Bron:mid.ru 14 juli 2022 (EN)
CoopTV, Antiwar-cafe Berlin, 17 juli 2022 (DE)~~~

Persbriefing door de officiële woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland, Maria Zakharova, Moskou, 14 juli 2022.
(Dit is punt 1 en 2 van de 14 besproken onderwerpen, Voor de hele briefing en de antwoorden op vragen van de media: transcript of 14 july Speech by the official representative , RU, EN, DE, FR, ES. PT)

  1. Gewapende eenheden onder leiding van het regime van Kiev en neonazi’s blijven terroristische aanvallen uitvoeren op de bevrijde gebieden van de Volksrepublieken Lugansk, Donetsk en Kherson Oblasts.

In de nacht van 13 juli lanceerden gewapende eenheden van Oekraïne een massale aanval op Lugansk. Negen raketten van de Amerikaanse meervoudige raketlanceerder HIMARS werden op de stad afgevuurd.

In de nacht van 12 juli hebben gewapende Oekraïense eenheden de nederzetting Novaya Kakhovka in de regio Kherson beschoten: opslagplaatsen van salpeter en medicijnen in de buurt van civiele objecten werden opgeblazen, een ziekenhuis, woongebouwen en andere stedelijke infrastructuur werden ernstig beschadigd. Zeven mensen werden gedood, ongeveer 100 raakten gewond.

Op 11 juli van dit jaar hebben Oekraïense extremisten een aanval uitgevoerd op het districtscentrum van Amvrosiyevsky in de Volksrepubliek Donetsk, juist op het moment dat vertegenwoordigers van de vrijwilligersorganisatie “Jonge Republiek” humanitaire hulpgoederen aan het verdelen waren onder de plaatselijke bevolking. Er waren weer slachtoffers – drie doden en 39 gewonden.

Massale aanvallen tegen Donetsk en zijn voorsteden gaan door. De beschietingen zijn selectief – tegen woonwijken, winkels, markten, gezondheidsvoorzieningen en andere sociale objecten. De strijdkrachten van Oekraïne hebben intensief gebruik gemaakt van de meervoudige raketlanceerinstallaties HIMARS die zij van de VS hebben ontvangen. Dit alles gebeurt met rechtstreekse betrokkenheid van de VS, die Kiev niet alleen de nodige verkenningsgegevens verschaffen, maar ook hun instructeurs sturen om vertegenwoordigers van het Kievse regime te helpen “goed te mikken”. Wij vinden de bevestiging hiervan in talrijke berichten die op Oekraïense sociale netwerken en in de westerse pers zijn verschenen.

Juist de leveringen van dit soort zwaar wapentuig worden in verband gebracht met een aanzienlijke intensivering van de artillerie van de Oekraïense strijdkrachten, die waarschijnlijk van de hoofdstad de opdracht hebben gekregen om voornoemd materieel zonder enige twijfel tegen burgers in te zetten.

De lijst van steden en dorpen van de Volksrepubliek Donetsk die onder dergelijke barbaarse bombardementen te lijden hebben, kan helaas dagelijks worden aangevuld. Een dergelijke situatie komt de overzeese sponsors van het Kiev-regime goed uit. Er is geen andere verklaring voor het voornemen van Washington, aangekondigd op 8 juli, om Oekraïne nog eens vier eenheden van de meervoudige raketwerper HIMARS en munitie en onderdelen daarvoor te leveren. Ongeveer 2,7 miljard dollar is voor deze doeleinden uitgetrokken als onderdeel van de totale hulp van meer dan 40 miljard dollar die Washington van plan is te besteden aan “consolidatie van de defensiecapaciteit van de gewapende eenheden van Oekraïne”. Volgens het Kiel Institute for World Economy zijn deze uitgaven reeds aanzienlijk hoger dan de militaire begroting van Australië (ongeveer 32 miljard dollar) en nemen zij nog steeds toe.

De Amerikanen eisen een soortgelijke aanpak van hun bondgenoten. Naar wij hebben begrepen, zullen nieuwe vergezichten in het uitrusten en uitrusten van de Oekraïense neonazi’s worden aangekondigd tijdens de vierde vergadering van de Contactgroep voor het verlenen van militaire bijstand aan Oekraïne onder leiding van de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin in de Ramstein-formatie, die gepland is voor 20 juli in de vorm van een videoconferentie.

Achter de verklaringen van de Oekraïense minister van Defensie Aalexei Resnikov over het voornemen van Kiev om in de nabije toekomst een “tegenoffensief” in zuidelijke richting te organiseren, en achter de verklaringen van de secretaris van de Veiligheidsraad van Oekraïne, Alexei Danilov, over “de door president Vladimir Zelenski gestelde taak van de bevrijding van het gehele land”, ziet men het streven om het Westen te overtuigen van de noodzaak van verdere wapenleveranties. Om deze doelen te bereiken wil het regime in Kiev ongeveer een miljoen mensen in het leger sturen, die worden gerekruteerd, ook in het buitenland. Diplomatieke missies hebben opdracht gekregen Oekraïense burgers in het buitenland, mannen tussen de 18 en 60 jaar, op te roepen voor mobilisatie. Zij willen zien hoe dit alles in EU-landen, bijvoorbeeld Nice, in zijn werk zal gaan. Volgens de westerse pers heeft 40 % van de vluchtelingen uit Oekraïne juist deze stad als woonplaats gekozen. Het is algemeen bekend dat “gewoonlijk” mensen die noch geld noch kansen hebben naar Nice komen. Wij hopen dat de wereldmedia, de pers, de journalisten deze mobilisatieactiviteiten niet zonder opheldering zullen laten.

Misschien hebben het mislukte migratiebeleid van de EU en het gedrag van de vluchtelingen zelf het Westen ertoe bewogen het regime in Kiev ertoe over te halen Oekraïense burgers in het buitenland te mobiliseren, en op die manier eenvoudigweg van hen af te komen door hen naar huis terug te sturen. Vanuit het oogpunt van de westerse wet, kun je dat niet legaal doen. Men zou verwachten dat de wereldmedia deze mobilisatiemaatregelen op de voet zullen volgen.

Bovendien verklaarde Warschau zich ook bereid om Kiev te helpen de “nodige troepen” te verzamelen. Hij sprak over zijn bereidheid om alle Oekraïners die zich aan de mobilisatie onttrekken het land uit te zetten. Dit is de realiteit tegenover vluchtelingen, het hoogste goed van humanitair recht en humanisme. Wanneer de bereidheid om verdere hulp te verlenen aan mensen die hun land hadden verlaten voorbij is, is het beter hen uit te wijzen en hen te dwingen te vechten. Dit zijn allemaal kenmerken van het morele verval, de misdadige ideologie van de Westerse regimes.

Tegen deze achtergrond hebben wij kennis genomen van informatie in de krant “Daily Mail” over het begin van de opleiding van de eerste groepen (ongeveer 600 personen) Oekraïense militairen op de militaire legerbasis van Manchester in het Verenigd Koninkrijk, die, volgens afspraak met Kiev, in de loop van drie weken zullen worden onderwezen in het gebruik van westerse wapens, die nu in het Oekraïense leger worden ingevoerd.

Dit is een echte hybride oorlog. Het regime in Kiev en de met dat regime verbonden strijdkrachten hebben ooit geprobeerd onze verklaringen dat zij slechts als instrument werden belachelijk te maken. Nu wordt het duidelijk dat zij een belangrijk aspect in het begrip van de situatie hebben gemist. Vandaag wordt het regime in Kiev tot een wapen gemaakt, niet alleen tegen Rusland, maar ook tegen Oekraïne zelf, omdat niemand nog aan het lot van zijn burgers denkt. Volgens Europese media worden dergelijke trainingen reeds gegeven en zullen zij binnenkort ook in andere NAVO-landen worden georganiseerd.

Ongeacht de inspanningen van de VS en hun bondgenoten om de gevechtscapaciteit van het regime in Kiev te consolideren, zal de speciale militaire operatie van Rusland doorgaan, zoals de leiding van ons land herhaaldelijk heeft gezegd. Alle gestelde doelen en taken zullen worden vervuld.

  1. Over de informele bijeenkomst van de leden van de VN-Veiligheidsraad in het kader van de Arria-formule over neonazisme en radicaal nationalisme in Oekraïne.

Op 11 juli jl. is op initiatief van Rusland een informele bijeenkomst van de leden van de VN-Veiligheidsraad in het kader van de Arria-formule gehouden over “neonazisme en radicaal nationalisme als inheemse oorzaken van de crisis in Oekraïne”. Doel van de bijeenkomst – het bespreken van de oorzaken en voorwaarden van de versnelde verspreiding van de nazi-ideologie in Oekraïne. Wij horen en lezen voortdurend domme en giftige opmerkingen: “Welke nazi’s kunnen er zijn in Oekraïne?”, “Waar is de nationalistische logica daar?”, “Waar zijn de insignes op de mouwen?”. Volgens deze benaderingen kan men denken dat als Zelensky geen “Hitlergroet” brengt, dit betekent dat er geen nationalisme, nazisme of neofascisme is in Oekraïne. Een dergelijke logica getuigt van een absoluut gebrek aan inzicht in de historische realiteit en de ontwikkeling van de gebeurtenissen in het huidige stadium. Zo’n domme aanfluiting als in het geval van leerlingen op de achterste banken van school, waar huiswerk niet wordt gemaakt, het streven naar zelfontplooiing afwezig is, maar men wel de draak kan steken met de bespreking van ernstige problemen.

De huidige situatie is in de loop van vele jaren besproken, de afgelopen acht jaar – bijna elke dag. Tot 2014 werden meermaals voorbeelden gegeven van een toename van neonazisme en niet alleen in Oekraïne. Zie hoe Europa nu besmet is met de neonazi bacil. Dit wordt ook door de Europeanen zelf toegegeven. Lees verslagen van mensenrechtenorganisaties, luister naar leden van het Europees Parlement, mensenrechtenactivisten die concrete voorbeelden geven van bijeenkomsten van sociale organisaties, bevordering van wetsvoorstellen, legalisering van boeken en ideologieën, deelname aan plunderingen, ontheiliging van graven met nazi-kenmerken. We verzinnen niets. Dit alles is feitelijk bevestigd door vertegenwoordigers van de samenleving van de westerse landen, maar men kan er natuurlijk om blijven lachen.

In onze voorstelling, die werd begeleid door archiefbeelden en actuele video’s, werd gedetailleerd verteld hoe de combinatie van nazisme met oorlogszuchtig nationalisme leidde tot de radicalisering van een deel van de Oekraïense samenleving en, met actieve steun van buitenaf, in 2014 een onwettige staatsgreep uitlokte, die resulteerde in de vervolging van Russischtalige burgers en andere gebeurtenissen.

Uitgenodigde rapporteurs, onder wie de Donetskse advocaat en mensenrechtenactivist Sergej Kozjemiakin en de onderzoeker van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Volksrepubliek Donetsk Kirill Revin, illustreerden deze argumenten met concrete feiten en bewijzen uit de eerste hand. De video van deze bijeenkomst is beschikbaar op het internet, we zullen noodzakelijkerwijs repost maken op sociale netwerken in accounts van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland.

Het hoofd van de Stichting voor Onderzoek naar de Problemen van de Democratie, Maxim Grigoriev, gaf commentaar op verschillende van zijn eigen interviews met getroffen bewoners van het Donetsbekken, en de historicus en onderzoeksmedewerker van het Instituut voor Geschiedenis van de Russische Academie van Wetenschappen, Alexander Dyukov, verwees onder andere naar het antisemitische en racistische karakter van het Oekraïense nationalisme. Ook het optreden van de Duitse filmmaker Wilhelm Domke-Schulz, wiens documentaires, onder meer over de gebeurtenissen in Odessa in 2014, in Europa verboden zijn, baarde opzien.

Dit alles is natuurlijk “bespottelijk”: door de publicatie van feiten en details te verbieden, kan men de spot drijven met genocide. In EU-landen, waaronder Duitsland, zijn documentaires van eigen filmmakers verboden, daarom is het “bespottelijk”. In de EU kijkt u naar uw eigen propaganda en naar nieuws dat gesponsord wordt door de NAVO en de Brusselse instellingen. Als dat alles is wat je ziet, waar moet dan het begrip vandaan komen van wat er echt aan de hand is? Toch zijn de meeste vertegenwoordigers van de westerse media nooit in de onmiddellijke zone van het interne Oekraïense conflict geweest gedurende deze acht jaar. Afzonderlijk materiaal, ter plekke van de gevechten, werd niet verspreid.

De informele bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in het kader van de Arria-formule werd bijgewoond door vertegenwoordigers van alle lidstaten van de Raad. Tegenstanders uit Westerse landen voelden zich niet op hun gemak en omzeilden zorgvuldig het onderwerp van de bijeenkomst en concentreerden zich, zoals gewoonlijk, op het bespreken van de speciale militaire operatie en afgezaagde stellingen over “krankzinnige Russische propaganda”. Tegelijkertijd toonden veel delegaties belangstelling voor informatie van de rapporteurs over een reële situatie met de verspreiding van neonazisme en radicaal nationalisme in Oekraïne en de historische randvoorwaarden daarvoor. Er werden parallellen getrokken met misdaden van het kolonialisme en de heropleving van ideeën van raciale superioriteit.

Het Russische initiatief maakte een objectieve beoordeling van de gebeurtenissen in Oekraïne en de bestaande sociale verschijnselen mogelijk. Aangezien deze informatie voortdurend door de Westerse media wordt genegeerd, achten wij het van belang dat dergelijke informele bijeenkomsten op het platform van de VN-Veiligheidsraad blijven plaatsvinden.

Topfoto: Maria Zakharova, press briefing 14 juli 2022 | Bron: Foreign Ministry of the Russian Federation