Bron: Andrew Korybko 
substack 1 juni 2023 ~~~~

Deze zeven belangrijke uitdagingen zullen voor Kiev zeer moeilijk te overwinnen zijn, zodat het resultaat van haar veelgeprezen tegenoffensief waarschijnlijk slechts enkele beperkte veranderingen langs de bestandslijn zal zijn.

De woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, heeft bevestigd dat het komende tegenoffensief van Kiev met steun van de NAVO ergens deze zomer van start zal gaan. De belangrijkste daarvan is de NAVO-Russische “logistieke race”/”uitputtingsslag” die secretaris-generaal Jens Stoltenberg half februari verklaarde. Aangezien Kiev volledig afhankelijk is van buitenlandse steun, is de stand van de wedloop tussen die twee de meest cruciale variabele.

De tweede hangt samen met de vorige en betreft het feit dat Kievs door de NAVO opgeleide strijdkrachten nog niet in de strijd zijn getest. Ondanks alle hype over het komende tegenoffensief valt nog te bezien of zij zullen presteren zoals verwacht, aangezien zij geen ervaring hebben met het uitvoeren van grootschalige operaties. Rusland heeft geleerd van zijn tekortkomingen die verantwoordelijk waren voor de herovering door Oekraïne van Charkhov en de helft van de regio Cherson, zodat de kans dat dit opnieuw gebeurt kleiner is.

De derde belangrijke uitdaging voor het tegenoffensief is dat Rusland zijn verdediging langs de bestandslijn heeft versterkt. Kiev zal daarom moeite hebben om een doorbraak te bereiken zonder een plotselinge gebeurtenis, die natuurlijk niet kan worden uitgesloten maar toch onwaarschijnlijk lijkt. Bovendien heeft de slag om Artjomovsk de Russische strijdkrachten waardevolle ervaring met stadsoorlog bijgebracht, die zij kunnen aanwenden om grote steden onder hun controle te verdedigen.

Dit leidt tot het vierde punt, namelijk dat Oekraïne de afgelopen 15 maanden al een groot deel van zijn materieel en personeel heeft uitgeput. De Washington Post vestigde hier de aandacht op in zijn gedetailleerde rapport van half maart, dat de Poolse stafchef van het leger onderschreef in zijn soortgelijke beoordeling van eind april. Deze objectieve observaties van pro-Kiev bronnen doen ernstige twijfel rijzen over het succes van het komende tegenoffensief.

Het is juist vanwege deze zorgen dat Oekraïne zijn hoop vestigt op zogenaamde “wunderwaffen” zoals de F-16’s, maar zelfs US Air Force chief Frank Kendell zei eind mei dat dergelijke systemen geen “dramatische game-changer … voor hun totale militaire capaciteiten” zullen zijn. Bovendien heeft Rusland al bewezen dat het zich kan aanpassen aan Kievs eerdere inzet van dergelijke “wunderwaffen”, zoals de Bayraktar-drones van Turkije, waarvan regeringsgefinancierde Amerikaanse en Britse deskundigen onlangs hebben toegegeven dat Moskou ze met succes heeft geneutraliseerd.

Voortbouwend op de bovengenoemde vijfde belangrijke uitdaging, heeft de zesde betrekking op de toenemende vermoeidheid van het Westen over het eindeloos financieren van de NAVO-Russische proxy-oorlog, die hun belastingbetalers al meer dan 160 miljard dollar heeft gekost. Michael McCaul, voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van het Parlement, waarschuwde begin mei dat als het tegenoffensief mogelijk niet voldoet aan de verwachtingen van het publiek, dit kan leiden tot minder toekomstige steun, waardoor de beloften van onvoorwaardelijke steun van andere westerse functionarissen gelogenstraft worden.

En tenslotte is de laatste factor die in het nadeel van Kiev werkt vóór het tegenoffensief het voldoen aan de onrealistisch hoge verwachtingen van het westerse publiek waarover McCaul sprak, ondanks de enorme moeilijkheden. Eind april vertelden niet nader genoemde functionarissen van de regering-Biden aan Politico dat zij zich grote zorgen maken dat dit niet zal gebeuren, wat de reeks terroristische aanslagen die Oekraïne sindsdien heeft gepleegd in de juiste context plaatst door aan te tonen dat zij niets anders zijn dan propaganda voor de bloeddorstige westerse massa.

Deze zeven belangrijke uitdagingen zullen voor Kiev zeer moeilijk te overwinnen zijn, waardoor het waarschijnlijk is dat het resultaat van zijn veelgeprezen tegenoffensief slechts enkele beperkte veranderingen langs de linie zal zijn. Aangezien dat vrijwel zeker tot diepe teleurstelling bij het westerse publiek zou leiden, zou het heel goed kunnen dat dit voorspelbaar glansloze resultaat rechtstreeks leidt tot de hervatting van vredesbesprekingen tegen het eind van het jaar, die het conflict zouden kunnen bevriezen met een staakt-het-vuren, zo niet volledig beëindigen met een soort compromis.