Bron: Telesur, 1 december 2023

Op zondag zijn meer dan 20 miljoen Venezolanen opgeroepen voor een raadgevend referendum waar zich ze zullen uitspreken over de Guyana Esequiba.

Vrijdag deelde de Venezolaanse minister van Communicatie Alfred Nazareth mee dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) de door Guyana gevraagde maatregelen met betrekking tot de opschorting van het raadplegend referendum over de Essequibo had afgewezen.

Het referendum over de Essequibo zal op 3 december worden gehouden en zal de volgende vragen bevatten:

1) Bent u het ermee eens om met alle middelen in overeenstemming met de wet, de (grens)lijn te verwerpen die frauduleus is opgelegd door de Parijse Arbitrage van 1899, die probeert ons te beroven van onze Guayana Esequiba?

2) Steunt u het Akkoord van Genève van 1966 als het enige geldige juridische instrument om tot een praktische en bevredigende oplossing te komen voor Venezuela en Guyana met betrekking tot de controverse over het grondgebied van Guayana Esequiba?

Venezuela heeft 5 historische momenten doorgemaakt die gekenmerkt werden door de territoriale controverse over het Essequibo territorium.

Alle Venezolanen, in nationale eenheid, schrijven history met het 6e moment om terug te krijgen wat ons toebehoort. – #SerVenezolanoEsSerEsequibo pic.twitter.com/ArS34KAEjT

3) Bent u het eens met het historische standpunt van Venezuela dat het de jurisdictie van het Internationaal Gerechtshof niet erkent om de territoriale controverse over Guayana Esequiba op te lossen?

4) Bent u het ermee eens om u met alle juridische middelen te verzetten tegen de claim van Guyana om, illegaal en in strijd met het internationaal recht, eenzijdig te beschikken over een zee in afwachting van de afbakening?

5) Stemt u in met de oprichting van de staat Guayana Esequiba en de ontwikkeling van een versneld alomvattend zorgplan voor de huidige en toekomstige bevolking van dat gebied, een plan dat onder andere de toekenning van het staatsburgerschap en de Venezolaanse identiteitskaart omvat, in overeenstemming met de Overeenkomst van Genève en het internationaal recht, waardoor deze staat wordt opgenomen op de kaart van het Venezolaans grondgebied?

Nuestra Patria se caracteriza por sus mujeres y hombres valientes. No dejaremos que nadie nos quite lo que nos pertenece, ni traicionaremos nuestros principios. ¡Defenderemos el Esequibo! pic.twitter.com/jTurr7saEQ –

  • Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 december 2023

President Nicolas Maduro: “Ons land wordt gekenmerkt door zijn dappere vrouwen en mannen. We zullen niemand laten afnemen wat van ons is, noch zullen we onze principes verraden. We zullen Essequibo verdedigen!”

Eerder, op 15 november, presenteerde de Venezolaanse Vice President Delcy Rodríguez de argumenten van haar land voor het ICJ ter verdediging van het houden van het consultatieve referendum over de Essequibo. Bij die gelegenheid hekelde ze het verzoek dat Guyana indiende bij het ICJ als een interventionistische intentie van het buurland, dat probeert te voorkomen dat er een burgerraadpleging wordt gehouden waar de Venezolaanse grondwet in voorziet.

Met solide historische en juridische argumenten bekrachtigde Rodriguez de geldigheid van het Akkoord van Genève van 1966 en trok ze de intentie van de Guyanese autoriteiten, die de Arbitrage-uitspraak van 1899 als geldig willen bestempelen, in twijfel.

Ze merkte ook op dat Guyana deel uitmaakt van een agressieplan tegen de Bolivariaanse natie, waarachter de belangen van hegemoniale machten en grote oliemaatschappijen schuilgaan.

In verklaringen aan de pers aan het einde van de hoorzitting van het ICJ in Den Haag, benadrukte Rodriguez dat het Bolivariaanse juridische en diplomatieke team had aangetoond dat Guyana niet het slachtoffer is, maar het agressorland, dat het Hof nu gebruikt in een poging om de soevereine wettelijke normen die in Venezuela gelden, te herroepen.

“We willen geen oorlog, we maken gebruik van een mechanisme om ons volk te raadplegen”, vertelde plaatsvervanger Diosdado Cabello @dcabellor in een toespeling op het referendum.

De eerste vicevoorzitter van de @PartidoPSUV leidde de afsluiting van de campagne “Venezuela Toda” in La Guaira. – pic.twitter.com/mIAN5fVfPl

  • teleSUR English (@telesurenglish) 30 november 2023

Topfoto: Een lid van het Internationaal Gerechtshof. | Foto: X/ @globovi


Gerelateerd (berichten in dit archief):