Bron: Nan McCurdy en Katherine Hoyt 
NicaNotes, 22 september 2022 ~~~

De vorderingen in Nicaragua van voeding, volksgezondheid en gezondheidszorg worden misschien niet erkend in de reguliere media, maar ze zijn wel erkend door internationale organisaties.

Dr. Suzanne Serruya van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) verklaarde in augustus: “Het is heel belangrijk om in gedachten te houden dat niet alle landen een universeel en gratis gezondheidszorgmodel hebben dat in staat is om de resultaten te bereiken die we in Nicaragua waarnemen.[ ….] Deze resultaten zijn alleen mogelijk wanneer de staat als beginsel erkent dat gezondheid een mensenrecht van de bevolking is”.

Nicaragua heeft de ondervoeding van kinderen teruggedrongen en 90% voedselzekerheid bereikt door zijn landbouw- en armoedebestrijdingsprogramma’s. De vertegenwoordiger van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) voor Latijns-Amerika, Alfredo Mayén, merkte op dat “Nicaragua een voorbeeld is van voedsel- en voedingszekerheid, deels dankzij de toepassing van het gebruik van zaadbanken en de toepassing van plantenveredeling voor geheel de gemeenschap.”

Hieronder volgen enkele van de recente vorderingen die Nicaragua heeft gemaakt op het gebied van gezondheid en voeding, toegespitst op het huidige jaar 2022.

In de afgelopen 15 jaar heeft de Sandinistische regering meer dan 500 nieuwe gezondheidseenheden gebouwd, waaronder ziekenhuizen, gezondheidscentra, gezondheidsposten en gespecialiseerde centra, zei Dr. Martha Reyes, hoofd van het Ministerie van Volksgezondheid (MINSA). Reyes herinnerde eraan dat er in 2007 slechts 1.091 gezondheidscentra waren, terwijl dat er nu 1.596 zijn. Sinds 2007 zijn er 24 ziekenhuizen gebouwd; 17 grote gezondheidscentra en 454 gezondheidsposten. Nicaragua heeft ook 81 nieuwe wachthuizen voor moeders gebouwd. “We hebben ook 51 huizen voor mensen met speciale behoeften, om mensen met chronische ziekten te bedienen, 188 klinieken voor natuurgeneeskunde, het nationale cytologiecentrum, drie epidemiologische laboratoria, een klinisch centrum voor mensen met HIV en 33 verschillende projecten waaronder magazijnen, het ambulancecentrum en andere belangrijke structuren.”

In 2006 telde Nicaragua 23.000 gezondheidswerkers, waaronder artsen, verpleegkundigen, technici en ondersteunend personeel. Nu zijn er meer dan 37.500 werknemers, een toename van 63%, meldde minister van Volksgezondheid Reyes. “In 2006 was er een budget van 186 miljoen dollar en nu is dat 509 miljoen dollar; 274% meer om de bevolking goede gezondheidszorg te garanderen,” voegde ze eraan toe. In 2006 gaf MINSA 24,4 miljoen dollar uit aan medische benodigdheden en nu is dat meer dan 160 miljoen dollar, oftewel 556% meer. MINSA organiseert in het hele land gemiddeld 900 gezondheidscentra in afgelegen.

Volgens de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) is Nicaragua, met 89,4% van de bevolking volledig ingeënt tegen COVID-19, het land in Midden-Amerika met het hoogste percentage volledig ingeënte mensen, gevolgd door Costa Rica (81,6%); Panama (71,6%); El Salvador (66,2%); Honduras (54,9%); Guatemala (36,9%).

Tijdens de nationale vaccinatiecampagne hebben medische brigades, mobiele klinieken en de 19 plaatselijke gezondheidsstelsels (SILAIS) meer dan twee miljoen mensen bijgestaan, van baby’s van twee maanden oud tot bejaarden. Tussen 19 april en 8 mei werden bijna twee miljoen doses vaccins toegediend, evenals 1,74 miljoen doses antivirus geneesmiddelen en 783.140 doses vitamine A aan kinderen tussen één en zes jaar oud. De vertegenwoordiger van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Ana Solís Ortega Treasure, verklaarde: “Voor het PAHO is het altijd bevredigend om te zien hoe het personeel van het nationale immunisatieprogramma onvermoeibaar werkt om ervoor te zorgen dat de vaccins tot in de laatste uithoek van het land aankomen. Wij zijn zeer verheugd dat de vaccinatiedoelstelling is gehaald en zelfs overtroffen.”

De directeur van het Latijns-Amerikaanse centrum voor perinatologie (maternale en foetale geneeskunde) van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Dr. Suzanne Jacob Serruya, was onlangs in Nicaragua om gezondheidscentra en ziekenhuizen te bezoeken. Op 19 augustus verklaarde Dr. Serruya dat “het gezondheidszorgmodel in Nicaragua universeel en gratis is en zich over het hele nationale grondgebied uitstrekt. Het is zeer belangrijk om in gedachten te houden dat niet alle landen een universeel en gratis gezondheidszorgmodel hebben waarmee de resultaten kunnen worden bereikt die wij in Nicaragua zien. Deze resultaten zijn alleen mogelijk wanneer de Staat als beginsel erkent dat gezondheid een mensenrecht van de bevolking is.” Zij merkte ook op dat “er in Nicaragua drie fundamentele onderdelen van het gezondheidszorgstelsel zijn die niet alleen van PAHO maar ook van andere landen erkenning verdienen: De medische brigades die een directe toegang tussen de gemeenschap en de gezondheidszorg garanderen, zelfs in de meest afgelegen plaatsen van het land; de kraamklinieken, die de moeder- en kindersterfte radicaal hebben teruggedrongen; en de nationale noodcode die voorschrijft dat de hele medische hiërarchie op de hoogte moet worden gebracht wanneer er sprake is van een noodsituatie op het gebied van de gezondheid van moeders. Al deze strategieën komen samen en creëren een gezondheidszorgsysteem dat alomvattend, gezins- en gemeenschapsgericht en succesvol is en de hele bevolking ten goede komt.”

De regering heeft de moedersterfte tussen 2006 en 2021 teruggebracht van 92,8 tot 31,6 sterfgevallen per 100.000 geboortes, een daling van 66%. Het aantal kraamklinieken met opgeleide verloskundigen is gestegen van 50 naar 181.

In het Bertha Calderón Women’s Hospital in Managua wordt de eerste “slimme” maternale-foetale operatiekamer in de Centraal-Amerikaanse regio gebouwd, met een investering van ongeveer 3 miljoen dollar om operaties in de baarmoeder van de moeder te kunnen blijven uitvoeren. Dr. Carolina Dávila, presidentieel adviseur van SILAIS Managua, benadrukte dat de werkzaamheden ook de installatie omvatten van vier “slimme” schermen, een ruimte waar andere artsen de operatie kunnen volgen, en dat er ook communicatie mogelijk zal zijn met de neonatale zone en de laboratoria van het ziekenhuis. Ongeveer 15.000 vrouwen zullen profiteren van het megaproject. De bouw van de eerste “slimme” operatiekamer zal het mogelijk maken om tot 10 soorten specialisten te trainen met operaties in real time. “Momenteel voeren we 15 soorten operaties gratis uit, waarvan de meest voorkomende voor hydrocefalie, longveranderingen, afwijkingen aan de wervelkolom en de buikwand en, het meest frequent, placentascheiding bij tweelingzwangerschappen, met 22 procedures.” Elke operatie kost ongeveer 25.000 dollar, naast 12.000 dollar aan ziekenhuiskosten; in Nicaragua is de operatie echter volledig gratis.

Nicaragua heeft tot nu toe in 2022 3.700 gevallen van malaria geregistreerd, een vermindering van 57% ten opzichte van dezelfde periode in 2021, toen meer dan 10.000 gevallen werden geregistreerd. Tijdens het Zesde Internationale Congres over Malaria legde Dr. Carlos Saenz uit dat de vermindering te danken is aan de strategieën die worden bevorderd via het Family and Community Health Model waarin een reeks acties zijn ontwikkeld om malaria terug te dringen. Saenz vermeldde ook dat de autoriteiten van Nicaragua, Honduras en Costa Rica een multilaterale overeenkomst hebben ondertekend met als doel grensoverschrijdende coördinatieacties uit te voeren om malaria in deze gebieden uit te roeien.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft gemeld dat de bouw van het regionale ziekenhuis “Nuevo Amanecer” in Bilwi, in de autonome regio Noord-Caribisch gebied, voor 46% is voltooid en in 2023 volledig operationeel zal zijn, wat 600.000 inwoners ten goede zal komen. Het project kost 82 miljoen dollar en wordt gefinancierd uit de algemene begroting met steun van de Centraal-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie.

Het gerenoveerde Francisco José Gómez Urcuyo Nationaal Dermatologisch Centrum in Managua werd op 1 september ingehuldigd. De investering van 2,81 miljoen dollar omvat de rehabilitatie, uitbreiding en uitrusting van de spoedeisende hulp, polikliniek, apotheek en laboratorium, waarvan patiënten in het hele land profiteren. Foto’s: https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/centro-nacional-de-dermatologia-cuenta-con-nuevas-instalaciones/

De vertegenwoordiger van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) voor Midden-Amerika, Alfredo Mayén, verklaarde dat “Nicaragua een voorbeeld is van voedsel- en voedingszekerheid, mede dankzij de toepassing van beste praktijken in gemeenschapszaadbanken en de uitvoering van participatieve strategieën voor plantenveredeling.” Gloria Sandoval van het Mexicaanse Agentschap voor Internationale Samenwerking merkte op dat “wij met genoegen de regering van Nicaragua steunen bij de uitvoering van projecten en strategieën die de voedselsystemen blijven versterken en de productieprocessen van de landbouwers duurzamer maken.”

De vertegenwoordiger van het Wereldvoedselprogramma (WFP) in Nicaragua, Giorgia Testolín, heeft gewezen op het schoolmaaltijdprogramma van de regering: “Het emblematische schoolmaaltijdprogramma is een belangrijke investering in de nieuwe generaties.” Testolín zei dat zij verheugd was te zien dat ook “in het nationale plan voor armoedebestrijding de noordelijke Caribische kust goed uit de verf komt als een regio van aandacht, investeringen en programma’s…. Zij zei dat het WFP de duurzame voedselsystemen van de regering, het hele thema van geïntegreerd risicobeheer en de aanpassing aan de klimaatverandering ondersteunt. Ook kleine producenten en coöperaties worden ondersteund.

In een interview op televisiezender TN8 op 26 juli ging minister van Landbouw Isidro Rivera in op de gestage vooruitgang van de voedselzekerheid in termen van productiviteit, efficiëntie en beleid ter ondersteuning van kleine en middelgrote producenten. Hij verklaarde: “Voedselzekerheid en -soevereiniteit zijn inderdaad erg belangrijk; voedsel voor iedereen in Nicaragua is erg belangrijk. In de jaren 2005-2006 werd niet al het voedsel in het land geproduceerd, zelfs niet het basisvoedselpakket. Maar in 2007 heeft president Daniel Ortega de leiding genomen om de productieve matrix te transformeren en van Nicaragua een voedselproducerend land te maken dat zichzelf kan onderhouden en dat ook bijdraagt aan de voedselzekerheid van andere landen.” Hij voegde eraan toe: “Gelukkig kunnen we nu gemakkelijk zeggen dat we voor 90% zelfvoorzienend zijn op voedselgebied. We importeren nog steeds 1,5 miljoen honderd kilo rijst, terwijl onze huidige productie zes miljoen honderd kilo bedraagt. De nationale rijstconsumptie bedraagt 7,5 miljoen. In nog één landbouwcyclus zullen we alle rijst produceren die we consumeren.”

Het jaarlijkse voedselonderzoek werd in maart uitgevoerd om de voeding van kinderen van geboorte tot 14 jaar op het platteland en in de stad te bestuderen. Bij het onderzoek werden 1,5 miljoen jongens en meisjes ondervraagd en werd vastgesteld dat bij kinderen van 0 tot 6 jaar de acute ondervoeding met 2,3% is gedaald en de chronische ondervoeding met 8,6%. Bij kinderen van 6 tot 14 jaar daalde de acute ondervoeding met 11% en de chronische ondervoeding met 16,5%. Op basis van deze gegevens zullen programma’s als Zero Hunger, Family Gardens, School Lunches en Food Production Packages worden versterkt om ondervoeding uit te roeien.

De Sandinistische regering heeft via ENACAL sinds 2007 miljoenen dollars geïnvesteerd in drinkbaar water en sanitaire riolering en start vóór 2026 nog eens 23 projecten die de levenskwaliteit van duizenden Nicaraguanen verbeteren, vertelde de uitvoerend voorzitter van ENACAL, Ervin Barreda, aan INFORME PASTRAN. Hij merkte op dat, in tegenstelling tot het voornemen van de neoliberale regeringen (in Nicaragua) tussen 1990 en 2006 om de drinkwatervoorziening te privatiseren, de Sandinistische regering met een vastberaden politieke wil de financiering rond heeft gekregen om meer water van betere kwaliteit naar de huizen te brengen en adequate sanitaire voorzieningen te creëren. Tussen 2006 en 2021 is 979,2 miljoen dollar geïnvesteerd in projecten. Momenteel hebben we nog een portefeuille van 388,5 miljoen dollar in uitvoering voor de periode 2022-2026. “We halen en overtreffen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Van 2006 tot 2021 bereikten we 93% van de bevolking met drinkwater. En met de politieke wil van deze regering, die hlp aan de armen en de vermindering van de armoede als prioriteit heeft, zullen we in 2026 98% van de gezinnen met drinkwater en 80% van de bevolking met sanitaire riolering voorzien.”

Topfoto: Kinderen in het departement Río San Juan tonen het fruit en de groenten die zij in hun schooltuin hebben geoogst en die het maaltijdprogramma van hun school zullen aanvullen. (Foto: Radio La Primerisima)