Door Vilma Guzmán
amerika21 15 oktober 2022 ~~~

Explosieve situatie in het land. De regering wacht op militaire hulp, die door een grote meerderheid wordt afgewezen. Cholera blijft zich verspreiden

Port-au-Prince. Na oproepen van de zittende maar niet verkozen regering van Haïti om buitenlandse militaire interventie, heeft een Amerikaanse delegatie op hoog niveau het door crisis geteisterde land bezocht.

Onder leiding van de staatssecretaris voor het westelijk halfrond, Brian A. Nichols, spraken de gezanten met waarnemend president Ariel Henry en zakenlieden.

Volgens Nichols werden ook bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van verschillende sociale organisaties, “om te bespreken hoe dringend de cholera-uitbraak en de brandstofblokkade die de humanitaire hulp belemmert, moeten worden aangepakt”. Alle partijen moesten dringend “een consensus bereiken over een akkoord dat leidt tot meer veiligheid, verkiezingen en welvaart voor alle Haïtianen”, schreef hij op Twitter.

Tot de delegatie behoorden functionarissen van het Witte Huis en het Pentagon, alsmede Andrew Croft, plaatsvervangend bevelhebber van het Southern Command van de Verenigde Staten. Southcom is het regionale commandocentrum van de Amerikaanse strijdkrachten voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en is belast met de coördinatie en leiding van alle Amerikaanse militaire operaties in de regio.

Onmiddellijk na het kabinetsbesluit waarbij Henry toestemming kreeg om de internationale gemeenschap om militaire bijstand te verzoeken, vonden in verschillende Haïtiaanse steden massale demonstraties plaats waarbij zijn aftreden werd geëist en tegen elke militaire interventie van buitenaf werd geprotesteerd. Mensen vulden de straten met leuzen als “Weg met Ariel, weg met de verraders, geen bezetting, geen interventie” en “Hou je wapens gereed, de revolutie begint”.

De politie gebruikte traangas en scherpe munitie, volgens de media. In Cap Haitien opende de politie het vuur op de demonstratie. Frantz Jacques, een 29-jarige straatverkoper, werd gedood en vier mensen werden neergeschoten. Demonstranten vielen vervolgens bedrijfspanden aan en vernielden het Unibank-filiaal.

Nichols met twee leden van de Monatana-groep, die sterk gekant is tegen “militaire hulp” Bron: WHAAsstSecty

Vertegenwoordigers van de Montana-groep – een brede alliantie van vele maatschappelijke actoren die al meer dan een jaar bestaat – maakten de Amerikaanse afgevaardigden ook duidelijk dat zij verdere militaire en politieoperaties in Haïti afwijzen. Zij wezen op de rampzalige gevolgen van eerdere interventies en verklaarden dat de chaotische situatie in Haïti nauw samenhangt “met het internationale paternalisme van de staat en het opleggen van een economisch systeem dat gebaseerd is op huren, corruptie en het criminele geweld van corruptie”.

Om definitief een einde te maken aan het “klimaat van terreur dat straffeloos door gewapende groepen wordt verspreid”, moeten de veiligheids- en nationale instellingen worden versterkt. De Alliantie pleit daarom voor technische en logistieke bijstand om de nationale politie te versterken. Wat echter absoluut noodzakelijk is, is “een politieke oplossing om de banden tussen de politieke machten, de economische maffia en de gewapende bendes radicaal te verbreken”.

De Montana-groep had begin augustus besloten de onderhandelingen met de zittende regering na wekenlange besprekingen op te schorten. Als reden gaven zij het gebrek aan “echte wil” van de regering om tot een brede consensus te komen om de sociale en politieke crisis op te lossen.

Verschillende vakbonden en belangengroepen, zoals die van ex-militairen, verklaarden eveneens dat zij interventie ten strengste afwijzen. “Wij roepen de bevolking op waakzaam te blijven en de mobilisaties tegen elke vorm van bezetting voort te zetten”, aldus een gezamenlijke verklaring van de vakbonden.

Ondertussen blijft de cholera zich verspreiden in Haïti. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er donderdag in klinieken 18 mensen aan overleden, terwijl 32 anderen positief zijn getest. 215 in het ziekenhuis opgenomen personen vertoonden symptomen van de ziekte. Er zijn ook 266 verdachte gevallen, waarvan een kwart kinderen onder de vijf jaar betreft, aldus de WHO. In de gevangenis van Port-au-Prince werden negen doden, twee bevestigde cholera-infecties en 39 andere vermoedelijke besmettingen geteld.

USCG Cutter Northland van de US Coast Guard patrouilleert bij Port-au-Prince Bron: USCGSoutheast

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft de internationale gemeenschap en de VN-Veiligheidsraad opgeroepen om de “onmiddellijke inzet van een speciale internationale troepenmacht om de humanitaire crisis aan te pakken” in Haïti te overwegen. De Haïtiaanse regering had haar verzoek ook rechtstreeks tot hem gericht.

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft woensdag sancties aangekondigd in de vorm van visumbeperkingen tegen leden van gewapende groepen. Als “extra teken van de vastberadenheid en steun van het Haïtiaanse volk” is een van de grootste schepen van de Amerikaanse kustwacht op verzoek van Henry uitgezonden om voor de kust van Port-au-Prince te patrouilleren, aldus een persbericht van het State Department.

Ondertussen blijft de regering van Henry onderhandelen met de Federatie van G-9 groepen, die sinds 12 september het centrale brandstofdepot van het land blokkeert. Zoals Jean Rebel Dorcénat, voorzitter van de Nationale Commissie voor Ontwapening en Reïntegratie, donderdag meedeelde, eisen zij de intrekking van de verhoging van de brandstofprijs, amnestie en deelname aan de vorming van de regering. Dorcénat zei dat hij met hen onderhandelt over de oprichting van een humanitaire corridor om ziekenhuizen en andere essentiële voorzieningen te bevoorraden. Ze waren blijkbaar niet onder de indruk van de oproep van de regering om hen met internationale troepen te bestrijden, zei de ambtenaar.

Bron: Henry’s oproep tot buitenlandse militaire interventie heeft tot grote protesten in het hele land geleid | Bron: haitiliberte