Bron: Rachel Hamdoun 
Al Mayadeen Engels 19 nov 2023 ~~~ 

Het erkennen van de moord op baby’s in Gaza is één ding, maar hand in hand meewerken aan het plegen ervan is meewerken aan een falen dat ongetwijfeld zal escaleren en het Westen zal meesleuren, en de instabiliteit blootlegt in de kaders van het internationaal recht dat bedoeld is om de mensen in Gaza te beschermen.

“Als er geen “Israël” was, zouden de Verenigde Staten er een moeten uitvinden” – een citaat zo oud als de tijd en zo oud als degene die het zei – “Genocide Joe”, aka de Amerikaanse president Joe Biden.

De Verenigde Staten hebben het “Israël” van vandaag gekneed en gevormd, en de Verenigde Staten bespelen het als een marionet. Het is ook waar om te zeggen dat de VS de principes van het internationaal recht als een speelbal hebben gebruikt.

Om het falen van het Internationaal Strafhof vandaag de dag te begrijpen, moeten we het verval in de wortels van het Internationaal Strafhof (ICC) in beeld brengen.

Het ICC werd opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die werd opgericht door de Verenigde Staten samen met China, Frankrijk, de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het heeft aangesloten staten die zich houden aan het Statuut van Rome dat misdaden in het internationaal recht definieert.

De VS is geen lid van het ICC, noch is “Israël” lid – en het weigert dat te worden – omdat het tegen het Statuut van Rome van 1998 stemde, het verdrag dat Genocide, Misdaden tegen de Menselijkheid, Oorlogsmisdaden en misdaad van agressie, wat later leidde tot de oprichting van het Internationaal Strafhof.

Als er geen bezettingstroepen van “Israël” waren – aangevoerd, gestuurd en gemanipuleerd door de VS – dan zou er voor de VS geen toegang tot het Midden-Oosten zijn. De VS is openlijk medeplichtig aan de genocide in Gaza, via Genocide Joe en Antagonist Antony (Blinken). De moord op baby’s in Gaza erkennen is één ding, maar hand in hand meewerken aan het plegen ervan is meewerken aan een fiasco dat zal exploderen en het Westen zal meesleuren.

De wereld op zijn knieën brengen

Duiken in de eindeloze lijst van schendingen van het internationaal recht begaan door “Israël” in deze context zal dit gesprek niet brengen waar het moet komen, het is immers allang bekend en in het openbaar en op elk digitaal scherm in de wereld, hoezeer het Westen het ook probeert te verbergen.

Gezien het feit dat het ICC individuen vervolgt in tegenstelling tot landen, zoals het Internationaal Gerechtshof doet, kan Netanyahu naar het ICC worden gebracht en vervolgd worden ook al is “Israël” geen staat die partij is bij het Statuut van Rome.

Dit gebeurt omdat individuen die beschuldigd worden van het plegen van misdaden die op de lijst van het Statuut van Rome staan, vervolgd kunnen worden zelfs als de staat waartoe ze behoren geen partij is bij het Statuut van Rome.

Netanyahu kan in beroep gaan tegen de beslissing om te vervolgen en de Verenigde Staten kunnen dat beroep mogelijk steunen, en het proces nog langer zal laten duren – dat is als het ICC de aanvragen aanvaardt die zijn ingediend om te vervolgen – waardoor het recht nog langer op zich zal laten wachten (alsof dat ooit recht is geweest met de VS in de buurt).

Turkije heeft al een aanvraag ingediend bij het ICC om Netanyahu te vervolgen voor oorlogsmisdaden, net als Colombia, Algerije, Zuid-Afrika, Bangladesh, Djibouti, Comoren en Bolivia. Zelfs als elk land ter wereld een aanvraag zou indienen bij het ICC om Netanyahu te vervolgen, als de VS dit wil verhinderen, zal het dat doen en zal het elke steen omdraaien om ervoor te zorgen dat “Israël” geen enkele rechtszitting bijwoont voor de genocide die het blijft plegen tegen het volk van bezet Palestina.

Eén, twee of tweehonderd aanvragen kunnen echter een test zijn voor de waarachtigheid van het ICC ten opzichte van zijn principes en de kernwaarden van mensenrechten waarop het werd opgericht, maar die zeker zullen worden aangetast en gemanipuleerd door de hand van de Westerse hegemonie die wordt gestuurd door de hebzucht van de VS en Europa.

Daarom is het belangrijk om eerst de wettelijke definitie van ‘genocide’ in artikel 6 van het Statuut van Rome aan te geven. Het definieert het als “een van de volgende daden met het doel een nationale, etnische, raciale of religieuze groep, als zodanig, geheel of gedeeltelijk te vernietigen:

 • (a) Het doden van leden van de groep;
 • (b) Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
 • (c) het opzettelijk zorgen voor levensomstandigheden van de groep die berekend zijn om de gehele of gedeeltelijke fysieke vernietiging ervan teweeg te brengen
 • (d) Het opleggen van maatregelen om geboorten binnen de groep te voorkomen;
 • (e) het onder dwang overplaatsen van kinderen van de groep naar een andere groep”.

Artikel 7 definieert ‘misdaden tegen de menselijkheid’ als onderdeel van een wijdverspreide of systematische aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval:

 • (a) Moord;
 • (b) uitroeiing
 • (c) onderwerping
 • (d) deportatie of gedwongen overbrenging van de bevolking;
 • (e) opsluiting of andere ernstige beroving van de fysieke vrijheid in strijd met fundamentele regels van het internationale recht
 • (f) foltering
 • (g) verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen sterilisatie of enige andere vorm van seksueel geweld van vergelijkbare ernst;
 • (h) vervolging van enige identificeerbare groep of collectiviteit op grond van politieke, raciale, nationale, etnische, culturele, religieuze, gender…
 • (i) gedwongen verdwijning van personen;
 • (j) Het misdrijf van apartheid;
 • (k) Andere onmenselijke daden van soortgelijke aard die opzettelijk groot lijden of ernstig letsel aan het lichaam of de geestelijke of lichamelijke gezondheid veroorzaken.

Zelfs als men gelooft dat “Israël” of Netanyahu niet alle bovengenoemde misdaden heeft begaan, dan nog is de oorlog op Gaza sinds 7 oktober een overduidelijk pakket bewijs en alleen degenen die verblind zijn door onwetendheid kunnen het tegendeel beweren.

Netanyahu en zijn oorlogskabinet hebben opdracht gegeven tot het doden van Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen, hebben ernstig lichamelijk letsel toegebracht door middel van chemische wapens en witte fosfor (wat verkoolde en verbrande huid veroorzaakt), en hebben opzettelijk omstandigheden gecreëerd om bij te dragen aan de vernietiging van het Palestijnse leven, gedwongen deportatie (zoals nu gebeurt in Gaza waar ze te horen krijgen dat ze naar het zuiden moeten verhuizen en gebombardeerd worden terwijl ze dat doen), marteling en seksueel geweld (zoals te zien is in hun bezettingsgevangenissen), vervolging, misdaad van apartheid en andere onmenselijke daden die opzettelijk ernstig lijden en ernstige geestelijke en lichamelijke verwondingen veroorzaken.

Als woorden tekortschieten, dan zouden de beelden van geamputeerde kinderen uit Gaza, die ontwaken met het zicht van bloed, in stukken uiteengereten in lijkzakken en ongeïdentificeerd in massagraven gegooid, voldoende moeten zijn om de wereld op de knieën te krijgen en toe te geven dat de internationale justitie gefaald heeft in het beschermen van een volk dat nog nooit het daglicht of een dag van vrede heeft gezien.

Het duivelsduo en normale gang van zaken

Het Statuut van Rome terzijde gelaten, is het internationaal gewoonterecht slechts een optie geworden voor zowel “Israël” als zijn ” bescherm-maatje”, de Verenigde Staten. Wat zijn mensenrechten als ze niet nuttig gebruikt kunnen worden voor de economie, de status of de politieke handdruk? Mensenrechten zijn voor het duivelse duo een transactie van ‘business-as-usual’ geworden.

“Israël” heeft het niet alleen gemunt op medisch personeel en journalisten, maar ook op ziekenhuizen waar honderden, zo niet duizenden gewonden liggen. Alle drie de entiteiten worden beschermd door internationale wetgeving en Aanvullend Protocol I van de Conventie van Genève.

“Israël” heeft Gaza afgesloten van voedsel, brandstof, water en elektriciteit – een duidelijke etnische zuivering van het Palestijnse volk (zie hierboven voor opzettelijk toegebrachte omstandigheden om bij te dragen aan de vernietiging van Palestijns leven) naast het feit dat het uithongering als oorlogsmethode is, wat ook nog eens een schending is van Aanvullend Protocol I.

Toch is er niet één Europese president of regeringsleider opgestaan die het bloedvergieten in Gaza openlijk een “slachting” heeft genoemd, want business as usual mag nooit meer business zijn en wat is een mensenleven in business?

Wanneer de VS dreigt met vergelding tegen het ICC in het geval van een aanklacht tegen een van haar onderdanen of die van haar bondgenoten – “Israël” – en het ICC zwijgt terwijl het geschreeuw van kinderen wordt gedempt door het geluid van bommen, wat is er dan nog waard van een instituut dat selectief de gerechtigheid van slachtoffers van oorlogsmisdaden vertegenwoordigt?

Toen Fatou Bensouda, de aanklager van het ICC, in maart 2021 een onderzoek opende naar Gaza en de Westelijke Jordaanoever, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken: “De Verenigde Staten zijn fel gekant tegen deze beslissing en zijn er diep teleurgesteld over”. Netanyahu veroordeelde het onderzoek ook en zei: “De beslissing van het internationale gerechtshof om vandaag een onderzoek tegen Israël te openen wegens oorlogsmisdaden is absurd. Het is onvervalst antisemitisme en het toppunt van hypocrisie.” Bensouda’s visum voor de VS werd afgenomen door toenmalig Amerikaans president Donald Trump.

Selectieve mensenrechten EN selectieve democratie, dames en heren!

De kinderen van Gaza zijn uiteindelijk de dupe nadat er deals zijn gesloten tussen “Israël” en de VS, of tussen “Israël” en de gebruikelijke zakenpartners die ooit kolonisatoren waren (de appel valt niet ver van de boom, nietwaar?).

Het aantal martelaren en vermoorde kinderen blijft stijgen, terwijl de medeplichtigheid van de VS en Europa blijft toenemen door toedoen van regeringen die democratie prediken maar het niet in praktijk brengen, en die een monster voeden dat is gemaakt om de erfenis van het kolonialisme voort te zetten met een boog van het zionisme en een pijl die is gemaakt om het hart van een kind in Gaza te doorboren en toe te slaan op land dat is afgepakt van de Palestijnen, gekocht met de winsten van het land dat is afgepakt van de inheemse Amerikanen.


Gerelateerd (berichten in dit archief)