Bron: moonofalabama 5 oktober 2022

Op 22 februari, twee dagen voordat de Russische troepen de Oekraïne binnentrokken, legden de VS en de EU massa’s sancties op aan Rusland. Ze namen ook zo’n 300 miljard dollar aan Russische reserves in beslag die in het ‘westen’ geïnvesteerd waren. Over de sancties hadden de EU en de VS maandenlang onderhandeld en voorbereidingen getroffen.

Het idee was om Rusland binnen enkele weken failliet te laten gaan. De misleide mensen achter deze sancties hadden geen idee hoe groot en sanctiebestendig de Russische economie eigenlijk is. De sancties hebben Rusland op geen enkele manier beïnvloed, maar de gevolgen ervan leidden tot een tekort aan energie in Europa en verhoogden de toch al hoge inflatiecijfers. De inflatie in Rusland daalt en de algemene economische cijfers zijn goed. De nu hogere energieprijzen genereren voldoende extra inkomsten om de oorlogsinspanningen volledig te financieren.

Iemand met gezond verstand zou concluderen dat de sancties een vergissing waren en dat opheffing ervan Europa meer zou helpen dan Rusland. Maar nee, de Amerikaanse en Europese pseudo-elites zijn niet langer in staat om op een verstandige manier te handelen. In plaats daarvan verdubbelen ze het meest idiote sanctieplan dat men ooit heeft gehoord:

De Europese Unie ging woensdag door met een ambitieus maar ongetest plan om de olie-inkomsten van Rusland te beperken.

Als de wereldwijde olieprijs hoog blijft, zou dit de inspanningen van de Europese Unie om een prijsplafond op te leggen aan Russische olie bemoeilijken. Verwacht werd dat dit plan donderdag definitief zou worden goedgekeurd, nadat onderhandelaars van de EU een akkoord hadden bereikt over de maatregel als onderdeel van een nieuw pakket sancties tegen Moskou.

Volgens het plan zou een comité met vertegenwoordigers van de Europese Unie, de Groep van 7 en andere landen die met het prijsplafond instemmen, regelmatig bijeenkomen om te beslissen over de prijs waartegen Russische olie moet worden verkocht, en die prijs zou veranderen op basis van de marktprijs.

Verschillende diplomaten die bij de besprekingen van de E.U. betrokken zijn, zeiden dat Griekenland, Malta en Cyprus – maritieme landen die het meest door de maximumprijs zouden worden getroffen – de verzekering hebben gekregen dat hun handelsbelangen zullen worden beschermd.

De landen hielden het achtste sanctiepakket tegen dat de Europese Unie sinds de Russische inval in Oekraïne heeft aangenomen, omdat ze vreesden dat een prijsplafond voor Russische olie die buiten het blok wordt uitgevoerd, hun scheepvaart-, verzekerings- en andere industrieën zou aantasten, aldus de diplomaten.

Met zijn hoge olieprijzen haalt Rusland miljarden dollars binnen, ook al verkoopt het kleinere hoeveelheden. Het plafond – onderdeel van een breed plan van de regering Biden waarmee de G7 vorige maand heeft ingestemd – is bedoeld om de prijs van Russische olie lager vast te stellen dan nu het geval is, maar nog steeds boven de kostprijs. Het Amerikaanse ministerie van Financiën berekent dat het plafond het Kremlin jaarlijks tientallen miljarden dollars zou ontnemen.

Hoe zorg je ervoor dat een grote producent van een zeldzaam goed dat onder de algemene marktprijs verkoopt? Tenzij je een heel sterk koperskartel hebt dat ook dat product van elders kan betrekken, lukt dat niet. Het is een economische onmogelijkheid.

Om de maatregel doeltreffend te maken en de Russische inkomsten te verminderen, zouden de Verenigde Staten, Europa en hun bondgenoten ook India en China, die aanzienlijke hoeveelheden Russische olie kopen, ervan moeten overtuigen die olie alleen tegen de overeengekomen prijs te kopen. Deskundigen zeggen dat zelfs met bereidwillige partners het plafond moeilijk te implementeren zou kunnen zijn.

Rusland heeft verklaard dat het geen olie zal verkopen aan partijen die het prijsafsprakenstelsel van de G7 steunen. Daarom zullen noch China, noch India, noch enig ander land naast de EU en de VS ermee instemmen zich eraan te houden.

Het hele idee is idioot en veel te ingewikkeld om iets te bereiken:

Volgens de nieuwe regels zouden bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van Russische olie – waaronder reders, verzekeraars en assuradeuren – ervoor moeten zorgen dat de olie die zij helpen vervoeren wordt verkocht tegen of onder het prijsplafond. Als zij worden betrapt op het helpen van Rusland bij de verkoop tegen een hogere prijs, kunnen zij in hun eigen land worden aangeklaagd wegens overtreding van de sancties.

Op 5 december komt in het grootste deel van de Europese Unie een embargo op Russische ruwe olie en in februari op aardolieproducten. Het prijsplafond voor zendingen naar niet-EU-landen is door de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen bepleit als een noodzakelijke aanvulling op het Europese olie-embargo.

Onder de E.U. deal zullen Griekenland, Malta en Cyprus Russische olie mogen blijven verschepen. Als zij er niet mee hadden ingestemd om hun bedrijven het voortouw te laten nemen bij de toepassing van het prijsplafond, zou het hun verboden zijn geweest om Russische olielading buiten de Europese Unie te verschepen of te verzekeren, wat een enorme klap zou zijn geweest voor grote industrieën.

Meer dan de helft van de tankers die nu Russische olie verschepen zijn in Griekse handen. En de financiële diensten die deze handel ondersteunen – waaronder verzekeringen, herverzekeringen en kredietbrieven – zijn voor het overgrote deel gevestigd in de Europese Unie en Groot-Brittannië.

Dit is natuurlijk een open uitnodiging aan andere landen om ten koste van Europese bedrijven toe te treden tot de oliescheepvaart en aanverwante financiële diensten.

China en India zullen beide hun marktaandeel op die gebieden vergroten. Hun schepen zullen Russische olie vervoeren naar wie het maar wil kopen voor de marktprijs minus de altijd onderhandelbare Russische korting. Griekse schepen zullen stilliggen of worden verkocht, terwijl Indiase, Chinese en andere Aziatische tankers het heel erg druk zullen hebben. China’s grote verzekeringsmaatschappijen zullen zich graag aansluiten bij die nieuwe wereldwijde dienstverlening.

Dat de Europese bureaucraten hebben ingestemd met dit domme Amerikaanse idee, dat het Europese bedrijfsleven vooral schade zal berokkenen, is nog een teken dat Brussel het heeft opgegeven om ook maar één autoriteit te hebben.

Vandaag reageerden OPEC+ landen, het verkoopkartel voor olie, op het idiote sanctie-idee en de komende wereldwijde depressie door overeen te komen hun dagelijkse productie met 2 miljoen vaten te verlagen. Dit werd niet gedaan uit Saoedische solidariteit met Rusland. Saoedi-Arabië heeft olie van meer dan 80 dollar per vat nodig om zijn begroting te financieren.

Brent Crude, die op 26 september was gedaald tot 83 dollar per vat, is sindsdien gestegen tot 93 dollar per vat.

De wereldwijde vraag naar olie bedraagt ongeveer 100 miljoen vaten per dag. Als de vraag op peil blijft, zal de vermindering van de OPEC+ productie met 2% aanzienlijke prijseffecten hebben en zal $100 per vat binnen bereik komen.

Maar OPEC+ streeft naar stabiele prijzen, niet naar aanzienlijke prijsstijgingen. Tijdens de OPEC+ sessie van vandaag liet de Saoedische prins Abdulazis deze tabel zien:

Sinds het begin van het jaar zijn de prijzen voor alle vormen van koolstofhoudende energie behalve ruwe olie aanzienlijk gestegen. Abdulazis betoogde dat de grafiek aantoont dat OPEC+ de olieprijzen op verantwoorde wijze beheert. De EU doet zeker niet hetzelfde.

De regering Biden heeft ondertussen de inhoud van de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve bijna gehalveerd. Dit om de Amerikaanse pompprijzen laag en de Democraten aan de macht te houden.

Geen van beide is een verantwoordelijke daad.