Bron: President Poetin, 
kremlin.ru 21 september 2022 (RU), 
anti-spiegel.ru 21 september 2022 (DE)~~~

Hier vindt u de volledige toespraak waarmee de Russische president Poetin op 21 september de Russische natie toesprak en de gedeeltelijke mobilisatie aankondigde.

Westerse massamedia zullen er hooguit enkele citaten van weergeven, zodanig ontdaan van hun context met de hele toespraak, dat het in hun vooringenomen (en voorgeschreven) commentaar past. (Het is een aloud bekend gegeven: voor wie begint met liegen is er vaak geen weg meer terug.)


Beste vrienden!

Het onderwerp van mijn toespraak is de situatie in de Donbass en het verloop van de militaire operatie om de Donbass te bevrijden van het neonazistische regime dat in 2014 via een gewapende staatsgreep de macht in Oekraïne overnam.

Ik richt mij vandaag tot u, alle burgers van ons land, mensen van verschillende generaties, leeftijden en etniciteiten, het volk van ons grote Moederland, allen die verenigd zijn door het grote historische Rusland, soldaten en officieren, vrijwilligers die nu aan het front vechten, zij die gevechtsdiensten verrichten, onze broeders en zusters – de inwoners van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk, de regio’s Kherson en Zaporozhye en andere gebieden die bevrijd zijn van het neonazistische regime.

Het gaat om de noodzakelijke, dringende stappen ter bescherming van de soevereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit van Rusland, ter ondersteuning van het verlangen en de wil van onze landgenoten om hun eigen toekomst te bepalen, en om het agressieve beleid van een deel van de westerse elites die met alle middelen proberen hun overheersing te handhaven en daartoe alle soevereine, onafhankelijke ontwikkelingskernen proberen te blokkeren en te onderdrukken om hun wil en pseudo-waarden aan andere landen en volkeren te blijven opleggen.

Het doel van dit Westen is om ons land te verzwakken, te verpletteren en uiteindelijk te vernietigen. Ze zeggen al openlijk dat ze er in 1991 in geslaagd zijn de Sovjet-Unie te vernietigen en dat het nu tijd is dat Rusland zelf uiteenvalt in een veelheid van dodelijk vijandige regio’s en gebieden. [1]

En ze zijn deze plannen al lang aan het uitbroeden. Zij hebben bendes internationale terroristen in de Kaukasus opgehitst en de offensieve infrastructuur van de NAVO dicht bij onze grenzen gebracht. Zij hebben van de totale russofobie hun wapen gemaakt en tientallen jaren opzettelijk de haat tegen Rusland aangewakkerd, vooral in Oekraïne, waar zij het noodlot van een anti-Russisch bruggenhoofd hebben voorbereid, en zij hebben van het Oekraïense volk kanonnenvoer gemaakt en het tot een oorlog met ons land gedreven. Zij hebben deze oorlog al in 2014 ontketend door het leger in te zetten tegen burgers, door een genocide, een blokkade en terreur te organiseren tegen de mensen die weigerden de regering te erkennen die door de staatsgreep in Oekraïne was gecreëerd.

En nadat het huidige regime in Kiev de facto publiekelijk een vreedzame oplossing voor het Donbass-probleem verwierp en bovendien aankondigde aanspraak te maken op kernwapens, werd het absoluut duidelijk dat een nieuwe, verdere grootschalige aanval op de Donbass, zoals twee keer eerder was gebeurd, onvermijdelijk was. En dan zou, net zo onvermijdelijk, een aanval op de Russische Krim – op Rusland – volgen. [2]

Tegen deze achtergrond was de beslissing om een preventieve militaire operatie uit te voeren absoluut noodzakelijk en de enige mogelijke. Haar belangrijkste doelstellingen – de bevrijding van de gehele Donbass – waren en zijn ongewijzigd.

De Volksrepubliek Lugansk is al vrijwel geheel gezuiverd van neonazi’s. De gevechten in de Volksrepubliek Donetsk gaan door. In acht jaar tijd heeft het bezettingsregime van Kiev hier een sterk gespreide linie van zware vestingwerken aangelegd. Daarom opereren onze eenheden en de militaire eenheden van de Donbass-republieken op een geplande en competente manier, met gebruikmaking van militaire technologie, waarbij de soldaten worden gespaard en het Donetsk-gebied stap voor stap wordt bevrijd, steden en dorpen worden bevrijd van neonazi’s en de mensen worden geholpen die door het Kiev-regime tot gijzelaars en menselijke schilden zijn gemaakt.

Zoals u weet, worden bij de militaire operatie alleen beroepsmilitairen ingezet. Vrijwillige eenheden vechten ook zij aan zij met hen: Mensen van verschillende etniciteiten, beroepen en leeftijden – echte patriotten. Ze zijn opgestaan om Rusland en de Donbass met heel hun hart te verdedigen.

In dit verband heb ik de regering en het ministerie van Defensie reeds opdracht gegeven de juridische status van de vrijwilligers en strijders van de eenheden van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk zo spoedig mogelijk volledig op te helderen. Het moet dezelfde zijn als voor de gewone soldaten van het Russische leger, met inbegrip van materiële en medische steun en sociale garanties. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de organisatie van de levering van uitrusting en materiaal aan de vrijwillige eenheden en volksmilities in de Donbass.

Tijdens de uitvoering van hun belangrijkste taken, de verdediging van de Donbass, hebben onze troepen, op basis van de plannen en besluiten van het ministerie van Defensie en de generale staf over de algemene strategie, ook belangrijke gebieden van de regio’s Kherson en Zaporozhye, alsmede enkele andere gebieden, van de neonazi’s bevrijd. Daardoor is een lange verbindingslijn ontstaan van meer dan duizend kilometer lang.

Wat is het eerste waar ik vandaag publiekelijk over wil praten? Zelfs na het begin van de militaire operatie, zelfs tijdens de onderhandelingen in Istanbul, reageerden de vertegenwoordigers van Kiev zeer positief op onze voorstellen, en deze voorstellen gingen in de eerste plaats over de veiligheid van Rusland, onze belangen. Het is echter duidelijk dat een vreedzame oplossing het Westen niet aanstond, dus nadat bepaalde compromissen waren bereikt, kreeg Kiev directe orders om alle overeenkomsten te verscheuren.

Oekraïne werd verder volgepompt met wapens. Het regime in Kiev zette nieuwe bendes buitenlandse huurlingen en nationalisten in, militaire eenheden die volgens NAVO-normen waren opgeleid en de facto onder het bevel van westerse adviseurs stonden.

Tegelijkertijd werd het onderdrukkingsregime van Oekraïne tegen zijn eigen burgers, dat onmiddellijk na de gewapende staatsgreep van 2014 werd ingevoerd, op de meest harde manier geïntensiveerd. Het beleid van intimidatie, terreur en geweld neemt steeds massalere, gruwelijkere en barbaarsere vormen aan.

Ik wil benadrukken dat wij weten dat de meerderheid van de mensen die in de van de neonazi’s bevrijde gebieden wonen, met name in de historische gebieden van Novorossiya, niet onder het juk van het neonazi-regime willen leven. In Zaporozhye, de regio Kherson, Lugansk en Donetsk zagen en zien zij de wreedheden van de neonazi’s in de bezette wijken van de regio Kharkov. De afstammelingen van de Banderisten en de nazi-strafbataljons vermoorden mensen, martelen hen, gooien hen in de gevangenis, vereffenen oude rekeningen, moorden en martelen burgers.

Voor het begin van de vijandelijkheden woonden er meer dan 7,5 miljoen mensen in de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk en in de regio’s Zaporozhye en Kherson. Velen van hen werden gedwongen om te vluchten en hun huizen te verlaten. Degenen die zijn gebleven – ongeveer vijf miljoen mensen – staan nu bloot aan voortdurende artillerie- en raketaanvallen van neonazistische militanten. Zij vallen ziekenhuizen en scholen aan en plegen terroristische aanslagen op burgers. [3].

We kunnen niet, we hebben daar geen moreel recht toe, de mensen in onze omgeving overleveren aan de folteraars, we kunnen hun oprechte wens om hun eigen lot te bepalen niet negeren. De parlementen van de Volksrepublieken van de Donbass en de militaire besturen van de regio’s Kherson en Zaporozhye hebben besloten referenda te houden over de toekomst van deze gebieden en hebben ons, Rusland, gevraagd deze stap te steunen.

Ik benadruk dat wij alles in het werk zullen stellen om veilige omstandigheden voor de referenda te waarborgen, zodat de mensen hun wil kenbaar kunnen maken. En wij zullen de beslissing steunen die de meerderheid van de inwoners van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk en de regio’s Zaporozhye en Kherson over hun toekomst zal nemen.

Beste vrienden.

Zoals ik al zei, opereren onze strijdkrachten vandaag op een contactlijn van meer dan duizend kilometer en staan zij niet alleen tegenover neonazistische formaties, maar tegenover het gehele militaire apparaat van het collectieve Westen.

In deze situatie acht ik het noodzakelijk het volgende besluit te nemen, dat volledig in overeenstemming is met de bedreigingen waarmee wij worden geconfronteerd, namelijk ten einde ons vaderland, zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen, de veiligheid van ons volk en de bevolking in de bevrijde gebieden te waarborgen, het voorstel van het ministerie van Defensie en de generale staf om een gedeeltelijke mobilisatie in de Russische Federatie uit te voeren, te steunen.

Ik herhaal: het is een gedeeltelijke mobilisatie, wat betekent dat alleen reservisten voor militaire dienst zullen worden opgeroepen, voornamelijk degenen die in de gelederen van de strijdkrachten hebben gediend en bepaalde militaire beroepen en relevante ervaring hebben.

De gemobiliseerden krijgen een aanvullende militaire opleiding voordat zij bij de eenheden worden ingezet.

Het decreet inzake gedeeltelijke mobilisatie is ondertekend.

Overeenkomstig de wet zullen de kamers van de Federale Vergadering – de Federatieraad en de Doema – vandaag officieel schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

De mobilisatieactiviteiten beginnen vandaag, 21 september. Ik draag de gouverneurs op het werk van de militaire commissariaten op alle noodzakelijke manieren te ondersteunen.

Ik benadruk in het bijzonder dat Russische burgers die in het kader van de mobilisatie voor militaire dienst worden opgeroepen, de status, de rechten en alle sociale garanties zullen krijgen als beroepsmilitairen.

Ik zou hieraan willen toevoegen dat het decreet inzake gedeeltelijke mobilisatie ook voorziet in aanvullende maatregelen om de staatsverdedigingstaak te vervullen. De directeuren van het militair-industrieel complex zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het verhogen van de productie van wapens en militaire uitrusting en voor het beschikbaar stellen van extra productiecapaciteit. Op haar beurt moet de regering onverwijld een oplossing vinden voor alle kwesties in verband met materiële, financiële en middelensteun aan ondernemingen van de defensie-industrie.

Beste vrienden.

Met zijn agressieve anti-Russische beleid heeft het Westen alle grenzen overschreden. We horen voortdurend bedreigingen tegen ons land en ons volk. Sommige onverantwoordelijke politici in het Westen praten niet alleen over plannen om offensieve langeafstandswapens aan Oekraïne te leveren – systemen die aanvallen op de Krim en andere regio’s van Rusland mogelijk zouden maken.

Dergelijke terroristische aanslagen, waarbij ook westerse wapens worden gebruikt, worden al uitgevoerd in de grensgebieden in Belgorod en Koersk. De NAVO voert real-time verkenningen uit in heel Zuid-Rusland met behulp van geavanceerde systemen, vliegtuigen, schepen, satellieten en strategische drones.

Washington, Londen en Brussel zetten Kiev direct aan tot militaire actie op ons grondgebied. Ze zeggen al openlijk dat Rusland met alle middelen op het slagveld verslagen moet worden, gevolgd door de ontneming van politieke, economische, culturele en in het algemeen alle soorten soevereiniteit en de volledige plundering van ons land.

Dit gaat zo ver als nucleaire chantage. Ik heb het niet alleen over de door het Westen gesteunde beschieting van de kerncentrale van Zaporozhye, waardoor een nucleaire ramp dreigt, maar ook over de verklaringen van sommige hoge vertegenwoordigers van vooraanstaande NAVO-landen over de mogelijkheid en toelaatbaarheid van het gebruik van massavernietigingswapens – kernwapens – tegen Rusland.

Degenen die dergelijke uitspraken tegen Rusland doen, wil ik eraan herinneren dat ook ons land over verschillende vernietigingsmiddelen beschikt, waarvan sommige onderdelen geavanceerder zijn dan die van de NAVO-landen. Als de territoriale integriteit van ons land wordt bedreigd, zullen wij uiteraard alle middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om Rusland en ons volk te verdedigen. Dit is geen bluf.

De burgers van Rusland kunnen er zeker van zijn: De territoriale integriteit van ons vaderland, onze onafhankelijkheid en onze vrijheid zullen worden gewaarborgd – dat wil ik nogmaals benadrukken – met alle middelen die ons ter beschikking staan. En degenen die ons proberen te chanteren met kernwapens moeten weten dat de wind ook in hun richting kan waaien.

Het ligt in onze historische traditie, in het lot van ons volk, om een halt toe te roepen aan hen die streven naar wereldheerschappij, die ons vaderland, ons moederland, dreigen te vernietigen en in slavernij te brengen. Dat zullen we nu ook doen.

Ik geloof in uw steun.

Opmerkingen van Thomas Reuper (redakteur van der anti-spiegel)

  1. Dit is geen fantasie van Poetin, dit is wat hooggeplaatste denktanks in de VS openlijk van plan zijn, zoals u hier kunt lezen
  2. Dit is allemaal waar. Zelensky heeft een vreedzame oplossing voor de Donbass per uiterlijk december 2019 afgewezen, hij heeft tijdens de Veiligheidsconferentie van München op 19 februari 2022 onder applaus van het hoge westerse publiek gedreigd met nucleaire bewapening van Oekraïne, en de gedwongen herovering van de Krim maakte officieel deel uit van de Oekraïense militaire doctrine
  3. Dit is ook waar en onbetwist, maar de terroristen worden in het Westen partizanen genoemd