Alle Nederlandse kranten, en alle nieuws&actualiteiten-programma’s op radio en TV hebben deze week wederom klakkeloos de parallelle werkelijkheid van AFP, AP en Reuters inzake Venezuela overgenomen. Een aantal redacties hebben er zelfs nog extra onzin bij verzonnen.

Na een periode van opvallende mediastilte kwamen alle (!) dagbladen, de NOS (journaal/nieuwsuur), en de omroepverenigingen (talkshows, eenvandaag,..) met de valse informatie, als zou de nieuwevoorzitter-verkiezing in het Venezolaans parlement op 5 januari j.l. onregelmatig verlopen zijn.

Dit propaganda-offensief blijkt een doel te hebben: Na drie mislukte staatsgrepen, constante dreiging en sabotage, belegering en bezetting van een aantal ambassades, en schandelijke diefstal van goudreserves en internationale activa ter waarde van vele miljarden dollars in 2019, is het regime-change team van de VS met hun marionet Guaidó weer aan een volgend destabilisatie offensief bezig.

Voor de oplettende waarnemer zal de overeenkomst met de staatsgreeppogingen vlak na de presidentsverkiezingen in Nicaragua 2018, Venezuela 2019 (om er maar een paar te noemen), en de recentelijke staatsgreep in Bolivia (nadat de MAS van Morales met 47% de verkiezingen won) mogelijk opgevallen zijn.

We geven in archief-B op oaoi.nl een exemplarisch overzicht van de propagandistische berichtgeving in Nederlandse media, en zetten hieronder de onweerlegbare feiten over de parlementsvoorzitterverkiezing even op een rijtje (met dank aan Cubanismo.be ):

Guaidó is de voormalige parlementsvoorzitter en, totaal ongrondwettelijk, zelfverklaarde ‘interim-president’ van Venezuela. Op de foto zie je hem met de Colombiaanse president en de VS-vicepresident Pence letterlijk samenzweren tegen Venezuela. We schreven eerder al interessante achtergrondinformatie over de man die een aantal malen vergeefs een staatsgreep probeerde uit te lokken tegen de wettige regering van Venezuela.

1 Guaidó wilde het parlement pas binnenkomen als verschillende – wegens verkiezings-onregelmatigheden in hun deelstaat – gediskwalificeerde parlementairen parlement ook binnen gelaten werden. Hiermee maakte hij al een eerste inbreuk op de parlementaire regels.

2 Dit alles vond plaats, terwijl iedereen in de zaal op hem zat te wachten … , er waren 150 parlementsleden binnen, terwijl het vereiste quorum 76 is.

3 Het Kamer-reglement, onderdeel van de grondwet, schrijft voor dat, bij afwezigheid van de zittende voorzitter, de sessie geopend wordt door het in jaren oudste parlementslid, dat dan, geheel conform de regels optreedt als interim-voorzitter.

4 Dat hebben ze gedaan.

5 Guaidó stond buiten toen hij erachter kwam dat het proces van het beëdigen van de nieuwe voorzitter gaande was. Hij meende er toen beter aan te doen de beveiliging te overrompelen, in plaats van dan gewoon door de deur naar binnen te gaan en probeerde over het hek te springen. Uiteraard stonden de bewakers hem dat niet toe. Dat waren de beelden die men in de pers publiceerde en die de wereld rondgaan. Net alsof ze hem de toegang ontzegden.  Guiadó en zijn bazen in de VS zijn duidelijk beter in het bespelen van de grote massamedia dan in het behalen van volkssteun. Nauwelijks 3% van de Venezolanen had – voorafgaand aan zijn door het Witte Huis geregisseerde mediashow in februari 2019 – ooit van hem gehoord.

6 De waarheid is dat hij zondag zelf het voorzitterschap heeft opgegeven. Op zijn best kon hij slechts de coördinator worden van het debat. Dat was hem niet genoeg, dus vermeed hij de voorzittersstoel in te nemen. Zijn argument was: “Of we gaan allemaal (waarmee hij bedoelde ook zijn niet wettig verkozen medestanders) naar binnen of we gaan niet naar binnen”.

7 De nieuwe leiding is met een gekwalificeerde meerderheid beëdigd. Het was een overduidelijke meerderheid, niemand vroeg om het tellen van de stemmen. Het nieuwe voorzitterschap van het Venezolaans parlement is daarmee keurig volgens de regels tot stand gekomen.

We verzoeken alle bespelers van de Nederlandse berichtgeving, die door het vals informeren van de Nederlandse bevolking een oorlogszuchtig beeld van Venezuela gecreëerd hebben, om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun foutieve voorstelling van de situatie in een rectificatie en begeleid met excuses recht te zetten.

Ook vragen wij aan deze bespelers van de Nederlandse berichtgeving om ons eindelijk eens eerlijk in te lichten over de werkelijke gang van zaken rondom bijvoorbeeld de oorlogen in Korea,Vietnam, Laos en Cambodja, over JFK, MLK, ….. over 9/11, ……. over Syrië, Libië, Jemen, Ukraine, over de Skripals en over de MH17.

Ter referentie in archief-B ( oaoi.nl): een exemplarisch overzicht van de propagandistische berichtgeving in Nederlandse media over deze gebeurtenis op 7 januari 2020 in Caracas

Gerelateerde artikelen in dit archief: