Bron: Persbericht blackallianceforpeace 3 augustus 2023 ~~~

3 augustus 2023 – De Black Alliance for Peace (BAP) veroordeelt ten scherpste het voorstel van Kenia om leiding te geven aan een in feite buitenlandse gewapende interventie in Haïti.

Kenia heeft aangeboden om een contingent van 1000 politieagenten in te zetten om de Haïtiaanse politie te helpen trainen en assisteren, ogenschijnlijk om “de orde te herstellen” in de Caribische republiek. Toch is hun voorstel niets meer dan een militaire bezetting onder een andere naam; een bezetting van Haïti door een Afrikaans land is geen pan-Afrikanisme, maar westers imperialisme in het zwart. Door in te stemmen met het sturen van troepen naar Haïti helpt de Keniaanse regering de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van het Haïtiaanse volk te ondermijnen, terwijl ze de neokoloniale belangen van de Verenigde Staten, de Core Group en de Verenigde Naties dient.

Er is dringend behoefte aan duidelijkheid over de bezettingskwestie in Haïti. Zoals beschreven in een recente verklaring over Haïti en kolonialisme, is Haïti voortdurend bezet. Geen enkele roep om buitenlandse interventie in Haïti vanuit de regering van de aangestelde premier Ariel Henry kan als legitiem worden beschouwd, omdat de regering Henry zelf illegitiem is. BAP heeft er herhaaldelijk op gewezen dat de crisis van Haïti een crisis van het imperialisme is.

De huidige impopulaire en ongekozen regering van Haïti wordt enkel gesteund door de feitelijke imperiale heersers van Haïti: de onbetamelijke confederatie van de landen en organisaties van de Core Group, evenals BINUH (het geïntegreerde kantoor van de Verenigde Naties in Haïti) en een losse alliantie van buitenlandse bedrijven en lokale elites.

Henry en de VN hebben de spot gedreven met soevereiniteit door de slogan “Haïtiaanse oplossingen voor Haïtiaanse problemen” te prediken, maar tegelijkertijd de enige oplossing te zoeken in geweld door buitenlandse militaire interventie. Na herhaalde mislukte pogingen om een bezettingsmacht te organiseren om hun belangen te beschermen en hun wil op te leggen aan het Haïtiaanse volk (inclusief een beroep op de multinationale organisatie, de Caribische Gemeenschap [CARICOM] voor troepen), hebben ze nu een gewillige medeplichtige gevonden in Kenia, een Oost-Afrikaans land met zijn eigen interne problemen.

Zoals Austin Cole, medecoördinator van het BAP Haïti/Amerika Team, stelt: “In het beste geval geeft Kenia toestemming om gebruikt te worden in een gewelddadige lijn van neokoloniale poppenkast die onvermijdelijk zal resulteren in meer dood en imperiale plundering voor de massa’s Haïtianen. In het ergste geval ziet Kenia dit als een gemakkelijke gelegenheid om de koloniale ‘meesters’ te dienen en gunst te winnen voor politieke en financiële behoeften.”

Inderdaad, wat zit er voor Kenia in? Een kans om de salarissen van de lokale politie op te krikken en een patina van prestige, of op zijn minst goedkeuring van het Westen te krijgen. En voor Haïti? Witte klappen van een zwarte hand en een verdere uitholling van hun soevereiniteit.

BAP eist dat Kenia haar voorstel om 1000 politieagenten naar Haïti te sturen intrekt, terwijl ze het Keniaanse volk oproept om zich aan te sluiten bij de Haïtiaanse massa’s en wereldwijde radicale geluiden om de voortdurende bezetting en het bestuur van Haïti door de Core Group en de VN te veroordelen.

Nee tegen bezetting. Nee tegen buitenlandse interventie. Nee tegen het imperialisme van het zwarte gezicht. Ja tegen soevereiniteit. Ja tegen een echte Pan-Afrikaanse alliantie tussen de mensen van Haïti en Kenia.

Topfoto: Politieagenten patrouilleren in een straat in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince (met dank aan Marvens Compère/Haitian Times)