OPEC+-reductie de prijzen aan de pomp hoger zou kunnen doen oplopen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.

En gezien de opleving van de prijzen van ruwe olie en benzine, zullen de prijzen aan de pomp weer stijgen…

Een andere persoon zei dat het Energie Departement de economische aspecten van een export verbod analyseert. Bloomberg zei dat beide mensen bekend met de gesprekken vroegen om niet geïdentificeerd te worden omdat de gesprekken nog privé zijn.

Ondanks Biden’s SPR drain, waarbij niveaus geraakt worden die niet gezien zijn sinds 1984, kan het exportverbod de meest controversiële zet tot nu toe zijn door de wanhopige regering om de prijzen aan de pomp te temmen in de aanloop naar de midterm verkiezingen volgende maand.

Biden’s politieke onttrekken van de SPR heeft de voorraad op een laagterecord gebracht van slechts 22 dagen…

Top olie-experts en industrie-experts hebben het voorgestelde exportverbod afgekeurd en zeggen dat het averechts kan werken en kan leiden tot nog hogere benzine-, diesel- en vliegtuigbrandstofprijzen, terwijl het de energiemarkten in Europa in beroering kan brengen voor de winter.

In een brief aan het Energy Department schreef Darren Woods, CEO van Exxon, vorige week dat “voortzetting van de huidige export naar de Golfkust essentieel is voor een efficiënt herstel van het marktevenwicht, met name gezien de omgeleide Russische aanvoer”.

“Het wereldwijde aanbod verminderen door de Amerikaanse export te beperken om regiospecifieke voorraden aan te leggen, zal het wereldwijde aanbodtekort alleen maar verergeren”, aldus Woods.

Dinsdag waarschuwde het American Petroleum Institute (API) dat elke poging om de export te verbieden niet alleen de wereldmarkten zal verstoren, maar ook de nationale veiligheid en de geopolitieke positie van de VS zal schaden. API vervolgde:

Het verbieden of beperken van de export van geraffineerde producten zou waarschijnlijk de voorraadniveaus verlagen, de binnenlandse raffinagecapaciteit verminderen, de brandstofprijzen voor de consument opdrijven en de Amerikaanse bondgenoten in oorlogstijd van zich vervreemden. Om deze redenen dringen wij er bij de regering Biden op aan deze optie van tafel te halen en in plaats daarvan met ons samen te werken aan beleid dat de energiezekerheid van de VS versterkt en de consumenten beschermt.

API heeft via de American Council for Capital Formation de belangrijkste punten uit een studie van juli over de economische gevolgen van een mogelijk exportverbod van geraffineerde producten op een rijtje gezet:

  1. Een uitvoerverbod zou kunnen leiden tot het stilleggen van naar schatting 1,3 miljoen vaten per dag aan Amerikaanse raffinagecapaciteit (7% van het totaal in de VS) als gevolg van de vastgelopen raffinageproductie aan de Golfkust. Het verlies van deze capaciteit zou waarschijnlijk leiden tot een overschot aan ruwe olie in het midden van de Verenigde Staten, waardoor de belangrijke upstream energieproductie tot stilstand zou komen.
  2. Een uitvoerverbod kan leiden tot hogere productprijzen voor de brandstofverbruikers in de VS, waarbij meer dan tweederde waarschijnlijk te maken krijgt met prijsstijgingen van meer dan 15 cent per gallon voor benzine en 45 cent per gallon voor distillaten.
  3. Een uitvoerverbod kan in 2023 een nettoverlies van meer dan 44 miljard dollar voor het Amerikaanse bbp veroorzaken.
  4. Door een exportverbod kunnen dit jaar 85.000 banen verdwijnen en in 2023 35.000 banen.

“Er is gewoon niet voldoende pijpleidingconnectiviteit of het scala aan economische scheepvaartalternatieven dat nodig zou zijn om aanzienlijk meer brandstof van raffinaderijen in de Golf naar de oostkust te vervoeren, aldus API, die eraan toevoegt: “Een verbod op de uitvoer van brandstof uit de Verenigde Staten zal deze uitdaging niet wegnemen of het gemakkelijker en betaalbaarder maken om in Amerika geraffineerde brandstof aan de oostkust te leveren. In plaats daarvan zou het de kosten van brandstof die van de wereldmarkt naar de oostkust wordt geïmporteerd, waarschijnlijk verhogen als gevolg van het snijden in de mondiale brandstofvoorraden.”