Bron: guyanachronicle.com 30 juli 2020 ~~~

…roept alle partijen op om Guyana te helpen redden door een dialoog

Nu Guyana op het punt om een belangrijke olieproducent te worden, op een tijdstip waarop Venezuela, zijn buurland aan het westen, een decennium-lange sociaal-economische en politieke crisis blijft ervaren, is het voor sommigen belangrijk om regimeverandering in Guyana uit te voeren, om directe controle over de aardolievoorraden en het effectief in de spaanssprekende natie te infiltreren.

De leider van de oppositie, Bharrat Jagdeo…

Voor de politicoloog Dr. David Hinds is het “complot” om het A Partnership for National Unity + Alliance For Change (APNU+AFC) administratie te verwijderen wellicht ongeveer twee tot drie jaar na de ontdekking van de olie in Guyana uitgebroed. De eerste olievondst in Guyana vond plaats in mei 2015 door de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil, slechts enkele dagen na de algemene en regionale verkiezingen van 2015, waarbij de APNU+AFC de 23-jarige regeringsperiode van de People’s Progressive Party/Civic’s (PPP/C’s) effectief had beëindigd.

Tot nu toe heeft ExxonMobil in totaal 16 olievondsten voor de kust van Guyana in het Stabroek-blok geregistreerd. Op basis van die vondsten zijn er ongeveer acht miljard barrels olie-equivalenten in het Stabroek-blok.

Na 5 jaar in de regering, lijkt het er op dat lokale en internationale machten de APNU+AFC administratie uit de lucht willen halen op een moment dat Guyana naar verwachting een ongekende ontwikkeling zal doormaken. De niet aflatende druk om de APNU+AFC regering te verwijderen, zei Dr. Hinds, is niet noodzakelijkerwijs verbonden met enig kwaad dat tegen de maatschappij is begaan, aangezien dat er niet is, of met het “ondermijnen van de democratie”, maar omdat het met David Granger als president moeilijk kan zijn voor grote externe spelers om controle te hebben over het “zwarte goud” van Guyana.

President David Granger

Terwijl hij wijst op de jaren ’60, zei Dr. Hinds dat “geopolitiek” een van de factoren is die verband houden met de zeer omstreden verkiezingen van maart 2020 hier in Guyana.
“Wat er met Guyana gebeurt, maakt deel uit van de grondstoffenvloek. Het is normaal dat kleine landen het slachtoffer worden van hun eigen succes als hun belangen niet op de agenda van de mondiale machthebbers passen. De politiek wordt [sic] meestal gebruikt als instrument voor grotere economische en geopolitieke belangen,” vertelde Dr. Hinds deze krant.
Hij voegde eraan toe: “Geen klein land met de hoeveelheid olie die Guyana heeft, zal door de grote landen alleen worden gelaten. Grote landen opereren vanuit het gevoel dat kleine landen als Guyana niet de capaciteit hebben om met die hoeveelheid rijkdom om te gaan en dat zij, de grotere landen, die capaciteit wel hebben. Ze behandelen het dus niet als de potentiële rijkdom van Guyana, maar als hun eigen potentiële rijkdom, hun bron van rijkdom en welvaart.

Volgens hem is dat de bron van de ongelijke economische ontwikkeling die vandaag de dag in de wereld zichtbaar is. Hij merkte op dat deze grote mogendheden denken dat het in hun belang is om te bepalen wie er in Guyana regeert. “Ze zouden een partij in de regering willen die ze beter kunnen controleren, en dit is de kern van de zaak,” stelde hij.
Naast olie, stelde hij dat landen zoals de V.S. een grote interesse hebben in Guyana’s westelijke buurland Venezuela, dat door hen “een pariastaat” wordt genoemd.
“We zijn opnieuw in een situatie, waar Guyana gevangen zit in het midden van de geopolitiek van de grotere landen, zoals Amerika, Canada en Groot-Brittannië en de rest van Europa. We zitten gevangen tussen de westerse mogendheden en Venezuela”, zei de politicoloog.

Hij gelooft dat in een poging om de wil van het Guyanese volk te dwarsbomen, een complot is uitgebroed om de door Bharrat Jagdeo-geleide PPP/C terug in de regering te krijgen. “Ik ben van mening dat dit complot al twee tot drie jaar aan de gang is. De coalitie was druk bezig met het regeren [en] lijkt zich niet bewust te zijn geweest van het feit dat er een complot was om een machtswisseling op te leggen. Het plot moet de kwetsbare electorale architectuur van Guyana manipuleren om een politieke macht in plaats van de andere te installeren,” zei Dr. Hinds.

Kort geleden, toen in Juni, 2020 de Cambridge Analytica wistleblower Brittany Kaiser onthulde hoe de Cambridge Analytica door PPP/C in 2013 werd ingehuurd om de afloop van verkiezingen in zijn gunst te controleren.

Cambridge Analytica is een datamarketingbedrijf dat gegevens gebruikt om het gedrag van het publiek te veranderen. Het bedrijf is internationaal blootgesteld voor zijn praktijk van het verzamelen van gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers – in sommige gevallen privé-berichten. De gegevens worden vervolgens gebruikt om doelgroepen te identificeren met ontworpen, gerichte berichten om de mening te beïnvloeden.

De voormalige directeur van Cambridge Analytica’s Programmaontwikkeling zei dat de toenmalige voorzitter van PPP/C, Donald Ramotar, Analytica G$80M (guayana-dollars, c.a. ) betaalde voor zijn geleverde diensten voor het manipuleren van gegevens.

Volgens Kaiser heeft Cambridge Analytica in opdracht van de PPP/C een gedragsonderzoek en een Target Audience Analysis (TAA) uitgevoerd, ofwel een grootschalig nationaal onderzoek, dat kwalitatieve en kwantitatieve studies en enquêtes omvat om zoveel mogelijk te begrijpen van de bevolking – van hun politiek tot hun cultuur tot hun voorkeuren en besluitvormingspatronen.

VS Secretary of State Michael Pompeo
(Jabin Botsford/The Washington Post)

Kaiser zei dat de PPP/C de informatie gebruikte voor zijn reclame- en communicatiestrategieën en een satellietteam had, zowel in het land zelf als internationaal, van het hoofdkantoor in Londen.

“Niet alle landen staan politieke steun van het buitenland toe, of zelfs politieke steun van buitenlanders, dus het is meestal een satellietteam dat in het land kan worden verborgen zodat het niet duidelijk voor de oppositie is dat buitenlandse hulp actief is,” had de klokkenluider uitgelegd tijdens haar verschijning op The Red Line Podcast.

Maar zelfs met de hulp van Cambridge Analytica verloor de PPP/C de verkiezingen in 2015. Maar de partij hergroepeerde zich en maanden na het indienen van een motie van wantrouwen tegen de regering Granger, sloot ze in maart 2019 een contract met Mercurius Public Affairs – een Amerikaans bedrijf.

Het bedrijf was verwikkeld in het onderzoek naar vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, maar werd toch ingehuurd door de PPP/C om zijn verkiezingscampagne te helpen uitvoeren. Destijds beschreef de leider van de oppositie, Bharrat Jagdeo, de stap om Mercurius Public Affairs in te huren als “proactief”. Jagdeo, het hoofd van PPP/C, heeft erkend dat de firma werd gecontracteerd voor G$34M om de steun van de V.S. voor zijn partij te lobbyen.

Men gelooft dat tussen de Analytica van Cambridge en de Openbare Zaken van Mercurius Public Affairs, de PPS/C niet alleen met succes massa regionale en internationale steun verwierf, maar ook de gegevens gebruikte die worden vergaard om kiezers-imitatie (papieren stemmen) te vergemakkelijken.

Terwijl de verkiezingen in Guyana “vrij en eerlijk” werden genoemd toen duizenden Guyanen op 2 maart 2020 naar de stembus gingen, raakte het snel in chaos na beschuldigingen van fraude tegen het Regio-4 stemdistrict Clairmont Mingo. Het verkiezingsconflict, dat aanleiding gaf tot een reeks rechtszaken die primair door de PPP/C werden aangespannen, resulteerde in een nationale hertelling – de eerste in zijn soort in Guyana – na internationale druk.

Er werd beweerd dat Mingo de cijfers ten gunste van de APNU+AFC had opgeblazen, en terwijl de nationale hertelling in mei-juni een variatie liet zien in de cijfers die door Mingo waren opgegeven en die welke in het Arthur Chung Conference Centre (ACCC) waren getabelleerd, bracht de hertelling ook wijdverbreide onregelmatigheden aan het licht, en duizenden gevallen van imitatie van kiezers (papieren stemmen), met name in de PPP/C-bolwerken.

Het is opmerkelijk dat vóór de verkiezingen van 2020, APNU+AFC bij de kiescommissie van Guyana (GECOM) gelobbyd had om een nieuw Nationaal Register van Registranten (NRRDB) op te zetten, omdat er een overweldigend aantal personen was overleden of gemigreerd, maar de PPP/C had daartegen bezwaar aangetekend. Uit de NRRDB wordt de officiële kiezerslijst gehaald, dus Guyana ging met een opgeblazen lijst de verkiezingen in.

Ondanks het feit dat de hertelling, die werd waargenomen door een high-level delegatie van de Caraïbische Gemeenschap (CARICOM), een overweldigend aantal onregelmatigheden en gevallen van kiezers-imitatie (papieren stemmen) aan het licht heeft gebracht, hebben enkele van de belangrijkste spelers in de wereld – de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), het Gemenebest, het Cartercentrum en zelfs CARICOM – zich uitgesproken voor de PPP/C, en hebben gezegd dat de verkiezingscommissie van Guyana (GECOM) de resultaten van de verkiezingen op basis van de hertelling bekend moet maken.

“Dit zijn krachten die op een systematische manier zijn samengekomen. Het is niet elke dag dat een mini-staat als Guyana de aandacht trekt van al die internationale machten, al die internationale organisaties – dat gebeurt niet toevallig. Dus het feit dat de verkiezingen zo lang duren om tot een resultaat te komen, zegt dat dit meer is dan normale verkiezingen; het zegt dat de plannen om het verkiezingsproces te gebruiken om een winnaar te installeren, in steen gebeiteld zijn.. Vandaar de toevlucht tot andere middelen zoals sancties”, redeneerde Dr. Hinds.

De gang naar een rechtbank door een Tucville, Georgetown kiezer, Misenga Jones, die de wettigheid en de grondwettigheid van Besluit Nr 60 aanvecht, die werd gebruikt om de nationale hertelling te vergemakkelijken, werd beantwoord met sancties die aan Guyana door de V.S. worden opgelegd.

Eerder deze maand kondigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo aan dat visumbeperkingen zullen worden opgelegd aan personen die “verantwoordelijk zijn voor of medeplichtig zijn aan het ondermijnen van de democratie in Guyana”.

Vandaag kondig ik visumbeperkingen aan voor personen die verantwoordelijk zijn voor of medeplichtig zijn aan het ondermijnen van de democratie in Guyana. Ook directe familieleden van dergelijke personen kunnen aan beperkingen worden onderworpen. De ,,Granger overheid moet de resultaten van democratische verkiezingen eerbiedigen en opzij stappen,” zei de Staatssecretaris van de V.S. op 15 Juli.

Die aankondiging werd echter gemaakt, ondanks dat de kiescommissie tot op heden niet de resultaten van de 2 maart verkiezingen heeft verklaard. Artikel 92 van de grondwet van Guyana bepaalt dat “een persoon die het ambt van president overeenkomstig de bepalingen van deze grondwet op zich neemt, in functie blijft totdat de persoon die bij de volgende, op grond van artikel 91 gehouden verkiezingen voor het ambt van president is gekozen, in functie treedt, tenzij zijn functie op grond van artikel 178 eerder vacant wordt”.

President Granger heeft lang geleden verklaard dat hij, net als de rest van Guyana, weinig andere keuze heeft dan te wachten op een formele verklaring van de voorzitter van de verkiezingscommissie. Hij heeft ook beloofd dat zijn regering de resultaten van de verkiezingen zoals die zijn verklaard, zal aanvaarden wanneer deze worden bekendgemaakt.

Dr. Hinds: De bedreiging met sancties maakt deel uit van het complot. “Sinds wanneer komt het naar de rechtbank gaan neer op het ondermijnen van de democratie? Iedereen weet dat dit niet aan de orde is. Vergeet niet dat het de PPP was die voor het eerst naar de rechtbank ging. Mijn gevoel is dat hoe langer de impasse voortduurt, hoe meer het complot wordt onthuld. We leren nu al hoe de regering Guyana kan gebruiken om (het radiokanaal van de VS) uit te zenden naar Venezuela, en hoe langer het duurt, hoe meer het complot naar buiten komt. Dus daarom proberen ze heel hard om de coalitie te laten zeggen dat ze hebben verloren,” legde de politicoloog uit.

Hij zei dat het leerzaam is om op te merken dat de lokale en internationale krachten in een meedogenloze vervolging een regering die een vlekkeloos mensenrechtenrapport heeft, proberen te verwijderen. “Geen enkele politieke activist die tegen de regering is, is opgesloten, geen enkele politieke tegenstander is vermoord; buitengerechtelijke executies zijn geëlimineerd; Guyana heeft een ongeschonden staat van dienst op het gebied van de mensenrechten. Ze zeggen dus eigenlijk dat de meest democratische regering in de postkoloniale geschiedenis van Guyana “ondemocratisch” is, zo stelde hij.

De politicoloog waarschuwde dat als de GECOM de verkiezingsuitslag bekendmaakt, Guyana enorm zal lijden, ongeacht de gekozen partij. De politieke partijen, zo stelde hij, moeten Guyana op de eerste plaats zetten. “Ik denk dat deze zaak een patstelling aan het worden is, de ene kant is afhankelijk van de rechtbank om zijn zaak te bepleiten, de andere kant is afhankelijk van externe krachten om het aan de macht te brengen. “Ik denk dat Guyana uiteindelijk zal lijden. Ik ga een beroep doen op de twee politieke leiders om te zeggen dat er een patstelling is en at we tot een conclusie moeten komen die het belang van alle partijen in deze impasse omvat,” zei hij.