Bron: Sergio Rodríguez Gelfenstein 
venezuelanalyse 22 augustus 2022 ~~~

VA-columnist Sergio Rodríguez analyseert de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen Venezuela en Colombia.

De presidentsverkiezingen in Colombia hebben uitgewezen dat de diplomatieke betrekkingen met Venezuela een zonnige toekomst tegemoet gaan, wat een transcendente verandering betekent na de recente gebeurtenissen in het verleden. Hoewel de twee Colombiaanse presidentskandidaten Gustavo Petro en Rodolfo Hernández [Red: zie het profiel van Hernández ] zich aan weerszijden van het politieke spectrum bevinden, hebben ze allebei de intentie uitgesproken om de banden met hun buurland onmiddellijk te herstellen, mocht een van beiden winnen.

Caracas toonde zich verheugd over het aanbreken van een nieuw tijdperk van respectvolle bilaterale betrekkingen, maar was voorzichtig met het verkiezen van de ene kandidaat boven de andere voordat de definitieve verkiezingsresultaten bekend waren. Het is begrijpelijk dat de Bolivariaanse regering de weg bereidde om met de nieuwe president van Bogotá, wie dat ook zal zijn, samen te werken in het belang van beide naties.

De overwinning van Gustavo Petro in de tweede ronde op 19 juni heeft alle twijfels weggenomen over de weg die de twee landen zouden inslaan. Het is geen geheim dat Petro in politiek opzicht – en ongeacht hun duidelijke verschillen – veel dichter bij Caracas staat dan Hernández. Zijn militante lidmaatschap van de Movimiento 19 de Abril (M-19), een Colombiaanse marxistische guerrilla-organisatie die zich aansloot bij het Bolivarisme (1974 – 1990), zorgt voor een affiniteit met het politieke proces in Venezuela vanaf het allereerste begin.

Na de verkiezingsoverwinning van Petro begonnen de twee landen te zoeken naar de beste wegen om de betrekkingen weer op te bouwen en vorm te geven na jaren van vijandelijkheden en verbroken communicatie. Slechts drie dagen na de verkiezing had Petro een telefoongesprek met president Nicolás Maduro en kondigde hij publiekelijk een gemeenschappelijke wil aan om de 2,219 kilometer lange gedeelde grens van de landen te normaliseren.

Van zijn kant feliciteerde Maduro de pas verkozen Colombiaanse president namens het Venezolaanse volk en dat het telefoongesprek in het teken stond van vrede en een voorspoedige toekomst voor beide volkeren.

Het eerste gesprek tussen Petro en Maduro zette de toon om zich te ontdoen van barrières, aangespoord door Amerikaanse belangen in de regio, die normale politieke en economische banden blokkeerden. Op 4 juli was de Venezolaanse stad San Cristóbal, op slechts 57 kilometer van Colombia, het toneel van een evenement met de naam “Grensovereenkomst”, waaraan zakenlieden uit beide landen deelnamen. Het doel was de basis te leggen voor de aanstaande heropening van de grens, die sinds 2015 gedeeltelijk gesloten is en in 2019 volledig gesloten.

De gouverneur van de Venezolaanse deelstaat Táchira, Freddy Bernal, trad op als gastheer en ontving vertegenwoordigers van de progressieve coalitie Historisch Pact van Colombia, Rubén Zamora en Wilfredo Cañizares. Aan deze eerste ontmoeting tussen de twee regeringen nam ook een “commissie op zeer hoog niveau” deel, bestaande uit Colombiaanse senatoren, politici en vakbondsleiders. Op 29 juli verwelkomde de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Carlos Farías de nieuwe Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Álvaro Leyva Durán in de stad San Cristóbal, waarmee een nieuwe belangrijke stap werd gezet om de bilaterale betrekkingen te verbeteren.

Op 4 augustus vond een soortgelijk evenement plaats in het Colombiaanse departement La Guajira, waar zakenlieden van beide zijden van de grens bijeenkwamen om de voorwaarden vast te stellen voor bedrijven die zullen deelnemen aan de hernieuwde handel tussen de twee naties.

Deze tweede ontmoeting vond plaats bij de grensovergang Paraguachón in La Guajira, naast de deelstaat Zulia in het westen van Venezuela. “Ons basisvoorstel is een aanvulling om de handel te bevorderen en de invoer naar het Caribisch gebied te stimuleren, en daarbij de inheemse Wayuu-gemeenschap te betrekken,”, aldus de Venezolaanse zakenman Rafael Bula Blanco.

In dezelfde vergadering verklaarde Alfredo Saade, Colombia’s nieuwe grensadviseur, dat het “belangrijkste doel” van de nieuwe regering erin bestaat de economische indicatoren voor beide volkeren te verbeteren via gezonde handelsbetrekkingen langs hun gemeenschappelijke grens.

Het opbouwen van diplomatieke en handelsbetrekkingen gaat ook gepaard met militaire coördinatie. Op 9 augustus kreeg de Venezolaanse minister van Defensie Vladimir Padrino López instructies van president Maduro “om onmiddellijk contact te leggen met de Colombiaanse minister van Defensie (Iván Velásquez) om de militaire betrekkingen te herstellen.”

Beide landen staan voor de gemeenschappelijke uitdaging van de strijd tegen Colombiaanse paramilitaire organisaties en andere ongeregelde gewapende groeperingen die in het grensgebied opereren en regelmatig Venezolaans grondgebied binnendringen. De meest recente gemelde agressie vond plaats in januari in Venezuela’s zuidelijke grensstaat Apure, terwijl tientallen Venezolaanse soldaten omkwamen bij confrontaties in heel 2021.

Om met de spoedacties het onrustige verleden van Caracas-Bogotá te veranderen, heeft de Colombiaanse Senaat op 10 augustus een aantal beleidsmaatregelen goedgekeurd die erop gericht zijn de betrekkingen met Venezuela in verschillende sectoren te herstellen, waaronder vooral grensbeveiligingskwesties.

Hoewel deze stappen misschien klein lijken, hebben zij de bal aan het rollen gebracht.

De grootste onopgeloste kwestie tussen de buurlanden is echter de teruggave van het in Colombia gevestigde Venezolaanse agrochemische bedrijf Monómeros aan Caracas. President Petro erkende dat dit een netelige maar dringende kwestie is die snel moet worden opgelost gezien de delicate financiële situatie van het bedrijf. “We moeten technisch bekijken hoe het [Monómeros] weer op gang kan worden gebracht, waarbij we de juridische vormen en het systeem van sancties dat nog steeds van kracht is, moeten analyseren”, zei hij.

Op 12 augustus benoemde de Bolivariaanse regering een nieuwe raad van bestuur nadat de toezichthoudende instantie het decreet van 2021 had geschrapt dat Monómeros onder Colombiaanse staatscontrole had geplaatst. Caracas heeft de lijst met namen van de bestuursleden voorgelegd aan de Kamer van Koophandel van Barranquilla, in het kader van de pogingen om de normale operationele controle over het bedrijf te herstellen.

Tot slot werd het normalisatieproces afgerond met de benoeming van ambassadeurs door Caracas en Bogotá. Maduro benoemde Félix Plasencia, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, tot nieuwe ambassadeur in Colombia, terwijl President Petro Armando Benedetti, een voormalig senator, koos als zijn vertegenwoordiger in Venezuela.

Sergio Rodríguez Gelfenstein is een geopolitiek expert, journalist en professor met een doctoraat in politieke wetenschappen van Venezuela’s Universidad de los Andes. Hij is de auteur van 16 boeken, waaronder De Bush a Trump. De guerra contra el terrorismo a la guerra comercial en La controversia entre Bolívar e Irvine. El nacimiento de Venezuela como actor internacional.

Rodríguez Gelfenstein, voormalig directeur Internationale Betrekkingen van het Venezolaanse presidentschap en Venezolaans ambassadeur in Nicaragua, is momenteel gastonderzoeker aan de Graduate School van de Universiteit van Shanghai.

Topfoto: De overwinning van Petro heeft geleid tot hernieuwde banden tussen Venezuela en Colombia, zoals Sergio Rodríguez uitlegt. (Venezolaanse analyse)