Bron: Lucas Leiroz 
Soutfront 25 maart 2022 ~~~

Nieuw bewijs veronderstelt dat de zoon van president Joe Biden betrokken is bij Amerikaans illegaal onderzoek naar biowapens in Oekraïne.

Terwijl Washington weigert antwoorden te geven over zijn schandalen in het onderzoek naar biologische wapens in clandestiene laboratoria in Oekraïne, komen andere feiten aan het licht, die niet alleen wijzen op ongepast gedrag van de Amerikaanse regering, maar ook op de familie Biden zelf.

Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president, van wie bewezen is dat hij betrokken is bij verschillende corruptieregelingen in Oekraïne, wordt er nu van verdacht een van de belangrijkste financiers te zijn van Amerikaanse laboratoria op Oekraïense bodem. De verdenking heeft reeds sterke internationale repercussies teweeggebracht, waarbij Moskou een onmiddellijk antwoord van Washington eist. Met deze situatie nadert de regering Biden eens te meer een legitimiteitscrisis.

Rosemont Seneca Partners wordt ervan beschuldigd een belangrijke financier te zijn van Amerikaanse laboratoria in Oekraïne. Het bedrijf zou het hele biomilitaire programma van het Pentagon sponsoren en meer dan 2 miljard dollar aan middelen sturen voor het onderhoud van verschillende laboratoria in het buitenland, waaronder meer dan dertig faciliteiten in Oekraïne. Het bedrijf zou samenwerken met andere belangrijke militaire bedrijven, zoals Metabiota, naast vele NGO’s en internationale stichtingen.

Het hoofd van de Russische stralings-, chemische en biologische verdedigingstroepen, Igor Kirillov, gaf commentaar op het rapport: “Dankzij binnenkomend materiaal hebben we het schema van de interactie tussen overheidsinstanties van de VS en de biolabs van Oekraïne kunnen traceren. De betrokkenheid bij de financiering van deze activiteiten door structuren die dicht bij de huidige leiding van de VS staan, met name het Rosemont Seneca investeringsfonds dat wordt beheerd door Hunter Biden, vestigt de aandacht op zich (…) Tegelijkertijd is er een nauwe relatie tot stand gebracht tussen het fonds en belangrijke contractanten van het Amerikaanse leger, waaronder Metabiota, dat naast Black & Veatch een van de belangrijkste leveranciers is van apparatuur voor de biolaboratoria van het Pentagon in de hele wereld”.

Hunter Biden, die tijdens zijn werk in Kiev verschillende corruptiedelicten en financiële schandalen in Oekraïne heeft opgestapeld, is de voorzitter van het Rosemont Seneca financieel fonds. Dit fonds ontvangt geld van een breed scala aan bedrijven, banken en filantropische organisaties over de hele wereld, waaronder de Open Society Foundations van George Soros. Deze connecties onthullen de werkelijke dimensie van het programma van het Pentagon, waarbij veel van de belangrijkste namen van de mondiale elites betrokken zijn.

“De omvang van het [Amerikaanse biomilitaire] programma is indrukwekkend. Naast het Pentagon zijn ook het US Agency for International Development (USAID), de Soros’ Open Society Foundations, en de Centers for Disease Control and Prevention direct betrokken bij de uitvoering ervan (…) Wetenschappelijk toezicht wordt uitgeoefend door vooraanstaande onderzoeksorganisaties, waaronder het Los Alamos National Laboratory, dat kernwapens ontwikkelde voor het Manhattan Project. Al deze activiteiten zijn uitgevoerd onder de directe controle van het Pentagon”, voegt Kirillov toe.

Het is belangrijk op te merken dat de Russische beschuldigingen worden geuit op basis van officiële documenten die door de Moskouse inlichtingendienst op Oekraïens grondgebied zijn buitgemaakt tijdens de Speciale Operatie, hetgeen de geloofwaardigheid van de uitspraken van de Russische functionarissen garandeert. Verscheidene beschuldigingen over het bestaan van onderzoek naar biologische wapens waren reeds eerder geuit, voornamelijk door de VS, die China ervan beschuldigen het nieuwe coronavirus te hebben gecreëerd. Geen van deze beschuldigingen was echter onderbouwd met wetenschappelijke bewijzen en officiële documenten; het waren slechts ongefundeerde verhalen – wat nu niet het geval is.

Volgens gegevens in documenten die door de Russen in beslag zijn genomen, zijn de laatste tijd ongeveer 16.000 biostalen uit Oekraïne geëxporteerd, zogenaamd met het doel de resultaten van militair onderzoek in die laboratoria aan hun financiers in andere landen te rapporteren. Kirillov meldt dat er een reëel risico bestaat dat er binnenkort een nieuwe pandemie uitbreekt, aangezien de Amerikaanse strijdkrachten inderdaad in het bezit zijn van geavanceerde biologische wapens, waaronder diverse pathogene biomaterialen, van coronavirus-mutaties tot anthrax-varianten.

Het is onmogelijk van tevoren te zeggen of het Westen al dan niet gebruik zal maken van de biologische wapens waarover het momenteel beschikt. De risico’s van een nieuwe pandemie zijn reëel, en dit scenario zou negatieve gevolgen hebben voor de hele wereld. Het is mogelijk dat het feit dat onderzoeksgegevens openbaar zijn geworden reden genoeg is om het gebruik van dergelijke wapens te voorkomen, aangezien dit het internationale imago zou schaden van de Amerikaanse regering en de particuliere instanties die deze laboratoria financieren. Het bestaan alleen al van dit soort illegale en onethische activiteiten moet echter reden zijn voor krachtige veroordelingen van de VS en Oekraïne bij de internationale organisaties en rechtbanken.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, eiste antwoorden van de regering van de VS over de betrokkenheid van Hunter Biden bij de financiering van biomilitair onderzoek. Ook de eerdere eisen van China blijven overeind. Het Witte Huis hult zich in stilzwijgen – terwijl andere Amerikaanse functionarissen dubbelzinnige en tegenstrijdige antwoorden geven, waarin zij het bestaan van de biolabs noch bevestigen noch ontkennen.

Dit scenario dreigt in feite ook een grote interne impact te hebben op het Amerikaanse electoraat, waardoor de huidige legitimiteitscrisis van de regering-Biden nog wordt versterkt. Naast verschillende binnenlandse en internationale bestuursfouten heeft Biden te maken met familieschandalen als gevolg van de criminele activiteiten van zijn zoon, wat zijn acceptatie door het Amerikaanse volk bemoeilijkt. Een sterke golf van afkeuring en protesten staat binnenkort in Amerika voor de deur.

Topfoto:: Toenmalig VS Vice President Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden | Archief foto

Lucas Leiroz is onderzoeker Sociale Wetenschappen aan de Landelijke Federale Universiteit van Rio de Janeiro en geopolitiek adviseur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *