Bron: Daniel Ortega, Nicaragua 
transcript: kawsachunnews 5 september 2023 ~~~

Transcript van de toespraak van de Nicaraguaanse president Daniel Ortega tijdens de centrale ceremonie ter herdenking van de 44e verjaardag van de oprichting van het Nicaraguaanse leger.

Klik hier voor de video van de ceremonie met toespraken (Daniel v.a: 1u18; Rosario v.a. 1u – duur 30′)

Nicaraguaanse broeders en zusters; families van deze Vrije, Soevereine, Waardige Natie, strijdend voor Vrede om armoede uit te roeien, strijdend voor Vrede om de levensomstandigheden van alle Nicaraguaanse families te verbeteren.

Hoeveel vreugde en hoeveel optimisme geeft het ons om deze erkenning te ontvangen van de Conferentie van Strijdkrachten van Midden-Amerika. De CFAC, zoals de Generaal zojuist uitlegde, bestaat uit de legers, de strijdkrachten van de landen die deel uitmaken van het Systeem voor Centraal-Amerikaanse Integratie, dat wil zeggen Guatemala, El Salvador, Honduras, de Dominicaanse Republiek en Nicaragua.

Dit is een heel duidelijk teken van de Nieuwe Tijden die de wereld doormaakt, dat er een Nieuwe Visie is, een Nieuw Bewustzijn en, bovenal, de wil en het besluit om relaties tussen alle landen van de planeet te bereiken, die relaties van respect zijn, die relaties waarin we inspanningen en middelen integreren om honger, armoede en migratie aan te pakken. En dat is wat er op de planeet gebeurt.

De BRICS, vijf landen, de BRICS: China, de Russische Federatie, India, Brazilië, Zuid-Afrika, vijf landen die daar de weg openen, terwijl de imperia, de imperialisten van de aarde, natuurlijk proberen om die integratie tussen naties te verhinderen tussen Naties die willen samenwerken, Naties die integreren en samenwerken, niet om een ander land binnen te vallen, niet om andere landen te bombarderen, maar om samen te werken om de relaties te versterken op economisch gebied, op commercieel gebied, op sociaal gebied, op productief gebied. Het is een strijd voor vrede! Dit is de eerste grote breuk, de eerste grote klap voor de tirannie van het imperialisme waaraan de wereld is onderworpen, voor de tirannie van de imperialisten van de aarde waaraan de wereld is onderworpen.

Hier zien we ook hoe de Afrikaanse volkeren zich geïntegreerd hebben, hoe Afrikaanse volkeren die onderworpen waren aan slavernij vechten voor hun Onafhankelijkheid, voor hun Zelfbeschikking, voor hun Soevereiniteit.

En hier in Latijns-Amerika zien we hoe de strijdkrachten van de hele regio erin slagen nader tot elkaar te komen, ze slagen erin te integreren, ze houden bijeenkomsten, niet om een invasie te plannen, niet om aanvallen tegen andere volken te plannen, maar om de verdediging van de volken van de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio te versterken; om de vrede van onze volken te verzekeren door misdaad en drugshandel te bestrijden; door solidariteit te bieden aan de volken in het licht van de moeilijkheden die worden veroorzaakt door natuurverschijnselen; door misdaad en drugshandel te bestrijden, zoals we al zeiden. Dat is de agenda van de Latijns-Amerikaanse en Caribische legers, en dat is de agenda van de Centraal-Amerikaanse legers.

En hoe dankbaar zijn we voor deze Erkenning, die een erkenning is van het Nicaraguaanse volk, het Nicaraguaanse leger, dat deze integratie tussen Midden-Amerikaanse broeders en zusters heeft kunnen bevorderen. We hoeven er alleen maar aan te herinneren dat Honduras en Nicaragua via hun strijdkrachten de operaties hebben uitgevoerd die zijn vernoemd naar Sandino en Morazán… Morazán, de Grote Unionist, die vocht voor de eenheid van Centraal-Amerika, dit is een duidelijk voorbeeld dat er een nieuw bewustzijn is in de regio, dat er een solide bewustzijn aan het ontstaan is als het gaat om het bereiken van Onafhankelijkheid, om te worden geregeerd door onze Volkeren, maar niet om te worden geregeerd door Rijken.

Dit is echt buitengewoon nieuws, omdat dit aanleiding geeft tot wat al op verschillende manieren tot stand is gebracht, namelijk hoe de Wereld, de Mensheid multipolaire relaties ontwikkelt, dat wil zeggen, alle Volkeren van de Wereld, van degene met het kleinste grondgebied en de kleinste bevolking, tot degene met de grootste bevolking. China, India, om een voorbeeld te geven, hebben de grootste bevolkingen ter wereld, India en China, en we zien hoe ze niet op militaire avonturen gaan, noch agressies ondernemen, en wat ze ontvangen is een lastercampagne.

Zoals generaal Avilés zojuist aan de kaak stelde, is de lastercampagne wereldwijd, omdat de Imperialisten van de Aarde hen belasteren die Onafhankelijk willen zijn, zij belasteren hen die geen slaven willen zijn, zij belasteren hen die vrij willen zijn. En hoe ze elke dag de Volksrepubliek China belasteren, simpelweg omdat ze betrekkingen aangaan met Volkeren die moeilijke omstandigheden hebben en samenwerking aanbieden met deze Volkeren. Natuurlijk is dat niet in overeenstemming met de gevoelens die het kapitalisme uitdraagt.

Het kapitalisme wil niet samenwerken met de armen, want het bestaat om de armen uit te knijpen, om de armen te beroven, om de rijkdom van de wereldvolkeren te stelen, zowel in termen van arbeidskrachten door ze tot slaven te maken, als in termen van natuurlijke hulpbronnen. Ze weten dat er in Latijns-Amerika, dat er in Afrika, dat er in Azië natuurlijke hulpbronnen zijn, en ze willen niet dat die Volkeren onafhankelijk zijn, want dan zouden ze niet langer kunnen doen wat ze nu doen, die natuurlijke hulpbronnen ontginnen, stelen.

En dit is de strijd die in de wereld wordt gevoerd en natuurlijk zijn dit complexe historische transities, die plaatsvinden te midden van enorme tegenstellingen, in een tijd waarin we zien hoe de imperialistische landen miljarden en miljarden investeren om te proberen het recht van de Russische Federatie om terug te krijgen wat historisch gezien tot de Russische Federatie heeft behoord en door de Russische Federatie wordt bevolkt, in te perken, weg te nemen.

In dat opzicht is de NAVO verenigd, en terwijl de wereld schreeuwt over de noodzaak om mensen te voeden die honger lijden, investeren ze miljarden en miljarden dollars, of euro’s, in een oorlog die alleen zal leiden tot de nederlaag van de imperialisten van de aarde.

Het is de NAVO die de confrontatie aangaat met de Russische Federatie, met het Russische volk, en ook met de internationale gemeenschap, want de internationale gemeenschap juicht niet toe en kijkt niet welwillend naar de manier waarop ze steeds meer investeren in bewapening, steeds meer in middelen om ervoor te zorgen dat het bloed van mensen daar blijft vloeien, over dat hele grondgebied, het grondgebied van Oekraïne en het grondgebied dat aan Rusland toebehoort, dat met bloed vloeit, terwijl die problemen heel goed opgelost zouden kunnen worden door de eerder gemaakte afspraken te erkennen.

Toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan en er overeenkomsten werden gesloten waar grenzen werden afgebakend en waar verkiezingen werden gehouden, waar een president zegevierde in Oekraïne die een vriend van de Vrede was en een vriend van de Russische Federatie, daar lag de weg naar Vrede. En wat deden ze? De staatsgreep vond plaats, ze namen hun toevlucht tot de staatsgreep onder leiding van de nazi’s, want er is een grote nazi-bevolking daar in Oekraïne.

In de Tweede Wereldoorlog vestigden de nazi’s belangrijke bases in Oekraïne en er zijn nog steeds krachten die openlijk het nazisme aanhangen, vertegenwoordigen en verdedigen. Tijdens de staatsgreep waren de nazi’s daar met het beruchte Hitler-hakenkruis, ze droegen het, samen met hun Swastika-vlaggen, en ze dragen het nog steeds.

Deze oorlog is een oorlog die aan de wereld wordt opgedrongen, een oorlog die aan de hele wereld wordt opgedrongen omdat het de mensheid in het algemeen schaadt, natuurlijk direct de volkeren van die regio, en het schaadt ook de volkeren die onderworpen zijn aan de kapitalisten, de imperialisten, het schaadt het Europese volk, het schaadt het volk van de Verenigde Staten.

Ze maken zich voortdurend zorgen in die landen, want in plaats van die miljoenen daar te investeren, gaan ze naar de oorlog, ze investeren ze niet in Europa, waar er hongerige mensen zijn in Europa, ze investeren ze niet om te zorgen voor de duizenden migranten die de Europeanen achterlaten om te sterven. Die miljoenen worden niet geïnvesteerd in de Verenigde Staten, waar ook miljoenen burgers honger lijden, geen huis hebben om in te wonen en onder bruggen moeten leven. Dat wil zeggen, in kapitalistische landen is er veel rijkdom, dat is waar, veel overvloed, maar het is in heel weinig handen.

De meerderheid van deze volkeren lijdt, een groot deel van deze volkeren lijdt, en door deze oorlog lijden deze volkeren nog meer, omdat het ook de wereldgemeenschap raakt, omdat de brandstofprijzen veranderen, de voedselprijzen veranderen, en dus door het veranderen van de voedsel- en brandstofprijzen, dit ook de Europese volkeren raakt, het volk van de Verenigde Staten, alle volkeren van de wereld, iedereen!

Maar we zijn optimistisch, omdat we zien dat, aan de andere kant, van landen met een gevoel van menselijkheid, naties die grootmachten zijn en een gevoel van menselijkheid hebben, integratie is bevorderd, en nu in de BRICS zijn er niet langer slechts vijf landen, Iran is toegetreden, Argentinië is toegetreden, de Arabische Emiraten; Dat wil zeggen, de BRICS zijn niet langer vijf, er zijn er acht en hoeveel andere landen, Ethiopië is ook toegetreden tot de BRICS, met andere woorden, ze zijn gegroeid en anderen kloppen op de deur, ook wij zijn onder hen die op de deur kloppen, want dit is de multipolaire wereld waar mensen samenkomen, van de machtigste landen tot de meest verarmde landen, om hun krachten te bundelen in de strijd voor vrede, tegen honger, in de strijd voor het overleven van de mensheid, in de strijd voor de verdediging van het milieu.

Daar is geen agenda om oorlogen te plannen zoals de NAVO, geleid door de Verenigde Staten, en, ondergeschikt aan de NAVO, natuurlijk de Europese landen, heeft gepland en hun leven aan het plannen is. Maar sommige landen die lid zijn van de Europese Unie zijn het niet eens met de manier waarop deze kwestie wordt behandeld, omdat iedereen erbij inschiet.

Neem tarwe, tarwe is een fundamenteel voedsel voor de wereldbevolking, voor ons, en deze situaties maken de prijs van tarwe duurder. Dus daar zoeken ze naar manieren om afspraken te maken zodat de tarwe die in dat gebied wordt vastgehouden vanwege de oorlog, kan worden vrijgemaakt, ingezet ten voordele van de armen.

Omdat er een eerste overeenkomst was, en het bleek dat de tarwe die daar vandaan kwam, waarvan ze zwoeren dat het naar de armen zou gaan, in handen kwam van de rijke landen die geweldige zaken deden met die tarwe, en slechts een klein deel werd gegeven aan de arme landen; dat wil zeggen, mensen werden rijk van de pijn, van het bloed, van de honger van de volkeren van de wereld.

Geliefde broeders en zusters, geliefde families, geliefde Compañer@s, broeders, zusters, Compañer@s van het Nicaraguaanse Leger, vandaag, 4 september, heeft de Generaal ons herinnerd aan de datum waarop onze Generaal Sandino het Leger ter Verdediging van de Nationale Soevereiniteit oprichtte, vormde, in de strijd tegen de imperialisten van de Aarde, altijd vechtend met Moed, met Waardigheid, met de Moed van onze Helden en Martelaren, die door de Geschiedenis heen de confrontatie met de indringers zijn aangegaan.

En in deze eerste dagen van september, in het jaar 1928, toen onze Generaal Sandino aan het vechten was, drongen drie bommenwerpers van het Amerikaanse leger en drie andere vliegtuigen het Nicaraguaanse luchtruim binnen, dat wil zeggen, zes vliegtuigen om de dood te brengen.

Dat wil zeggen, de Verenigde Staten, die oorlog voerden tegen een volk dat de Verenigde Staten nooit kwaad had gedaan, dachten dat ze met deze vliegtuigen het leger dat de nationale soevereiniteit verdedigde zouden terroriseren en bang maken… Nee! Integendeel, dit gaf meer Moed, meer Dapperheid, meer Waardigheid aan de strijders van het Leger in de Verdediging van de Nationale Soevereiniteit, wat staat voor Moed, Strijdlust, Waardigheid, en dit zijn de Waarden die jullie, geliefde broeders en zusters van het Nicaraguaanse leger, hebben geërfd van het leger van onze Generaal Sandino.

Wij feliciteren de Compañeras en Compañeros die in rang zijn bevorderd. We weten dat al het werk, waarvan dit memorandum een voorbeeld is, een synthese is van alle inspanningen, al het zweet, al het bloed, al de tijd die is besteed, over land, over zee, door de lucht, van de ene plaats naar de andere, altijd klaar om het volk te dienen, het brengt alles samen wat het werk, het zweet en het bloed is van dit heldhaftige leger dat vandaag zijn 44e verjaardag viert.

Eer en hulde aan het Nicaraguaanse leger op zijn 44ste verjaardag!

Eer en hulde aan de helden en martelaren!

Eer en hulde aan de families van de helden en martelaren en aan degenen die in het leger dienen en de heilige plicht vervullen om hun kinderen te begeleiden in de strijd voor vrede en voor het volk!


Gerelaterd (berichten in dit archief):