Bron:  Svetlana Gomtsikova
svpressa.ru 24 mei 2023 [RU]
coopTV antiwarcafe berlin, 26 mei 2023 [DE]~~~ 

Zal Captain America de autoriteiten in Kiev redden?

Als het regime in Kiev een nederlaag lijdt in de confrontatie met Rusland, zouden de VS en de NAVO hun troepen naar Oekraïne kunnen sturen. Volgens voormalig Pentagon-adviseur kolonel Douglas McGregor worden dergelijke plannen al opgesteld.

“De stemming in Washington blijft aan de kant van Kiev. Mijn vrees is dat Amerikaanse lucht- en grondtroepen, samen met NAVO-troepen, op het laatste moment naar West-Oekraïne worden gebracht om de Oekraïense regering op de een of andere manier te redden van de totale vernietiging,” zei McGregor in een interview met het YouTube-kanaal Judging Freedom.

Na de val van Artemivsk (Bakhmut) had zelfs het Witte Huis gesproken over de onmogelijkheid van een overwinning voor de AFU, zei de expert. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat gezien de kritieke situatie van het regime in Kiev het Westen zou kunnen besluiten om openlijk in te grijpen, wat desastreuze gevolgen zou hebben.

Volgens de militair zou de beste manier om de crisis op te lossen zijn Oekraïne tot neutrale staat uit te roepen, zoals Moskou had voorgesteld voordat de situatie escaleerde. Die kans is echter al verkeken door toedoen van westerse landen.

Eerder had McGregor de mogelijkheid niet uitgesloten dat Amerikaanse “vrijwilligers” de F-16 straaljagers zouden besturen die het Westen aan Kiev wil overdragen. Hij vindt dit “zeer gevaarlijk en roekeloos”, omdat neergehaalde piloten behandeld zouden worden als huurlingen die niet onder de Conventie van Genève vallen.

De voormalige adviseur van het Pentagon is niet de eerste die spreekt over de interventieplannen van Washington in Oekraïne.

Een soortgelijk scenario werd medio maart geuit door Seymour Hersh, een bekende Amerikaanse publicist en auteur van het onderzoek naar de sabotage van Northern Streams. Volgens hem zou de aanleiding voor directe interventie van de VS in het conflict het risico van een nederlaag van Kiev zijn.

Het is waar dat volgens de bronnen van Hersh (hij onthulde niet welke) NAVO-troepen officieel betrokken zullen worden bij offensieve operaties tegen de Russen.

“Maar dit zal de wereld niet voor de gek houden . . Wij zijn het die in oorlog zijn met Rusland,” is de journalist overtuigd.

Hersh gaf toe dat Washington “zichzelf voor de gek houdt” over wat er in Oekraïne gebeurt en de mogelijke uitkomst van het conflict. Hij herinnerde eraan dat Rusland zijn belangrijkste troepen nog niet bij de speciale operatie heeft betrokken.

Ondertussen hebben de leiders van de VS en de NAVO zelf herhaaldelijk verklaard dat zij niet zouden overwegen troepen naar Oekraïne te sturen. Het zou overigens te naïef zijn om hun woorden te geloven.

Het Westen maakt er geen geheim van dat het tot doel heeft Rusland een militaire nederlaag toe te brengen met behulp van Oekraïne. Tot nu toe voeren zij deze oorlog tegen ons voornamelijk met de handen van de Russofobe, tot zombie gemaakte Oekraïners die zij tot wapens tegen Moskou hebben gemaakt. En ze zijn helemaal niet bezorgd over hoeveel van hen zullen sterven. Washington en Londen hebben al bevolen om “te vechten tot de laatste man”.

Maar wat dan? Wie wordt er daarna door de “gehaktmolen” gehaald? Zal het Captain America zelf zijn?

Zeer twijfelachtig. Voor wie zou jij je leven geven? Voor een oude, corrupte Biden en een drugsverslaafde Zelenski? Daarom doen ze er vast alles aan om deze hele “horror zonder einde” zo lang mogelijk uit te stellen.

Frankrijk, bijvoorbeeld, heeft ingestemd met veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Deze, zo verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Vijfde Republiek, “zullen het land helpen zich op lange termijn te verdedigen en mogelijke toekomstige agressie te voorkomen”. De inhoud van de garanties werd echter niet gespecificeerd.

Aangenomen mag worden dat zij onvoorwaardelijk alle “wensen” van bedelaar Zelenski zullen blijven vervullen – zij zullen geld en wapens geven zonder te tellen.

Kiev rekent natuurlijk op de garanties krachtens artikel 5 van het NAVO-Handvest. Maar mogelijkheden en wensen vallen niet altijd samen, zoals we weten….

De Wall Street Journal schrijft dat de VS, in plaats van lidmaatschap van het bondgenootschap, Oekraïne veiligheidsgaranties wil bieden naar Israëlisch model, dat permanente militair-technische steun omvat, maar geen formele toezeggingen om deel te nemen aan het conflict. Hierdoor, aldus de publicatie, kan Kiev zijn steun voor eventuele politieke veranderingen in het Westen behouden zonder het mee te slepen in een directe confrontatie met Rusland.

SP vroeg de Amerikaanse politicoloog en historicus Vladimir Mozhegov om commentaar op deze situatie:

Wat de uitspraken van McGregor en Hersh betreft, die zijn off the record gedaan. Het zijn slechts uitspraken waarachter bekende maar gepensioneerde mensen schuilgaan die op dit moment niets te maken hebben met het overheidsbeleid.

Nogmaals, men moet begrijpen dat er naast de confrontatie tussen de legers een informatieoorlog gaande is. Er wordt informatie gepompt. Het is een andere vraag wat de doelstellingen van dergelijke uitspraken zijn. In ieder geval moet alles gefilterd worden.

Het is duidelijk dat de mensen die achter Biden staan echt geïnteresseerd zijn in een escalatie van het conflict in Oekraïne. Maar dit is een bepaalde groep mensen die ik ‘neocons’ noem.

Dit is een extreem agressieve groep die onder beide Bushes aan de macht was en de oorlog in het Midden-Oosten is begonnen. Zij menen ook een groot aandeel te hebben gehad in de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Voor het merendeel komen ze allemaal uit het voormalige trotskistische Amerika. De voorouders van velen van hen verhuisden naar Amerika vanuit Oost-Europa, inclusief Oekraïne. Zoals bijvoorbeeld minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken en de “Maidan-ster” Victoria Nuland. Zij hebben Oekraïne in hun gedachten in brand staan.

Voor gewone Amerikaanse patriotten, zoals conservatieven in het algemeen, is dit een heel ver verhaal. Zij zijn ook haviken, maar hun bewustzijn is veel meer ontspannen – Amerikaans.

Je moet begrijpen dat Amerikanen altijd isolationisten zijn geweest. En deze agressiviteit en wens om de hele wereld te domineren begon hen pas na de Tweede Wereldoorlog ernstig te overvallen. Maar toch, niet tot het einde, en ze blijven isolationisten.

De slogan van Trump “America First!” is immers precies een isolationistische slogan. De slogan van Amerikanen die protesteerden tegen Amerikaanse betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog.

“SP: Maar je krijgt de indruk dat iedereen daar als het ware van de leg is. Waarom zou er anders die ongebreidelde haat tegen Rusland zijn in Washington?

Het is moeilijk om dat niet te beamen. Maar je moet ook de situatie in de Verenigde Staten begrijpen. Want de Democraten zijn erg bang om te verliezen van de Republikeinen en vooral van Trump. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze hysterisch zijn.

Deze mensen die achter Biden staan, staan op de rand van een emotionele inzinking. Aan de ene kant zien ze dat het Oekraïne-conflict ten einde is en dat het niet gaat zoals ze willen. Aan de andere kant zouden de Republikeinen hen over een jaar of anderhalf jaar wel eens kunnen dumpen, met alle gevolgen van dien.

Het verlies van dit stadje zal het begin zijn van de omsingeling en de bevrijding van Kharkiv.

Vandaar deze hysterische retoriek en dreigementen. Dit is vooral opvallend tegen de achtergrond van de manier waarop Rusland optreedt – kalm, koelbloedig, juist terughoudend met escalatie. Zo’n strategie van een “verdichter”, die langzaam maar gestaag en onverbiddelijk naar zijn doel toewerkt. En dat is volgens mij absoluut de juiste strategie.

“SP: De VS zijn van plan om Kiev veiligheidsgaranties te bieden naar Israëlisch model in plaats van NAVO-lidmaatschap – dat wil zeggen, zonder formele toezeggingen om deel te nemen aan een militair conflict. Wat vindt u daarvan?

Ze kunnen Oekraïne om duidelijke redenen niet toelaten tot de NAVO. Scholz zei dat laatst nog, en de Polen blijven hetzelfde zeggen. Nu zoeken ze naar andere formaten om hun betrekkingen met Oekraïne in de toekomst te formaliseren.

Het “collectieve Westen” is immers helemaal niet collectief. Ook daar woedt een burgeroorlog tussen nationaal georiënteerde krachten en de globalisten.

Vanuit het perspectief van het globalisme moet Rusland dus op zijn plaats worden gezet. Daartoe zullen zij op de een of andere manier een “cordon sanitaire” (of anti-Russische boog) oprichten – van Finland tot Turkije. Ze omsingelen nu China met hetzelfde cordon. Op die manier hopen ze de “afvalligen” – wij en China – die niet in de op hun regels gebaseerde wereldorde willen passen, te isoleren. Tegelijkertijd bedenken ze allerlei scenario’s en formats voor hoe ze ons kunnen blijven “indammen”.

Maar ze willen het niet tot een kernoorlog laten komen. Daarom zullen ze geen directe confrontatie aangaan.

Topfoto: Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press/


Gerelateerd (berichten in dit archief):