Bron: telesur 21 juli 2021 
met redactionele toevoeging~~~

De onlusten in Cuba werden gekenmerkt door ongekend geweld en vandalisme, waarbij het leven van honderden Cubanen in gevaar werd gebracht, waaronder dat van vreedzame demonstranten en revolutionairen die als reactie de straat op gingen.

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Parilla onthulde woensdag een Amerikaanse campagne om leden van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) onder druk te zetten om een gezamenlijke verklaring te ondertekenen waarin de arrestaties tijdens de protesten van 11 juli worden veroordeeld.

Na de protesten heeft de Cubaanse regering de deelname van Amerikaanse organisaties aan de ongeregeldheden aangetoond, alsook de medewerking van Twitter die bots in staat stelde de hashtag #SOSCuba tot een wereldwijde trend te maken. De hashtag hielp de oppositie te mobiliseren om een militaire interventie te eisen, alsook om nadien nepnieuws te verspreiden. Tot nu toe heeft de VS nog niet gereageerd op deze beschuldigingen.

De onlusten in Cuba werden gekenmerkt door ongekend geweld en vandalisme, waardoor het leven van honderden Cubanen in gevaar kwam, waaronder dat van vreedzame demonstranten en revolutionairen die als reactie de straat op gingen.

De mainstream media hebben echter geprobeerd de protesten als vreedzaam te bestempelen om het verhaal te legitimeren dat de Cubaanse regering, die het recht om vreedzaam te demonstreren wel toestaat, degenen die de revolutie niet steunen, onderdrukte.

In een uitdaging aan het adres van de Amerikaanse autoriteiten heeft de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken via Twitter aan de kaak gesteld dat “het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS brutale druk uitoefent op de regeringen van een groep OAS-landen en hen dwingt zich bij deze verklaring aan te sluiten of een soortgelijke verklaring af te leggen”. Ook riep de ambtenaar de minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken op om “de authenticiteit van deze tekst te erkennen of te ontkennen.”

De tekst van de brief van de VS aan de deelstaten van de OAS luidt:

GEZAMENLIJKE VERKLARING OVER CUBA

Wij, de ministers van Buitenlandse Zaken van veroordelen de massale arrestaties en detenties van demonstranten in Cuba en roepen de regering op de rechten en vrijheden van het Cubaanse volk te eerbiedigen en vrije informatie aan alle Cubanen.

Op 11 juli hebben duizenden Cubanen deelgenomen aan vreedzame demonstraties in het land om te protesteren tegen de verslechtering van de levensomstandigheden en een verandering te eisen.

Zij oefenden de universele vrijheid van meningsuiting en vergadering, een recht dat verankerd is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Amerikaanse Conventie voor Rechten, het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Wij dringen er bij de Cubaanse regering op aan de wettelijk gewaarborgde rechten en de vrijheid van het Cubaanse volk te eerbiedigen zonder bang te hoeven zijn voor arrestaties of detenties.

Wij dringen er bij de Cubaanse regering op aan de gevangenen vrij te laten die de uitoefening van het recht op vreedzaam protest.

Wij eisen persvrijheid en volledig herstel van de toegang tot internet, waardoor economieën en samenlevingen kunnen bloeien.

Wij dringen er bij de Cubaanse regering op aan te luisteren naar de stemmen en eisen van het Cubaanse volk te horen.

De internationale gemeenschap zal niet verslappen in haar steun aan het Cubaanse volk en degenen die opkomen voor de fundamentele vrijheden die alle die alle volkeren verdienen.


Opmerking van Redaktie openbaararchief:

Een vergelijkbare pressie op Europese deelstaten is vanuit het EU-parlement reeds in gang gezet. Het Venezolaans/Spaanse EU-parlementslid Leopoldo Lopez Gil, veroordeeld couppleger van de staatsgreep in 2002 tegen Hugo Chavez, en vader van de huidige couppleger Leopoldo Lopez jr, heeft onmiddellijk tijdens de opgezette kleurenrevolutie om reacties van de EU gevraagd.

De tekst van zijn brief luidt:

Op 11 juli 2021 weerklonken kreten als “Vrijheid!” tijdens de grootste demonstratie van Cubanen tegen het communistische regime sinds decennia, die werd uitgelokt door de zeer ernstige economische, gezondheids- en sociale situatie.

Uren later hield president Diaz-Canel een toespraak waarin hij opdracht gaf gevechtsposten in te nemen en revolutionairen en aanhangers van het regime opriep de straat op te gaan.

Later werden de straten bezet door speciale troepen en politieagenten in uniform om te proberen de demonstranten in bedwang te houden, wat leidde tot honderden gewonden, huiszoekingen door de politie, arrestaties bij demonstranten thuis en politiegeweld.

1. Hoe zullen de EEAS en de EU-delegatie in Havana ervoor zorgen dat de Cubaanse burgers die vreedzaam de straat op zijn gegaan om te protesteren tegen het gebrek aan vrijheid, de “sociale crisis en de repressie, weten dat de EU solidair met hen is?

2. Is de Hoge Vertegenwoordiger voornemens de Raad te verzoeken om sancties tegen de partijen die aanzetten tot gewelddadige confrontaties tussen de Cubaanse bevolking om de vreedzame demonstraties het zwijgen op te leggen?

3. Is hij van mening dat het bevel van president Dlaz-Canel om gevechtsposten in te nemen in overeenstemming is met de bepalingen in de “Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba” betreffende het waarborgen en beschermen van de mensenrechten?

In verband met het zomerreces is daar nog geen vervolg aan gegeven. we zullen hier in augustus verder over berichten (Redaktie openbaararchief)

Dergelijke acties van de VS en hun neokoloniale partners bij de EU doen vermoeden dat de door hen in Cuba opgezette kleurenrevolutie het antwoord is op de Resolutie van de VN om de sancties tegen Cuba te beëindigen. Deze oproep werd op de nationale verzameling van de VN van 23 juni jl. ondersteund door alle deelstaten m.u.v. de VS en Israël (tegen) en Colombia, Oekraïne en de VAE (onthouding).


Topfoto: OAS secretaris generaal Luis Almagro, beschuldigd van het beramen van destabilisatie in de regio en de coup tegen Evo Morales, verwierp de Cubaanse revolutionaire verdediging van hun land op 11 juli. | Foto: Twitter/ @OAS_official