Bron Sonja van den Ende, 
freesuriyah 20 september 2022 ~~~

Tijdens de vergadering werden de documenten als bewijs geleverd. Rusland sprak: “we willen dat de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het verdrag en de wereldgemeenschap de regels gaan naleven”.

Het Ministerie van Defensie van Rusland heeft de gegevens geanalyseerd, zoals de toespraken van vertegenwoordigers van de VS en Oekraïne, de werkdocumenten van de lidstaten, gezamenlijke verklaringen en het resultaatdocument van de conferentie.

Rusland had een paar vragen aan de VS en Oekraïne:

  • Wat was de reden om te kiezen voor de pathogene micro-organismen die in Oekraïne werden onderzocht in het kader van het “Biological Threat Reduction Program” en waarom was het bereik van de pathogenen niet gerelateerd aan de huidige gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld het Tap-6-project dat zich toelegt op het onderzoeken van swine flu (2009 H1N1 ??), dat nooit opgetreden is op het grondgebied van Oekraïne?
  • Hoe kan een concentratie van stammen van de meest gevaarlijke infecties en het verzenden van monsters ervan naar andere landen bijdragen aan het verbeteren van de situatie met betrekking tot de besmettelijke morbiditeit?
  • Waarom werd de meeste nadruk gelegd op het onderzoeken van de gevaarlijkste infecties die volgens de lijsten van de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie als mogelijke verwekkers van biologische wapens worden beschouwd?
  • Bij welke onderzoeken waren Oekraïense militairen en psychiatrische patiënten betrokken, die een van de meest kwetsbare categorieën burgers waren, waarbij verondersteld word dat er besmettelijke ziekten en giftige stoffen gebruikt werden?
  • De laatste vraag:, waarom verbergen de VS en Oekraïne hun militaire-biologische samenwerking in internationale rapporten onder de Biologische en Toxine Wapens Conventie (BTWC), en blokkeert de VS de ontwikkeling van onderzoeken sinds 2001?

De deelnemers aan de conferentie ontvingen de kopieën van de documenten die eerder werden genoemd door het Russische Ministerie van Defensie, evenals het fysieke bewijs dat de uitvoering van programma’s binnen de militaire-biologische programma’s in Oekraïne aantoonde.

Er was geen delegatie die twijfelde aan de authenticiteit van de gepresenteerde documenten, inclusief die met betrekking tot de accumulatie van pathogene materialen in Oekraïense laboratoria, waaronder het Mechnikov Anti-Plague Institute. [1]

Verder zijn er geen verklaringen ontvangen over het bereik van de gevaarlijke pathogenen, hoewel er sinds 2008, 19 onderzoeken zijn uitgevoerd in laboratoria, met betrekking tot het onderzoeken van mogelijke biologische wapens zoals de Congo-Krim-koorts, hantavirus, miltvuur en tularemie in Oekraïne, evenals zogenaamde economisch belangrijke infecties (Afrikaanse en klassieke varkenspest, ziekte van Newcastle).

Oekraïne, noch de Verenigde Staten hebben overtuigend bewijs geleverd dat de samenwerking heeft bijgedragen tot een verbetering van de sanitair-epidemiologische situatie in tegenstelling in de afgelopen 15 jaar is er een verslechtering opgetreden in de laboratoria!

Het resultaat van de tijdens de bijeenkomst gepresenteerde activiteit van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Oekraïne werd beperkt door het tonen van verschillende foto’s van gerepareerde laboratoriumruimten. Er zijn waarschijnlijk geen resultaten geboekt, afgezien van de bovengenoemde pseudo-‘prestaties’.

Verder waren de verklaringen van de VS en Oekraïne met betrekking tot de export van afgenomen biologisch materiaal van Oekraïense burgers, evenals de naleving van ethische normen bij het uitvoeren van onderzoek naar militair personeel, burgers met een laag inkomen en een van de meest kwetsbare categorieën van de bevolking, patiënten van psychiatrische ziekenhuizen, waren ontoereikend en geen bewijs of genoeg argumenten werden getoond.

De vragen met betrekking tot de redenen voor het vernietigen van bewijsstukken van de militair-biologische activiteit zijn ook zonder commentaar gebleven. Tegelijkertijd verklaarde de Oekraïense delegatie dat ” het geen proces is en geen kruisverhoor“. [2]

Een ander zeer verontrustend bewijsstuk:

Rusland presenteerde documenten waaruit bleek dat Oekraïne interesse had in het ontvangen van technische componenten voor het maken van biologische wapens.

Dit verwijst naar een verzoek van het Oekraïense bedrijf Motor Sich gevestigd in Zaporizhzhia, gevraagd werd aan de Turkse fabrikant van onbemande luchtvaartuigen Bayraktar Akinci, gedateerd 15 december 2021, om het Oekraïense leger uit te rusten met aërosolspuitsystemen en -mechanismen met een inhoud van meer dan 20 liter, waar biologische substansies (wapens) in zouden passen, gelukkig reageerde de Turkse partij negatief.

De Amerikaanse delegatie verklaarde tot slot dat “dat de ontwikkeling en productie van biologische wapens in de VS verboden is en dat elke overtreding bestraft kan worden met straffen variërend van boetes tot gevangenisstraf. De beslissing om het octrooi te verlenen is echter niet in strijd met de Amerikaanse verplichtingen onder het BTWC en betekent niet dat de Amerikaanse regering de beweringen van de uitvinders goedkeurt”.

Deze verklaring is fundamenteel in strijd met de Amerikaanse octrooicode die duidelijk stelt dat een octrooi in de VS niet kan worden verleend zonder een volledige beschrijving van “het apparaat dat feitelijk bestaat” en zijn expertise.

In een poging de gestelde vragen te ontwijken, sprak Kevin Garrett, adjunct-directeur van het Biological Threat Reduction Program, uitsluitend over de historische aspecten van het programma.

Slechts 43 delegaties namen het woord tijdens het evenement, waarvan meer dan de helft (22 staten) ofwel het Russische standpunt steunde ofwel een neutraal standpunt innam. 21 staten, waaronder Oekraïne, de VS en de meeste van hun NAVO-bondgenoten waren tegen, maar onder hen was er geen unanimiteit.

Zo hebben de Russische toespraken ertoe geleid dat veel staten aandacht hebben besteed aan de risico’s van samenwerking met het Pentagon op militair-biologisch gebied, ook een andere blik hebben geworpen op de noodzaak en haalbaarheid van dergelijke relaties.

De emotionele pro-Amerikaanse toespraken werden geleid door het hoofd van de Amerikaanse delegatie, Kenneth Ward, die momenteel de speciale vertegenwoordiger van de VS bij de BTWC is.

“Ik wil eraan herinneren dat hij van 2015 tot 2019 de permanente vertegenwoordiger van de VS was bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Vóór zijn komst was het werk van de organisatie constructief en gericht op specifieke kwesties. Een van de resultaten van Wards werk is dat de professionele, zeer technische organisatie is omgevormd tot een gepolitiseerde structuur, met rollen voor de doelstellingen van het buitenlands beleid van Washington en zijn NAVO-bondgenoten”. [3]

Het is duidelijk dat de destructieve activiteiten van Ward gericht zijn op het bereiken van vergelijkbare doelen en zullen helpen om de conventiemechanismen aan te passen aan de doelen van Washington. M.a.w. de OPCW en de BTWC zijn gepolitiseerd door de VS en haar NAVO bondgenoten en daarom een instituut van het Westen geworden!

We hebben herhaaldelijk gesproken over de ware aard van de militair-biologische programma’s van het Pentagon buiten het nationale grondgebied.

Hoewel de genoemde doelen zijn om infectieziekten te monitoren en ontwikkelingslanden te helpen, zien we in werkelijkheid een capaciteitsopbouw van Amerikaanse militaire en biologische capaciteiten om dus het produceren van biologische wapens die ingezet kunnen gaan worden, of al ingezet zijn in Oekraïne!

Topfoto: Het onderwerp van de vergadering zal zijn het verbod op biologische en toxine wapens en de kwestie van het niet-naleven van het verdrag door de Verenigde Staten en Oekraïne volgens de verplichtingen van het internationale BTWC-verdrag (Biological and Toxin Weapons Convention).

Voetnoten

[1] De Oekraïense partij heeft de vragen met betrekking tot de onredelijke hoeveelheid opslag van gevaarlijke biologisch materiaal in hun laboratoria volledig genegeerd en de geconstateerde grove schendingen van hun opslagomstandigheden: de afwezigheid van een goed controlesysteem dat toegang geeft tot pathogene micro-organismen. Een zeer gevaarlijke toestand!

[2] Veel Oekraïense vluchtelingen gaan naar West Europese landen, zonder screening komen zij binnen. Nederland hanteerde in de jaren 90 nog een screening op ziekten, voor toenmalige immigranten. Dit is voorbij, zo kunnen allerlei virussen Nederland en West Europa binnen komen. Zoals bovengenoemde gemaakte virussen in VS laboratorium in de Oekraïne. En nee het is geen complot, er zijn echt meer dan 30 van deze laboratorium aangetroffen! Dus als ze zeggen dat er pandemieën komen is het een bewust pandemie!

[3] Tijdens zijn tijd bij de OPCW werkte Ward nauw samen met de zogenaamde Witte Helmen, die in 2017 het gebruik van chemische wapens door Syrische troepen in Khan Sheikhoun in scène hadden gezet. Deze provocatie als voorwendsel gebruikend en zonder te wachten op de start van een onderzoek lanceerden de Amerikanen een raketaanval op de vliegbasis Shayrat en schonden daarmee het internationaal recht.
Opnieuw werd er een provocatie van de Witte Helmen in Doema in scène gezet, daarna werd er een raketaanval gelanceerd op een Syrisch wetenschappelijk onderzoekscentrum, een reeds goed ingeburgerd scenario door de VS en sommige van haar bondgenoten. De Nederlandse Sigrid Kaag was destijds hoofd van de speciale missie voor Syrië, zij is nu minister van financiën in het Kabinet Rutte-4