Bron: Nan McCurdy en Katherine Hoyt, NicaNotes, 
AFGJ.org 8 september 2022 ~~~

De internationale main-stream media vermelden zelden op goed nieuws uit Nicaragua, over de prestaties in het terugdringen van armoede, en moeder- en kindersterfte, of over de uitbreiding van de gezondheidszorg, onderwijs, elektrificatie, water en riolering, hernieuwbare energie, en wegen. In een onlangs op de webpagina van het “Center for Strategic and International Studies” gepubliceerd artikel wordt echter toegegeven dat Nicaragua op economisch gebied grote vooruitgang heeft geboekt en, ondanks de sancties van de VS, “betrekkelijk goed uit Covid-19 crisis is gekomen” en ervoor heeft gezorgd dat de Nicaraguanen in hun eigen voedsel kunnen voorzien.

In het artikel wordt opgemerkt dat de Nicaraguaanse economie in 2021 met 10,1% is gegroeid en dat de buitenlandse investeringen van 2020 tot 2021 met 39% zijn toegenomen, met name in de energiesector en de mijnbouw. De auteur wees op de voortdurende financiële steun van de Midden-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie voor onder meer infrastructuur en brandstofsubsidies. Om onze lezers meer details over deze verwezenlijkingen te geven, hebben wij een overzicht samengesteld van het financiële nieuws van januari tot september van dit jaar.

Nicaragua en de CABEI voeren momenteel 33 projecten uit voor een totaalbedrag van meer dan 2,5 miljard dollar voor infrastructuur, milieubescherming en armoedebestrijding.

Dit zijn enkele van de belangrijkste leningen die Nicaragua tot dusver in 2022 heeft afgesloten:

Op 23 juni 2022 keurde de Wereldbank een lening van 116 miljoen dollar aan Nicaragua goed ter ondersteuning van het Covid-preventieplan. Vanwege de sancties van de VS had de Wereldbank al enige tijd geen leningen meer verstrekt aan Nicaragua. Bankvertegenwoordiger Kinnon Scott verklaarde dat “de lening pas de tweede lening van de bank is sinds het begin van de pandemie in 2020. De Bank erkent de vooruitgang die is geboekt in het stelsel van volksgezondheid en haar inspanningen om essentiële medische zorg voor alle Nicaraguanen te garanderen.” (Nicaragua Nieuws, 24 juni 2022)

De Wereldbank feliciteerde Nicaragua ook met het uitstekende projectbeheer tijdens haar voorjaarsbijeenkomst van 2022. Julio Jaramillo, vice-president van de Wereldbank, verklaarde: “De Wereldbank wil Nicaragua feliciteren met het uitstekende beheer van zijn projecten, een erkenning hiervan is dat het land het hoogste uitbetalingspercentage van de Wereldbank in Midden-Amerika blijft behalen.” [Dit ondanks sancties en het feit dat de VS tegen de meeste leningen stemden] (Nicaragua News, 25 april, 2020).

Gelukkig erkent de Midden-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie (CABEI) tot op heden de uitstekende projectpannen van Nicaragua volledig en is zij gul geweest met leningen. Onlangs bouwde zij een van haar belangrijkste Midden-Amerikaanse kantoren in Managua.

De voorzitter van CABEI, Dante Mossi, merkte op dat “Nicaragua, als een van de stichtende leden van CABEI en met een perfecte uitvoeringsgraad van zijn projecten, altijd kan rekenen op de steun van de bank voor de uitvoering van sociale investeringsprogramma’s om armoede en ongelijkheid uit te roeien en de effecten van klimaatverandering te verzachten, waardoor de levenskwaliteit voor alle Nicaraguanen wordt verbeterd”. Nicaragua en CABEI voeren momenteel 33 projecten uit voor een totaal van meer dan 2,5 miljard dollar voor infrastructuur, milieubescherming en armoedebestrijding, waaronder de bouw van nieuwe ziekenhuizen, wegen, elektriciteitsdekking, goedkope huisvesting, evenals water- en sanitaire voorzieningen. (Nicaragua Nieuws, 27 jan. 2022)

Mossi zei dat “Nicaragua op een uitstekende manier haar gevarieerde projecten uitvoert, zoals wegen, waarbij hij opmerkte dat “vandaag degelijke wegen het Caribisch gebied met de Stille Oceaan verbinden.” Hij voegde eraan toe dat “Nicaragua het land is met de beste wegen en bezig is dat netwerk uit te breiden.” Hij zei ook dat Nicaragua moderne ziekenhuizen heeft: “In feite komen mensen uit andere landen om te zien hoe deze ziekenhuizen worden gebouwd en beheerd.” De ziekenhuizen worden efficiënt gerund, merkte hij op: “Als een röntgenapparaat kapot is, wordt het snel vervangen of gerepareerd en het publiek blijft geholpen worden.” (Radio La Primerisima, 19 mei 2022; Informe Pastran, 16 mei 2022)

Onlangs werd een nieuwe lening met CABEI goedgekeurd voor 383 miljoen dollar om de weguitbreiding te financieren en deze zal worden uitgevoerd door het ministerie van Transport. Dit zal de levenskwaliteit van meer dan een half miljoen Nicaraguanen in negen gemeenten in de Stille Oceaan en twee in de Autonome Regio’s verbeteren door de aanleg van 185 kilometer aan wegen. CABEI verleent momenteel bijstand met leningen voor acht wegen, waarvan meer dan 2,3 miljoen mensen profiteren. Zo keurde CABEI een lening van 58,7 miljoen dollar goed voor de heraanleg van 60 kilometer van de snelweg Muy Muy-Matiguás-Río Blanco tussen het departement Matagalpa en de noordelijke Caribische kust. (Radio La Primerisima, 18 mei 2022)

In juni 2022 hebben de CABEI en Nicaragua een contract gesloten voor een lening van 200 miljoen dollar om de stijging van de brandstofprijzen te helpen opvangen. In 2022 heeft de regering alle stijgingen van de kosten voor benzine, diesel, gas en elektriciteit gedekt, waardoor het effect van de hoge prijzen op de producenten en de eindverbruikers wordt verzacht. (Nicaragua Nieuws, 23 juni 2022)

Op 6 juli kondigden de Banco Avanz en de CABEI de verlenging aan van de globale kredietlijn voor 8 miljoen US$ ter ondersteuning van de economische reactivering van 223 kleine en middelgrote ondernemingen in de productieve, commerciële en dienstensectoren die door de pandemie zijn getroffen. Deze kredietlijn maakt deel uit van het programma voor financiële steun en technische bijstand aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) in Nicaragua, dat sinds september 2020 wordt uitgevoerd. (Nicaragua Nieuws, 7 juli 2022)

Ter ondersteuning van het beheer van de centrale banken van de landen die lid zijn van de CABEI, heeft de instelling de uitbreiding van haar kredietprogramma goedgekeurd van 200 miljoen dollar tot 500 miljoen dollar voor elk in aanmerking komend land. Deze verhoging zal de centrale banken in staat stellen het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden en hun liquiditeitspositie te versterken, en zal bijdragen tot de instandhouding van de waarde van hun nationale munteenheden en de stabiliteit van hun financiële systemen. (Radio La Primerisima, 17 augustus 2022)

CABEI kondigde op 1 september aan dat Nicaragua een voorschot van 6,4 miljoen dollar heeft betaald dat overeenkomt met de derde van acht kapitaalschijven van de inschrijving van 20.400 Serie “A” in het kader van CABEI’s VIII Algemene Kapitaalverhoging. Dante Mossi, Uitvoerend Voorzitter van CABEI, verklaarde dat “Nicaragua een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande partner van de Bank is en blijk heeft gegeven van zijn inzet om het financiële en krediet politiek van de Instelling te versterken, waardoor de rol die zij speelt te midden van de huidige economische context waarmee de Centraal-Amerikaanse regio wordt geconfronteerd, wordt geconsolideerd”. De regering van Nicaragua en de CABEI stellen momenteel een projectportefeuille samen van in totaal meer dan 1,8 miljard dollar. (Nicaragua Nieuws, 2 september 2022)

Om de deelname van de particuliere bedrijfssector aan de ontwikkeling van de economieën van de landen die deel uitmaken van het Centraal-Amerikaans Integratiestelsel (SICA) mogelijk te maken, heeft de CABEI in augustus 2022 het Speciaal Fonds voor Directe Buitenlandse Investeringen in het leven geroepen met een beschikbaarheid van maximaal 200 miljoen dollar. Bankpresident Mossi verklaarde dat “met de oprichting van het Fonds de rol van CABEI als regionale bank en brug naar de wereld wordt bekrachtigd. Het doel is investeringen van de particuliere sector in de aangesloten landen aan te moedigen en te vergemakkelijken door potentiële investeerders te helpen de barrières te overwinnen die door regelgevende instanties van lokale banken zijn opgeworpen en die de toegang tot financiering belemmeren.”

Financiële stabiliteit

Het financiële ratingbureau Moody’s maakte bekend dat Nicaragua financieel betrouwbaar is, omwille van de kracht van de economie. Het rapport benadrukt dat “de economie zich snel heeft hersteld en in 2021 een bbp-groei van 10,3% registreerde, dankzij een strikte begrotingsdiscipline en een historische groei van de export en directe buitenlandse investeringen.” (Nicaragua News, 4 april 2022).

De Centrale Bank publiceerde in juni haar “Rapport over het eerste kwartaal van het bruto binnenlands product”, waarin stond dat het BBP van Nicaragua in het eerste kwartaal van 2022 een groei van 5,8% registreerde. De economische sectoren met de grootste bijdrage aan de groei van het BBP waren hotels en restaurants (20,9%), mijnbouw (13%), elektriciteit (11,7%), handel (9,6%), visserij en aquacultuur (6,5%), en industrie (6,2%). (Nicaragua Nieuws, 13 juni 2022)

De Centrale Bank heeft het verslag over de buitenlandse schuld voor het eerste kwartaal van 2022 gepresenteerd. De totale buitenlandse schuld bedroeg tussen januari en maart van dit jaar 14,5 miljard dollar, een groei van 0,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de totale buitenlandse schuld kwam 54,4% overeen met de overheidssector en 45,6% met de particuliere sector. (Nicaragua Nieuws, 28 juli 2002. (…)

Uitvoer

Het Nicaragua Export Processing Center (CETREX) meldde dat de export in totaal US$1,87 miljard bedroeg van januari tot juni 2022, een stijging van 20,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. CETREX-directeur Xiomara Mena zei dat de producten met de grootste vraag op de internationale markt tijdens de periode waren: premium koffie – US$503 miljoen; goud – US$494 miljoen; rundvlees – US$357 miljoen; suiker – US$90 miljoen; bonen – US$66 miljoen; pinda’s – US$59 miljoen. (Nicaragua Nieuws, 8 juli 2022)

Minimumloon

Op 1 maart is een verhoging van het minimumloon met 7% voor de verschillende economische sectoren in werking getreden. Over deze verhoging is onderhandeld tussen regeringsvertegenwoordigers, werkgevers en vakbondsvertegenwoordigers. Het minimumloon wordt elk jaar aangepast aan de economische groei en de gecumuleerde inflatie, alsook aan de wetten van het land. https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/reajustan-7-el-salario-minimo/ (Radio La Primerisima, 3 feb. 2022)

Werkloosheid en inflatie

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) presenteerde haar rapport over werkloosheid, getiteld “2021 Labor Overview, Latin America and the Caribbean”, waarin staat dat Nicaragua met 4,8% het op één na laagste werkloosheidspercentage in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied had in 2021, alleen overtroffen door Mexico met 4,3%. (Nicaragua News, 3 feb. 2022)

In augustus presenteerde de Bank van Guatemala haar “Enquête naar de economische verwachtingen van het panel van particuliere analisten” voor de periode juni 2022. In het verslag staat dat Nicaragua en Panama, elk met een gecumuleerd inflatiecijfer van 5,2% vanaf juni 2022, de laagste inflatiecijfers in de Centraal-Amerikaanse regio hebben, gevolgd door El Salvador (7,76%); de Dominicaanse Republiek (9,48%); Costa Rica (10,1%); en Honduras (10,22%). (Nicaragua Nieuws, 10 augustus 2022)

Coöperaties

Het aantal coöperaties is in Nicaragua verdrievoudigd van 1.722 in 2007 tot 6.010 in 2021. Ongeveer 500 staan onder leiding van vrouwen. Het Creative Economy Model van de regering versterkt de coöperatieve organisatie in alle economische sectoren om voedselzekerheid en economische soevereiniteit te garanderen. (Nicaragua Nieuws, 22 feb. 2022)

Nieuw kredietprogramma voor kleine producenten

De regering heeft officieel het innovatieve Adelante-programma aangekondigd dat leningen zal verstrekken aan duizenden kleine en middelgrote producenten, met een initieel fonds van 80 miljoen dollar. Minister van Financiën Iván Acosta verklaarde: “Het is een zeer relevant programma voor de productie, de ontwikkeling van kleine bedrijven en ondernemerschap. Het zal een impact hebben op de volkseconomie. Het is het bewijs van onze voortdurende inspanning om krediet te verstrekken aan duizenden kleine producenten die bijdragen aan de ontwikkeling.” Hij voegde eraan toe: “Deze sectoren garanderen een betere inkomensverdeling, toegang tot productie, markten en financiering.” Vervolgens legde hij uit: “Sinds 2007 hebben we miljoenen dollars gemobiliseerd die een impact hebben gehad op productie, handel en consumptie met goede resultaten.” Het Adelante-programma zal een portefeuille hebben van maximaal 80 miljoen dollar voor onder meer landbouw, veeteelt, bosbouw, visserij en aquacultuur, verwerkende industrie, agro-industrie, handel, hotels en restaurants, vervoer en communicatie. (Informe Pastran, 17 augustus 2022)

Korte berichten

Door Nan McCurdy

Nicaragua eerste in Centraal-Amerika in Covid-crisis aanpak

De officiële webpagina van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie merkten op dat Nicaragua op de eerste plaats staat in Covid-vaccinatie in Centraal-Amerika met 84,9 procent van de bevolking gevaccineerd. De organisaties gaven ook aan dat Nicaragua op de zesde plaats staat in de wereld. Deze prestatie is mogelijk dankzij de strategieën die door de regering worden bevorderd en die eens te meer de doeltreffendheid aantonen van het gezondheidsmodel voor gezinnen en gemeenschappen, met onder andere permanente vaccinatie, huis-aan-huisbezoeken en mobiele brigades. Zie gegevens: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations (Radio La Primerisima, 4 sept. 2022)

UNAN-Managua reikt eredoctoraat uit aan Brian Willson

Ter herdenking van de 35e verjaardag van Brian Willson’s daad van heldendom en solidariteit met het volk van Nicaragua, heeft de Universiteitsraad van de Nationale Autonome Universiteit van Nicaragua (UNAN) – Managua hem de eredoctorstitel “Doctor Honoris Causa in Humanities” toegekend. Rector Ramona Rodriguez zei dat Willson, die zijn benen verloor en ernstige verwondingen opliep toen hij op 1 september 1987 een trein probeerde tegen te houden die geladen was met wapens bestemd voor de contrarevolutie in Nicaragua, aan alle voorwaarden voldoet om een dergelijke erkenning te ontvangen. “Uw voorbeeld is een aanmoediging. In het onderwijs moeten wij blijven bijdragen aan de opbouw van een cultuur van vrede, gebaseerd op liefde, eerbiediging van de mensenrechten en zelfbeschikking van de volkeren.” Brian Willson drong er bij de burgers op aan om de Sandinistische Revolutie te verdedigen tegen de aanvallen van de regering van de Verenigde Staten. “Uw revolutie is uniek. Ik kan jullie niet vertellen hoeveel jullie revolutie mij geholpen heeft in mijn eigen revolutie. Daarom wil ik iedereen bedanken voor de hulde en het doctoraat.” Toespraak in het Spaans: https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/la-revolucion-de-ustedes-vale-la-pena-defender-brian-wilson/ (Radio La Primerisima, 1 sept. 2022)

Hervorming van de wet om het gebruik van kwik in de minbouw uit te bannen

De Nationale Assemblee heeft een hervorming van de Mijnbouwwet goedgekeurd die voorziet in de oprichting van een fonds dat activiteiten zal financieren en uitvoeren om artisanale, kleinschalige mijnbouw te organiseren, waarbij adequate compensatie en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders worden gegarandeerd. Het fonds zal ook werken aan de uitroeiing van het gebruik van kwik in ambachtelijke verwerkingsprocessen en zorgen voor het behoud, de instandhouding en de rationele mijnexploitatie door toezicht op concessies om vast te stellen of bedrijven zich houden aan de regelgeving inzake degelijke milieupraktijken, sociale verantwoordelijkheid van bedrijven in de gemeenschappen waarin zij opereren. Ze kondigde ook een inspecties aan met betrekking tot de uitvoer van mineralen door pandjeshuizen en handelaren in edele metalen om illegale handelsactiviteiten uit te roeien. (Nicaragua Nieuws, 1 sept. 2022)

Meer dan 400.000 identiteitskaarten voor kiezers uitgegeven in 2022

De Hoge Kiesraad (CSE) bracht 29 augustus een rapport uit over het identificatie van burgers in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 6 november. In het verslag staat dat tussen 03 januari en 26 augustus van dit jaar 417.541 identiteitskaarten zijn uitgegeven. (Nicaragua Nieuws, 29 augustus 2022)

De “Alliantie” (onder leiding van FSLN) registreert de kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen

De door het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront geleide Alliantie heeft haar voorlopige kandidaten voor de burgemeesters-, vice-burgemeesters- en gemeenteraadszetels voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 november geregistreerd. De kandidaat voor het burgemeesterschap in Managua, Reina Rueda, verklaarde dat de FSLN-alliantie zich inzet voor de continuïteit van programma’s die de bevolking ten goede komen. De inzet van de Verenigde Alliantie Nicaragua Triomf is om door te gaan met het herstel van rechten door middel van het beleid dat door de regering wordt bevorderd in de strijd tegen armoede, zei Rueda na de registratie bij de Hoge Kiesraad. De Alliantie heeft 5.770 kandidaten voor raadsleden en 306 kandidaten voor burgemeester en vice-burgemeester in de 153 gemeenten van Nicaragua. In Managua is de kandidaat voor het vice-burgemeesterschap Enrique Armas Rosales. De lijst van kandidaten voor de verschillende functies werd ontvangen door Julio Acuña, directeur politieke partijen van de Hoge Kiesraad (CSE). De Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) “Verenigd Nicaragua Triomfeert” bestaat uit 15 partijen en bewegingen, waaronder de Partido Liberal Nacionalista (PLN), Partido Unidad Cristiana (PUC), Partido Alternativa por el Cambio (AC), Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Partido Indígena Multiétnico (PIM), Partido Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya (Myatamaran), Partido Autónomo Liberal (PAL), Partido Movimiento Indígena Progresista de la Moskitia (Moskitia Pawanka), Alianza de Resistencia Nicaragüense (Arnic), Movimiento Evangélico en la Convergencia, Movimiento Indígena de la Costa Caribe, Movimiento de Liberales Constitucionalistas de Convergencia en Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI) en het FSLN. https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/fsln-inscribe-candidatos-para-elecciones-municipales/ (Radio La Primerisima, 6 sept. 2022)

Recordhoeveelheid geldtransacties

De Centrale Bank meldde dat de overmakingen in juli in totaal US$274,4 miljoen bedroegen, 55,4% meer dan in dezelfde maand van 2021 (US$176,6 miljoen). De cumulatieve overmakingen bedroegen in totaal US$1,67 miljard, wat vergeleken met de overmakingen in dezelfde periode van 2021 (US$1,21 miljard) een groei van 38,4% betekent. De belangrijkste landen van herkomst van de overmakingen in juli waren: de Verenigde Staten met (78,2%), Spanje (8,1%), Costa Rica (7,7%), Panama (1,7%) en Canada (1,1%), die samen goed zijn voor 96,8% van het totaal ontvangen. (Radio La Primerisima, 30 augustus 2022)

De katholieke kerk van Granada verdedigt verkrachter-priester

Het ministerie van het Gezin (MIFAM) heeft de verklaringen van de katholieke kerk van Granada scherp veroordeeld, die pater José Leonardo Urbina verdedigde, die tot 49 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens verkrachting van een 12-jarig meisje. MIFAM benadrukte de herhaalde uitspraken van paus Franciscus tegen straffeloosheid voor priesters die misdaden tegen de menselijke waardigheid begaan. “Wij beschouwen de bisschop en het bisdom Granada tegen de pastorale waarden van paus Franciscus handelen. De Heilige Vader eist de vervolging van de duizenden priesters en zelfs bisschoppen die misdaden plegen tegen jongens en meisjes, wegens pedofilie.” Naar aanleiding van de verklaringen van de katholieke kerk van Granada eiste het ministerie van het gezin gerechtigheid voor de slachtoffers van seksueel misbruik. (Radio La Primerisima, 5 sept. 2022)

Akkoord over de verbetering van scholen voor buitengewoon onderwijs

Het Ministerie van Onderwijs en de People’s Republic of China Foundation for Peace and Development hebben een “Samenwerkingsovereenkomst voor schoolvernieuwing in het bijzonder onderwijs van Nicaragua” ondertekend. De overeenkomst omvat de rehabilitatie, uitbreiding en uitrusting van 25 scholen voor buitengewoon onderwijs, alsmede de uitvoering van innovatieve methodes en strategieën die het recht van alle kinderen op inclusief onderwijs van goede kwaliteit waarborgen. (Nicaragua Nieuws, 31 augustus 2022)

Centrum voor dermatologie ingehuldigd

Het gemoderniseerde “Francisco José Gómez Urcuyo” Nationaal Centrum voor Dermatologie in Managua werd ingehuldigd op 1 september. De investering van 2,81 miljoen dollar omvat de renovatie, uitbreiding en uitrusting van de spoedafdeling, polikliniek, apotheek en laboratorium, waar patiënten in het hele land baat bij hebben. De financiering van het project is afkomstig uit de algemene begroting en maakt deel uit van het gezondheidsmodel voor gezinnen en gemeenschappen dat de regering ten uitvoer legt. Foto’s: https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/centro-nacional-de-dermatologia-cuenta-con-nuevas-instalaciones/ (Nicaragua News, 1 sept. 2022)

Nicaragua heeft nu 150 brandweerkazernes

De regering heeft een nieuwe brandweerkazerne ingehuldigd in Santa Teresa in het departement Carazo. Commandant Lenin Quiroz, adjunct-directeur van de verenigde brandweerkorpsen, zei dat dit de 150e brandweerkazerne is die dankzij het beleid van de Nicaraguaanse autoriteiten wordt ingehuldigd. Hij voegde eraan toe dat de kazerne 11 brandweerlieden en twee hulpverleningsvoertuigen telt, die de veiligheid, rust en gemoedsrust van de bevolking zullen garanderen. Zij beschikken over opgeleid en gekwalificeerd personeel om de verschillende noodsituaties waar de burgers om vragen, zoals preventie, aandacht voor verkeersongevallen, overbrenging van patiënten, redding van mensen en het blussen van branden in huizen en bedrijven van de gemeente, bij te wonen. (Radio La Primerisima, 6 sept. 2022) (…)

Commissie Nicaragua-Rusland komt bijeen in Vladivostok

Vertegenwoordigers van de regeringen van Nicaragua en Rusland hielden op 6 sept. een bijeenkomst om de voortgang te bespreken van de programma’s die worden ontwikkeld in strategische sectoren zoals voedselzekerheid, gezondheid, agribusiness, transport, energie, bankwezen, media, investeringen en handel in het algemeen. De bijeenkomst van de covoorzitters van de Gemengde Intergouvernementele Commissie Rusland/Nicaragua voor handelsuitwisseling en technisch-wetenschappelijke samenwerking werd gehouden in het kader van het Oostelijk Economisch Forum in Vladivostok, Rusland. Rusland en Nicaragua herhaalden de bijzondere aandacht die president Poetin, president Ortega en vice-president Murillo aan de bilaterale samenwerking schenken. Deelnemers uit Nicaragua waren onder meer Iván Acosta, minister van Financiën en medevoorzitter van de Gemengde Commissie Rusland/Nicaragua; Laureano Ortega Murillo, presidentieel adviseur en speciaal vertegenwoordiger van de president voor zaken met Rusland; Alba Torres, ambassadeur in Rusland; en Claudio Arana, minister-adviseur van de Nicaraguaanse ambassade in Rusland. (Radio La Primerisima), 6 sept. 2022

Topfoto: Nicaragua en CABEI voeren momenteel 33 projecten uit voor een totaalbedrag van meer dan 2,5 miljard dollar voor produktieve infrastructuur, milieubescherming en armoedebestrijding.