Bron telesurenglish 12 februari 2021 ~~~ 

Het rapport bevat de evaluatie van de impact van de blokkade opgelegd door de VS op de Venezolaanse bevolking.

De mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties, Alena Douhan, heeft een persconferentie aangeboden om de voorlopige evaluatie te delen van haar bezoek aan Venezuela om de effecten van de blokkade van de Verenigde Staten tegen Venezuela te evalueren.

In het verslag, dat is samengevat in een overzicht van bezoeken aan verschillende staten van het Venezolaanse grondgebied om de huidige situatie van het land te observeren, samen met de reeks acties die door de regering van de Verenigde Staten tegen het Zuid-Amerikaanse land worden ondernomen, worden de gevolgen voor de voeding en de gezondheid van de bevolking belicht.

Douhan wijst erop dat de unilaterale maatregelen tegen Venezuela, zijn instellingen en bezittingen in het buitenland in strijd zijn met het internationaal recht en met de rechten van het land om te voorzien in de behoeften van een volk dat lijdt onder de gevolgen van de blokkade door de VS en zijn Europese bondgenoten.

De internationale rapporteur wijst met bezorgdheid op de beperking van de toegang tot de nodige reserveonderdelen om de werking van de machines voor de water- en elektriciteitsvoorziening te herstellen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de overlevingskansen van de bevolking. Het rapport van de Verenigde Naties zal in september aan het nationale gezondheidsstelsel worden voorgelegd.

Tijdens de persconferentie heeft Douhan ook verduidelijkt dat de agenda van haar bezoeken samen met het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties is opgesteld, en niet door de regering van Venezuela.

De VN-rapporteur verklaarde dat de humanitaire crisis die het Venezolaanse volk doormaakt, een rechtstreeks gevolg is van de sancties die door de Verenigde Staten zijn opgelegd. Haar bezoek en dat van elke VN-functionaris zijn gebaseerd op onafhankelijkheid, onpartijdigheid en uitvoerigheid.

Topfoto: VN-mensenrechtenrapporteur Alena Douhan wees op het gebrek aan toegang tot medicijnen en voedsel in het land, wat een directe invloed heeft op de gezondheid van de Venezolaanse bevolking. | Foto: Twitter/@telesurenglish


Meer over de eenzijdige dwangmaatregelen, ofwel illegale ‘sancties’, van de VS