Bron: Beto Rodríguez Ángeles 
cubadebate.cu 12 maart 2024,
Desdeabajomx 10 maart 2024

Opnieuw trekt de regering van de Verenigde Staten miljoenen dollars uit voor subversieve acties tegen Cuba. En het ergste: nu maakt ze gebruik van de Europese Unie en sommige van haar vertegenwoordigers die geworteld zijn in het neofascisme.

Maar een aantal dingen blijft onveranderd. Naast zijn obsessie om de revolutie omver te werpen, blijft het Witte Huis twee van zijn belangrijkste geopolitieke wapens gebruiken: de National Endowment for Democracy (NED) en de United States Agency for International Development (USAID) om geld te geven aan anti-Cubaanse organisaties die contrarevolutionaire agenda’s en plannen uitvoeren.

Activisten komen en gaan. Sinds de invasie en de beslissende nederlaag van de door de CIA gefinancierde paramilitaire huurlingen op Playa Girón, heeft het Amerikaanse regime verschillende organisaties gebruikt waaraan het honderdduizenden dollars heeft gegeven om nieuwe strategieën tegen de Cubaanse Revolutie te ontwikkelen.

Een van de gefinancierde organisaties is het zogenaamde International Institute on Race, Equality and Human Rights (specifiek ‘Race and Equality’ genoemd), een vereniging gevestigd in Miami (omdat het niet anders of elders kon) die geld ontvangt van Washington via de NED en USAID.

Maar niet alle strategieën zijn hetzelfde. Een ervan is gewapend terrorisme. Een andere is Mediamanipulatie. En subversieve diplomatieke reizen zijn weer een andere variant van dezelfde operatie. Zo promoot Raza e Igualdad ( Ras en gelijkheid’)’, met het geld dat het van Washington krijgt, reizen van anti-Cubaanse activisten naar Europa om ambtenaren en Europarlementariërs te ontmoeten en hun klachten, claims, belangen en agenda’s tegen de Cubaanse regering aan te horen.

Bijvoorbeeld, tussen 12 en 15 februari zullen de anti-Cubaanse activisten Elena Larrinaga de Luis, Yaxis Cires Dib en Yanelis Núñez Leyva, bekend in de maffia van Miami voor het beheren van het geld om acties tegen de Cubaanse Revolutie uit te voeren, zoals workshops en verijdelde campagnes ten gunste van wat zij noemen “politieke gevangenen en gewetensgevangenen” die gevangen werden gezet voor gewone misdaad na de 11-Juni rellen in Cuba, naar Brussel, België, het hoofdkwartier van de Europese Unie reizen.

Onderdeel van de strategie was de publicatie op 12 februari van een foto op het X-account van het Cubaanse Observatorium voor Mensenrechten (OCDH) waarop de leiders van Raza e Igualdad te zien zijn samen met de voormalige premier van Litouwen en huidig Europarlementariër Andrius Kubilius, met de bedoeling om de ondertekening van de overeenkomst voor politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en de Cubaanse regering te beïnvloeden en, indien nodig, te blokkeren.

Hoe is het mogelijk dat deze kleinzielige figuren in de wachtkamers van Brussel kunnen zitten? Niet vanwege hun slechte reputatie natuurlijk, maar omdat ze worden bijgestaan door een Raza e Igualdad ambtenaar die verantwoordelijk is voor “Europese Unie zaken”, die in de Belgische hoofdstad woont: Camilo Tovar, wiens taak het is om de belangenbehartigingsstrategie van deze organisatie voor EU-instellingen en hun verschillende organen te ontwerpen en uit te voeren.

Camilo Tovar is ook betrokken bij andere pogingen om de standpunten van Raza e Igualdad in het Europees Parlement naar voren te brengen, met de steun van andere figuren die lafhartig hun gezicht niet laten zien en in de schaduw opereren, maar die gebruik maken van figuren zoals de genoemde om hun plannen te verwezenlijken; natuurlijk door hen te belonen met geld, toelagen en dagvergoedingen om hun reizen naar Europa, die niet goedkoop zijn, te bekostigen.

Een recent voorbeeld van deze manoeuvres vond plaats op 16 maart 2023, toen Raza e Igualdad een “advocacy tour” in Europa financierde en uitvoerde waaraan ook andere actieve anti-Cubanen deelnamen, zoals Alain Espinosa en Frisia Batista, die een ontmoeting hadden met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties op het hoofdkwartier in Genève, Zwitserland, en van de Europese Unie, met de bedoeling om aanbevelingen te verzamelen voor de Universele Periodieke Evaluatie van de mensenrechten die de Cubaanse Revolutie jaar na jaar naar tevredenheid voorlegt aan de Mensenrechtenraad van de VN.

Maar we mogen niet vergeten dat dit niet Raza e Igualdad’s eigen initiatief is. Het zijn allemaal programma’s die gefinancierd worden door NED en USAID en, daarachter, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Organisaties als Raza e Igualdad zijn slechts contractanten; slechts loopjongens die de gefrustreerde Miami-agenda’s naar Europa moeten brengen in een poging om het Cubaanse volk te manipuleren tegen hun revolutie en om iets te doen om de overeenkomsten tussen de EU en Havana te schaden.

Dit is verankerd in de economische verstikkende acties van het regime van Joe Biden tegen Cuba en de EU zelf, die proberen om leden van het Europees Parlement met een gestoorde moraal te dwingen om mee te gaan in de geopolitieke schertsvertoningen van Washington.

Belachelijke en achterhaalde manoeuvres die rechtstreeks uit een stoffig handboek uit de Koude Oorlog komen en die, midden in 2024, nog steeds het socialisme als vijand hebben en Cuba als de vertegenwoordiger van de duivel op aarde. Dat is de reden waarom de NED en USAID prioriteit blijven geven aan de reizen van contrarevolutionairen naar Europa, ze verkleden als “mensenrechtenactivisten” en ze vermommen als “actoren van verandering in de Cubaanse samenleving”, terwijl ze niets meer zijn dan ordinaire huurlingen die betaald worden met dollars die gestolen zijn van het belastinggeld van de Amerikaanse arbeidersklasse.

Maar Washington schaamt zich er niet voor om het geld van de bevolking van zijn land te gebruiken om derden te betalen om het vuile werk op te knappen tegen Cuba in de Europese Unie. Maar de dingen zijn zoals ze zijn. Of, zoals het gezegde luidt, een aap in zijde is een aap (of in goed Nederlands: al draagt een aap een gouden rig, het is en blijft een lelijk ding), en de schaamteloze inmenging van het Amerikaanse regime in de interne aangelegenheden van Europa kan niet worden verborgen.

Topfoto: Alain Espinosa en Frisia Batista, twee anti-Cubaanse huurlingen die naar Europa reisden onder auspiciën van Raza e Igualdad met als doel de overeenkomsten tussen Cuba en de Europese Unie te boycotten. | credits: Desdeabajomx.


Gerelateerd (berichten in dit archief:)