Bron: Olys Guárate,
ultimasnoticias 12 april 2021
orinocotribune 13 april 2021 ~~~ 

Maandag 12 april heeft de Venezolaanse minister van Communicatie en Voorlichting, Freddy Ñañez, ten overstaan van de Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika / Handelssamenwerking (ALBA-TCP), voorgesteld om een alliantie op te richten voor de vorming van een gezamenlijk communicatiebeleid. De voorgestelde alliantie zou het niet alleen een platform dieden voor de dagelijkse verschillen en overeenkomsten in standpunten over economische, politieke en sociale kwesties, maar zou ook de ontmanteling vergemakkelijken van nepnieuws dat tot doel heeft haatdragende berichten te verspreiden en een “voorspel tot militaire invasies en economische agressie” te creëren.

Tijdens de vergadering van de hoge autoriteiten van het Departement voor Communicatie en Informatie van ALBA-TCP, sprak Minister Ñañez zijn overtuiging uit van de noodzaak om de samenwerking van staats- en publieke actoren te bevorderen om het politieke debat permanent te hosten, om de verdediging mogelijk te maken tegen de door de grote bedrijven belegerde media, die gehoorzamen aan de imperialistische tactieken van de Verenigde Staten en het oude Europa.

“Dit is nodig voor de culturele rijkdom, de sociale ervaringen, de geschiedenis en de hoop voor de toekomst van onze transformatieprojecten,” zei Ñañez. “Deze uitdagingen die zich hebben voorgedaan op het gebied van de traditionele massamedia, zijn aan verandering onderhevig en presenteren nieuwe dilemma’s, met de opkomst van sociale media netwerken, een fenomeen dat tien jaar geleden werd gevierd als de panacee van absolute vrijheid. In de loop der jaren hebben sociale medianetwerken hun ware aard laten zien met betrekking tot controversiële gebeurtenissen.

Met het oog op de noodzaak om bloeiende democratieën en de soevereiniteit van landen in stand te houden, voegde Ñañez eraan toe, moet er op sociaal, politiek en technisch niveau een belangrijk debat worden gevoerd over deze nieuwe vorm van “digitaal autoritarisme” in een tijdperk van gegevensdiefstal, waarin sociale medianetwerken als ware spionagediensten fungeren.

Ñañez benadrukte dat “de sociale medianetwerken vandaag de dag zich het recht hebben toegeëigend om te censureren en te stigmatiseren wat niet relevant is voor de bedrijfsbelangen, dat wil zeggen wat niet relevant is voor het Noord-Amerikaanse imperium. Daarom moeten we, hoewel ze een buitengewone kans bieden om dit terrein van de ideeënstrijd te articuleren en te betreden, ook nadenken – in termen van staat, regering en democratie – over de betekenis van sociale medianetwerken. We hebben met verbazing gezien hoe sociale medianetwerken zich gedragen als superregeringen, die cyberspace gebruiken, beslissen wie het zwijgen moet worden opgelegd en wie het woord moet krijgen, en tegen wie lastercampagnes worden gevoerd”.

Hij herinnerde eraan dat onlangs het Facebook-account van president Nicolás Maduro werd geblokkeerd voor het melden van een door Venezuela ontworpen retroviraal genaamd Carvativir, en eerder ook voor het vermelden van een door Venezuela ontwikkelde medische behandeling met de R10-molecule. Het is een krachtige erkenning dat, in een tijd waarin de wereld een verschrikkelijke pandemie doormaakt en oplossingen en alternatieven dringend noodzakelijk zijn, een algoritme van Facebook en sociale medianetwerken berichten blokkeert waarin alternatieven worden gepresenteerd voor onze landen die met deze pandemie worden geconfronteerd.

Minister Freddy Ñañez benadrukte dat “met betrekking tot dit digitale autoritarisme dat op grote schaal haatcampagnes en nepnieuws promoot, de publieke opinie manipuleert en een staat van kwetsbaarheid genereert bij onze bevolkingen, het noodzakelijk is om ons denken, onze filosofie, en hoe dit overeenkomt met ons wettelijk kader, te actualiseren om de communicatie te blijven versterken. In deze tijd is gebleken dat er geen kleine landen zijn; dat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde schip dat de planeet aarde is, en dat we allemaal iets kunnen bijdragen aan de onverbiddelijke uitdagingen waarvoor de mensheid staat met betrekking tot de klimaatverandering, en aan de noodzaak om rechtvaardiger samenlevingen op te bouwen.”

“Nu heeft de wereld constructieve antwoorden nodig, en die zullen niet voortkomen uit de modellen van het kapitalisme of zijn neoliberale versie, die hun onbekwaamheid hebben getoond wanneer ze met grote problemen werden geconfronteerd, en die hun ware gezicht hebben laten zien, namelijk minachting voor de meest kwetsbare mensen; minachting voor de volkeren van de wereld,” voegde hij eraan toe.

“Als de oorlog met leugens is begonnen, moet de vrede met de waarheid beginnen”, besloot Nanez nadrukkelijk. “We moeten strijden voor de waarheid van onze volkeren, voor een wereld die gebaseerd is op politieke, sociale en culturele diversiteit.”

Topfoto: De Venezolaanse minister van communicatie Freddy Ñañez stelde voor om binnen ALBA-TCP een anti-fakenews alliantie op te richten. Archieffoto